Region: International
Language: English
Change

Vokalo (dainavimo) meistriškumo kursai. Marina Čiženko (Ukraina)

Vokalo (dainavimo) meistriškumo kursai 

"Kvėpavimas - vokalinio meistriškumo pagrindas"

Dėstytoja - Charkovo nacionalinio menų universiteto docentė Marina Čiženko (Ukraina)

Nusipelniusi Ukrainos artistė (2009 m.), Charkovo nacionalinės operos ir baleto teatro solistė, Charkovo I. P. Kotliarevskio nacionalinio menų universiteto docentė, operos režisierė Marina Čiženko atvyksta į Vilnių pristatyti savo unikalią profesionalaus vokalinio dainavimo metodiką. Jos studentai ir mokiniai yra daugelių nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatai bei diplomantai: Stanislavas Maslyanka  (tarptautinio konkurso „Srbniy Dzvin“ Grand-Prix laureatas), Anastasija Šabelnikova (tarptautinių konkursų laureatė, Sankt Peterburgo valstybinės konservatorijos absolventė), Darja Parkhomenko (nacionalinio konkurso Odesoje (Ukraina), laureatė).

Marina Čiženko baigė Charkovo I. P. Kotliarevskio nacionalinį menų universitetą, kur mokėsi profesorės L. G. Curkan solinio dainavimo klasėje. Vėliau studijavo to paties universiteto teatro fakultete, įgijo dramos teatro ir muzikinio teatro režisierės specialybę. 2009 m. M. Čiženko gavo Ukrainos vyriausybės apdovanojimą. Solistė tapo nacionalinio dainavimo konkurso „Auksinis ruduo“ (Kijevas, 1987) laureate ir yra gavusi apdovanojimą už geriausią Natalkos vaidmens atlikimą M. Lysenko operoje „Natalka-Poltavka“ (Poltava, 1994).  Nuo 1989 iki 2009 m.  M. Čiženko buvo Charkovo nacionalinio akademinio operos ir baleto teatro pagrindinė solistė. Teatre atliko daugiau nei 15 pagrindinių operos vaidmenų, tarp kurių Tatjana („Eugenijus Oneginas“, P. Čaikovskis), Carmen („Carmen“, G. Bizet), Desdemona („Othello“, G. Verdi), Nedda („Pagliacci“, R. Leoncavallo) ir kt. Nuo 2009 m. -  Charkovo filharmonijos solistė. Charkovo filharmonijoje atliko rečitalius su orkestro, vargonais, fortepijonu ir folkloriniu ansambliu „3 + 2“. Šiuo metu M. Čiženko yra Charkovo I. P. Kotliarevskio nacionalinio menų universiteto operinio dainavimo katedros docentė. Kaip režisierė M. Čiženko pastatė keletą spektaklių Charkovo filharmonijoje („Rita“, G. Donizetti, „Buvalščina“ K.Stetsenka, „Borisas Godunovas“ M.  Musorgskis) bei užsienyje („Natalka-Poltavka“ M. Lisenka, pristatytas Toronte (Kanada)). 

Event location