Region: Lithuania
Language: English
Change

Labirintas 2021

Būna labirintų, ir būna Labirintas. Iš pirmo žvilgsnio skirtumas subtilus, iš antro – grubus, tiesmukas ir akivaizdus. Tas, kur iš L didžiosios – didžiausias mūsų metų renginys. Ir klaidina jis ne vingiuotuose siauruose koridoriuose ir akligatviuose, o keturiose erdvėse, prisotintose aktualios muzikos ištroškusių naktinėtojų bei tokią skleidžiančių atlikėjų. Kasmet vis stipresnis, kasmet toks, iš kurio vis labiau nesinori atsiklysti.

-----

There are labyrinths, and there is Labyrinth. At first sight, the difference is trivial, yet at the second it's forthright and obvious. The one that starts with capital L is our largest event. And it doesn't mislead you into narrow alleys and corridors, though you get lost in its four stages, full of nightbirds, thirsty for today's electronics, and full of artists, that provide the desired quality. Every year the better - and the way out is not in your priority list.

----- Room 01

RANDOMER (Headstrong, UK)
http://bit.ly/RandomerSC

DISTORTED NOISE ARCHITECT Live
http://bit.ly/DnaSC1

HALLUCIN
http://bit.ly/HallucinSC

IP:VIII
https://bit.ly/IPVIIISC

MOON DISCO
http://bit.ly/MoonDiscoSC

----- Room 02

LUZ1E (Voitax, DE)
https://bit.ly/Luz1eSC

AURA
https://bit.ly/AuraSC

BEVZ
http://bit.ly/BevzSC1

JAROŠKA
http://bit.ly/JaroškaSC

ONIS x SIXTY SPADES
http://bit.ly/OnisSC1 / https://bit.ly/SixtySpadesSC

----- Room 03

ELIAS MAZIAN (De Vlieger, NL)
https://bit.ly/EliasMazianSC

LESS FEELING
https://bit.ly/LessFeelingSC1

PSYCHOTROPIN
https://bit.ly/PsychotropinSC

SLOGAN
https://bit.ly/SloganSC

YOOLIA
https://bit.ly/YooliaSC1

----- Room 04

PABLO BOZZI (Dischi Autunno, FR)
https://bit.ly/PabloBozziSC

CAROIL
http://bit.ly/CaroilSC

INTERIORS
http://bit.ly/InteriorsSC

TADAS KANI x JOHN PATTER
http://bit.ly/TadasKaniSC1 / http://bit.ly/JohnPatterSC1

-----

Išankstiniai bilietai:
http://bit.ly/Labirintas2021Tickets
Įėjimas tik su galimybių pasu. Klubas pasilieka teisę neįleisti svečių be papildomo paaiškinimo.

-----

Ticket pre-sale:
http://bit.ly/Labirintas2021Tickets
Entrance only with opportunity passport. The club reserves the right to deny entrance without disclosure of reasons.

-----

Kablys + Club, Kauno g. 5, Vilnius, LT

Event location