Region: Lithuania
Language: English
Change

ŠIRDIES SKAISTUMAS – MEILĖS SALYGA. Ses. Linda Ceple SJE (Latvija)

Tai paskutinė iš 6 paskaitų ciklo „Tapti laisvu mylėti labiau”. Vyks nuotoliniu būdu per Zoom platformą, lietuvių k.

Šv. Augustinas rašė, jog pasaulio istorija yra kova tarp dviejų meilės formų: nuo savimeilės iki pasaulio sugriovimo ir nuo meilės kitiems iki savęs išsižadėjimo. Skaistumas yra būtina tikros meilės sąlyga. Tai savęs dovanojimo nuostata. Tai nuostata, leidžianti pamatyti Dievą. Visuose dalykuose. Visuose žmonėse.