Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

Šeimos finansinė gerovė – ką turi daryti esami ir būsimi tėvai ir kodėl mama yra #1 finansų mokytoja?

Šeimos finansinė gerovė – ką turi daryti esami ir būsimi tėvai

ir kodėl mama yra #1 finansų mokytoja?

 

             Šiuolaikiniame pasaulyje žmonių gyvenimo gerovė yra virtusi tiesioginiu jų finansinės veiklos ir elgesio rezultatu. Čia veikia du priešingos krypties finansiniai srautai – pajamų ir išlaidų. Todėl gyvenimo gerovė tiesiogiai priklauso nuo pajamų ir išlaidų įvaldymo.

Kodėl gyvenimo kokybei priklausant tik nuo šių dviejų esminių veiksmų, daugelis žmonių nėra patenkinti turimo gyvenimo lygiu?

Deja, akivaizdūs gyvenimo faktai įtikinamai liudija, kad daugelis žmonių nėra tų dviejų savo gyvenimo gerovės veiksnių valdovais. Priešingai, jie yra tapę jų aukomis, nuolat kamuojamomis pinigų trūkumo ir papildomais įsipareigojimais (skolomis).

Visų jų finansinio elgesio algoritmas – elementarus: 

PAJAMOS minus IŠLAIDOS lygu NULIUI

Tai – nuolatinio finansinio deficito arba , dar blogiau, skurdo formulė.

Labai svarbu suvokti, kad šis finansinio elgesio algoritmas, naudojamas tenkinimusi šia diena, liudija apie ypatingą pavojų, kuris neišvengiamai gali pasireikšti ateityje dėl įvairiausių nepageidaujamų veiksnių: sveikatos  ar darbo praradimo, avarijų, epidemijų, krizių, skyrybų ir pan.

Finansinė būklė dar pablogėja, kai turint finansinio deficito situaciją, yra pasiimamos didelės vartojimo skolos: būstui, automašinai, baldams, atostogoms ir kt.

Toks pablogėjusios finansinės būklės atvejis yra vadinamas „finansine duobe“, kuri ne tik pablogina turimo gyvenimo kokybę, bet ir atima esmines galimybes ją patobulinti ateityje.

Todėl visiems, esantiems finansinio deficito ar „finansinės duobės“ būklėse, privaloma kuo greičiau imtis efektyvių veiksmų, užtikrinančių išsilaisvinimą iš finansų priespaudos ir pereiti į savo finansinio saugumo būklę.

Tam tereikia pasirengti tinkamą savo finansinių veiksmų ir įpročių pokyčių planą ir imtis nuoseklaus jo įgyvendinimo.

Greičiausiai, veiksmingiausiai ir pigiausiai tai galima padaryti įsisavinus  ir naudojant savo finansinio raštingumo pagrindus, kurie yra duodami ir praktiškai išbandomi Asmeninių ir šeimos finansų akademijos mokymuose, įžanga į kuriuos bus padaryta rugpjūčio 24 dieną, nemokamame seminare 

„Šeimos finansinė gerovė – ką turi daryti esami ir būsimi tėvai“

Seminaro temos, aktualios visiems auginantiems arba planuojantiems vaikus:

  1. Pagrindiniai šeimos finansinės gerovės veiksniai ir jų vertinimo rodikliai
  2. Kaip įvaldyti savo šeimos finansinės gerovės veiksnius?
  3. Kokie vaikystėje susiformavę įpročiai trukdo savos šeimos gerovės tobulinimui?
  4. Kodėl savos šeimos gerovės tobulinimas – bendras visų jos narių finansinis tikslas?
  5. Kodėl mama yra #1 šeimos finansų mokytoja?

 

Seminare du finansų ekspertai – profesorius Rimvydas Jasinavičius ir Marius Jansonas – atskleis kaip kiekvieno asmens finansinės būklės pagrindai suformuojami šeimoje, pradedant nuo ankstyvos vaikystės. Todėl netinkamas tėvų elgesys šeimoje su pinigais yra nevalingai jų vaikų nusikopijuojamas ir virsta įsitvirtinusiais įpročiais.

Tėvams būtina ne tik žinoti teisingų finansinių veiksmų taisykles, bet ir jų vykdymą atvirai demonstruoti vaikams kasdieniniame šeimos gyvenime.

Tam reikia įvaldyti savo šeimos finansinės gerovės veiksnius: biudžetą, pinigų srautą, finansinius rezervus, investicinį kapitalą bei šeimos turto balansą.

Šeimos narių supažindinimą su tais veiksniais būtina pradėti nuo šeimos susikūrimo pradžios , o vaikus  - nuo vaikystės. 

Kadangi vaikystė – finansinio išlaikytinio etapas, labai svarbu, kad šis gyvenimo būdas netaptų tokiu modeliu visam gyvenimui. Vaikus būtina supažindinti ne tik su pinigais ir jų maloniąja savybe – perkamąja galia. Labai svarbu suformuoti jų įprotį savo pinigus suvaldyti, suformuojant pinigų srautą ir teisingai jį panaudoti ateities reikmėms.

Dažnai pasitaikanti šeimų blogybė pasireiškia tuo, kad pareiga generuoti pajamas uždedama tik vienam asmeniui, o daryti iš jų išlaidas suteikiama teisė visiems šeimos nariams. Tai neretai virsta nuolatinių kivirčų šeimose priežastimi. Todėl savos šeimos gerovės tobulinimas, gausinant pajamas bei racionaliai valdant išlaidas, privalo tapti bendru visų jos narių finansiniu tikslu.

Tyrimais yra pastebėta, kad pagrindine vaikų elgesio mokytoja yra jų mama. Todėl, kad ji ženkliai daugiau nei tėvas laiko skiria bendravimui su savo vaikais. Tas bendravimo laikas ir tampa lemtingu pavyzdžiu vaikams, nusikopijuojant jos veiksmus.

Ypatingą laimę ir vertę vaikams suteikia  jų finansiškai raštinga mama, kuri gerai žino teisingo finansinio elgesio taisykles bent su 5 pagrindiniais finansiniais įrankiais – biudžetu, pinigų srautu, būtinomis atsargomis, turto balansu ir investiciniu kapitalu. Suprantama, tie jos veiksmai bus daug kartų demonstruojami šeimoje ir įsisavinti jos vaikų.

Kita vertus, finansiškai neraštinga ir finansiškai priklausoma mama yra pasmerkta vos ne kasdieną daryti finansines klaidas ir jomis „užkrėsti“  savo vaikus.

Todėl šis seminaras – puikus pirmasis žingsnis užtikrinant sklandų ir saugų šeimos kelią finansinės gerovės laiptais aukštyn.