Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

PALANGOS MARATONAS

PALANGOS MARATONAS

 

NUOSTATAI

 

 

I. BENDROJI DALIS
100 marathon club Lithuania ir VšĮ „Maratomanija“  2022 m. rugsėjo 18d. rengia Palangos maratoną.

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Populiarinti maratonų bėgimo kultūrą Lietuvoje.
 2. Populiarinti bėgimą Lietuvoje.
 3. Išsiaiškinti ir apdovanoti geriausius bėgikus.

 

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms
3. Reklamuoti renginį.
4. Suderinti su Palangos miesto savivaldybe renginio pravedimą.

 

 

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2022 m.rugsėjo 18d. 8.00val., Palanga, Vytauto g. – Aitvarų g. sankryža.

PALANGOS MARATONO metu mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

Bėgimas:

Distancijos:  1km,  7 km, 21,098 km, 42,195 km,

Startai:

 1. Maratonas – Startas 8.00;
 2. Pusmaratonis – Startas 8.00;
 3. 7 km bėgime – Startas 8.00;
 4. 1 km bėgimas – Startas 12.30. 

Šiaurietiškas ėjimas:

Distancijos:   7 km, 21,098 km

Startai:

 1. Pusmaratonis – Startas 8.00;
 2. 7 km bėgime – Startas 8.00;

Virtualus bėgimas:

Distancijos: 1 km, 7 km, 21,098km, 42,195km.

Startas: 2022.09.11 – 2022.09.18

 

 

V. LAIKO LIMITAS

42,195 km – 6 val.
21,098 km – 3 val.
7 km – 1 val.
Šiaurietiško ėjimo distancijoms skiriamas 6 val. limitas.

 

 

VI. DALYVIAI

1.Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

 

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
  Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 5 Eur. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
 2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje (rekomenduojama turėti savo grafkutes).
 3. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 4. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant marškinėlių. Jeigu mikroschema nebus pritvirtinta tinkamai, dalyvio laikas nebus fiksuojamas ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 5. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 6.  Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
 7. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą.
 8. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengtos dvi vandens stotelės bei viena maitinimo stotelė, kurioje varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai – vanduo, Cola, gaivieji gėrimai, vaisiai, sausainiai, užkandžiai. Šiame punkte bus galima palikti asmeninius daiktus.

IX. APDOVANOJIMAI

42,195 km rungties apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai ir rėmėjų dovanos;
21,098 km rungties apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai ir rėmėjų dovanos;
7 km rungčių apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai ir rėmėjų prizai;
1 km bėgimas:
Visiems įveikusiems distanciją – atminimo medaliai ir rėmėjų prizai.

Šiaurietiško ėjimo visų distancijų dalyviams, pasiekusiems finišą – atminimo medaliai ir rėmėjų prizai;

Nominacijos:

 •  Vyriausias dalyvis
 •  Originaliausias kostiumas
 •  Greičiausia palangiškė
 •  Greičiausias palangiškis
 • Gausiausia komanda

 

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS 

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas. Norint perleisti registraciją kitam dalyviui mokamas 5€ mokestis.

 

Distancija

08.01 – 08.31

09.01 – 09.16

Renginio dieną

1 km

8 Eur

10 Eur

15 Eur

7 km

12 Eur

15 Eur

20 Eur

21,095 km

15 Eur

20 Eur

25 Eur

42,195 km

20 Eur

25 Eur

30 Eur

Šiaurietiškas ėjimas (visos distancijos)

10 Eur

15 Eur

20 Eur

Virtualus bėgimas (visos distancijos)

15 Eur

18 Eur

20 Eur

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1.  Registracija atidaroma 2022m. rugpjūčio 1d.
 2. Registracija sustabdoma 2022 m. rugsėjo 15 d. 18.00 val.
 3. Numeriai bus išduodami renginio dieną starto vietoje nuo 7.30 val. 1km bėgimo numeriai bus išduodami iki 12.00 val.

XII. VIRTUALUS BĖGIMAS

 1. Virtualaus bėgimo metu bėgama viena iš šių distancijų: 1km,  7km, 21,098km arba 42,195km.
 2.  Laiką bėgimo dalyviai matuoja savarankiškai bėgdami savo pasirinktoje saugioje trasoje, naudodami bet kokią viešai ir laisvai prieinamą sporto programėle (pvz.: Strava, Nike Run Club, Garmin ir kitos), išmaniųjų laikrodžių nuotraukos ir pan., svarbiausia, kad aiškiai būtų matomas įveiktas atstumas ir laikas.
 3. Virtualių varžybų dalyviai savo asmeninį rezultatą privalo atsiųsti el.paštu rezultatai@maratomanija.lt
 4. Dalyvis savo pasirinktą trasą turi įveikti rugsėjo 11-18 dienomis. Rezultatai patvirtinami, tikslinami bei įtraukiami į protokolą iki rugsėjo 19 dienos 18.00val.
 5. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.
 6. Finišavus Palangos maratono virtualiame bėgime ir pateikus rezultatą, Jums Jūsų nurodytu paštu bus išsiųstas medalis. Dalyvis taip pat gali nurodyti telefono numerį ir adresą kuriuo pageidauja gauti medalį. Dalyvio medaliai bus atsiųsti iki spalio 21 d. Medaliai bus siunčiami Lietuvos pašto registruota siunta.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.

Iškilusiais klausimais galima kreiptis : maratomanija@gmail.com arba tel.: +37061532233.

 

Renginio vieta