Region: United States
Language: English
Change

Biblistės dr. Ingridos Gudauskienės 5 paskaitų ciklas

Lektorė biblistikos moksluose specializavosi ir mokslo laipsnį įgijo Popiežiškajame Grigaliaus Universitete Romoje. Nuo 2004 m. dėsto biblistiką Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, dirba mokslinį darbą.

5 pakaitų ciklas internetu „Asmuo – begalybė ir ribos. Žmogaus poreikių ontologija pagal Pradžios knygos pasakojimus”. Daugiau informacijos rasite čia