Region: International
Language: English
Change

Getas. Prisiminimai apie miestą, kurio nėra. (rusų kalba)

Prisiminimai apie miestą, kurio nėra...
Ne veltui mūsų miestą vadino "Šiaurės Jeruzalė". Vilniaus žydų bendruomenė buvo skaitlinga ir išprususi. XVIII amžiuje atsirado patarlė: "Nori pinigų - važiuok į Lodzę, nori išminties - į Vilnių..." 

II Pasaulinis karas nutraukė šimtmečiais egzistavusios "Šiaurės Jeruzalės" istoriją. Beveik visi Vilniaus žydai buvo sunaikinti...
Prieš tai juos suvarė į Getą...
Apie gyvenimą Vilniaus Gete mes ir kalbėsime ekskursijos metu... 

Ekskursija rusų kalba. 

Registracija: mark@markoturas.lt arba tel. +37065920741

• Ekskursijos pradžia: 2020-09-21 18:30
• Susitikimo vieta: K. Sirvydo skveras, prie M. K. Oginskio suoliuko. 
• Ekskursijos trukmė: 2 val.
• Kaina: 15 eurų. 
 

Event location