Region: International
Language: English
Change

WHUB SUMMIT AUTUMN 2020, October 5-9

 

WHUB SUMMIT – 5 dienų trukmės virtuali konferencija, vykstanti du kartus per metus ir organizuojama WHUB klubo. Konferencija apima renginius verslo, lyderystės, dvasingumo, sveikatingumo, glamūro, meno, mokslo ir moterų įgalinimo temomis.

Tai erdvė, kurioje moterys iš viso pasaulio, įvairių sektorių, profesinių patirčių. susitinka, diskutuoja, dalinasi gyvenimiškomis istorijomis, praktinėmis žiniomis bei naudingais patarimais, padedančiais gyvenimui, verslui ar karjerai prisitaikyti ir augti.

Šiais metais, kartu su įkvepiančiomis pranešėjomis, aptarsime įvairias temas:

 • Kokia yra šiuolaikinė ir ateities moteris
 • Moterys, pinigai ir įsitikinimai
 • Kaip moterys vadovės derina karjerą ir šeimą
 • Kodėl moterų įtraukimas yra svarbus ekonomikai ir kultūrai
 • Praktiniai patarimai sąmoningam vartojimui. Galimybės tvariam ir socialiai atsakingam verslui
 • Kodėl mentorystė yra svarbi bet kuriame amžiuje
 • Lietuvos moterų pasiekimai pasaulio rinkose
 • Stiprus asmeninis prekės ženklas, socialiniai tinklai ir verslas – ar Tomas Edisonas naudotųsi „Facebook“?

Pranešėjos bei pašnekovės diskutuos kaip gyventi autentiškai, keisti įsitikinimus, monetizuoti veiklą, suderinti karjerą ir šeimą. Šnekėsime apie planetą, tvarumą, prabangą ir grožį. Išgirsime mokslininkių pranešimus apie moterų istorijos ištakas, naujausius mokslo pasiekimus sveikatinimosi srityje, bei nagrinėsime kitas temas, nepamirštant meno, kultūros, meditacijos ir jogos svarbos mūsų kūnui, sielai, protui.

Prisijunki prie savaitės, kupinos įkvėpimo ir galimybių!

Šį kartą, turime ribotą bilietų skaičių į tinkląveikos (angl. networking) vakarą, kuris vyks viešbutyje „PACAI“, tad suskubki įsigyti bilietą jau dabar!

Svarbi informacija: renginiai vyks lietuvių arba anglų kalba. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite visą konferencijos *renginių programą: https://whubsummit.com/#agenda.

*Kalbėtojai ir programa gali keistis. 

_______________________________________________________________________________________

WHUB SUMMIT is a 5–day virtual conference brought by the WHUB club and held twice per year. It consists of a series of events covering topics from business, leadership, spirituality, wellness, glamour, to art, science and women empowerment.

It‘s a space where women of all ages, sectors and backgrounds connect, talk, share real-life stories and valuable tips, helping one's life, business or career to accelerate.

This year with a line-up of inspiring international speakers we will be discussing various topics, including:

 • Modern and future female — what is she like
 • Women, money and mindset
 • Why is women 's inclusion important to our economy and culture
 • Top mindful lifestyle tips for world water and what are the opportunities for sustainable and socially responsible businesses
 • Why is mentorship at any age important
 • Lithuanian female achievements in global markets
 • How top female executives balance career and family
 • Strong personal brand, social media and business — would Thomas Edison use Facebook?

Conference speakers will discuss how to live our lives authentically, change our beliefs, monetize hobbies, accelerate businesses, balance career and family. We will talk about the planet, sustainability, luxury and beauty. We will hear discoveries on the origins of women's history, the latest scientific achievements in the field of health and longevity, whilst exploring the importance of art, culture, meditation and yoga for our bodies, minds and souls.

Join us for a week full of inspiration and empowerment!

This time we have a limited number of tickets with a networking evening (physical, yes, not virtual!) at the hotel PACAI, so make sure to get your ticket until it‘s gone!

Important information: events will be held in either Lithuanian or English language. Please refer to the *full conference agenda for more information: https://whubsummit.com/#agenda.

*The speakers and agenda are subject to modification.