LIVE2LEAD: Estonia 2018

LIVE2LEAD on liikumine, mis ühendab liidreid ja meeskondi, kes teadvustavad enesejuhtimise tähtsust nii töös kui isiklikus elus, kes on huvitatud töötajate järjepidevast kasvamisest ja õnnelikuma töökeskkonna loomisest. 

Aitame Sul jõuda oma potentsiaalini läbi paremate enesejuhtimise oskuste tuues tähtsaimad õppetunnid mujalt maailmast Sulle koju kätte. See poolepäevane üritus annab võimaluse luua uusi ärialaseid ja isiklikke suhteid teiste arengule suunatud ja avatud Eesti inimestega.