Region: United States
Language: English
Change

Konference “Apziņas un matērijas integrācija”

Konference “Apziņas un matērijas integrācija”

  2020.gada 28.martā biedrība “Visuma vārti” organizē starptautisku online konferenci “Apziņas un matērijas integrācija” ar plašu informatīvi izglītojošu un praktisku programmu, kuras moto ir:

               "Apziņa un matērija ir vienota organisma sastāvdaļas,                                                                        

                           kuras ietvaros ir izpratne, ka cilvēks ar domu spēku                                                

                                       un savām darbībām veido matēriju, vidi un pasauli” 

        Apziņa par to, ka ceļi, kuri ved uz Veselumu ir tik daudzveidīgi procesos, izpausmēs un formās iniciēja šo konferenci, lai informētu sabiedrību un dotu impulsu pārmaiņām izpratnē par apziņas un matērijas vienotību caur izglītību un veselību, medicīnu un tehnoloģijām, tā veicinot harmonisku attīstību.

konferences dalībnieki un prezentāciju tēmas

 Konferencē uzaicināti lektori no Indijas, Krievijas, Latvijas, Vācijas, kuri savās prezentācijās vēstīs par:

  • aktuālo tradicionālās un alternatīvās medicīnas integrācijā
  • inovatīvu metožu izmantošanu izglītībā
  • harmoniskas dzīves telpas un vides organizēšanu
  • kvalitatīvas un veselīgu pārtikas nozīmi
  • emociju enerģētiku augstu sasniegumu sportā
  • mūzikas un skaņas dziedniecisko terapiju
  • tehnoloģijām kā palīgu cilvēkiem un sabiedrībai