Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

Vladimir Skobelev "Omkar" Transformuojantis žaidimas "Lila" NSJD 2020 Konferencija

Vladimiras Skobelevas (Omkaras) 

Praktikuojantis jogas, gyduolis, keliautojas, žaidimo LiLa meistras. Kelioniu į Pietu Amerika, Tibeta, Indija,ir Nepala organizatorius. Reiky meistras. Paskutiniuosius 10 gyvenimo metų užsiiema senojo, žmogaus pažinimo instrumento, žaidimo Lila studijavimu. 

Lila vedama Omkaro- tai pilnavertis transformuojantis treningas, kurio metu išsiaiškinamos „kliūtys“ žmogaus kelyje į harmoninga, laiminga gyvenimą (jeigu tokios turi vietą jame būti) taip pat duodami raktai korekcijai. Iš esmės šis procesas leidžia atlikti „ teisingo kelio diagnostiką“.Savo darbe Omkaras remiasi savo asmenine jogos patirtimi, gyduolyste, saveikavime su Mokytojais ir, žinoma, šimtais, šimtais žaidimų pravestu dešimtyse įvairiuose šalyse, esančiu įvairiuose planetos vietose.

Vladimiras pasakos apie Žaidimą, kuris bus žaidžiamas online, sekmadieni nuo 9 00. val konferencijos metu.

Tikrovėje yra tik vienas Žaidimas, žaidimas, kuriame kiekvienas esame aktorius, atliekantis savo rolę. Tas žaidimas - LILA,universalus kosminės energijos žaidimas, Dieviškas Aukščiausiojo Aš žaidimas.
LILA – tai pats gyvenimas, energija pasireiškianti mirijaduose minčių, jausmų ir įvykių, praeinančių prieš asmenybės žvilgsnį.
Žaidėjo esmė jo sugebėjime priimti savo vaidmenį ir žaisti. 
Ši Esmė gali įeiti į bet kokį vaidmenį, tačiau kai tik žaidėjas pradeda žaisti, jis pradeda save tapatinti su prisiimtu vaidmeniu ir užmiršta savo prigimtį. Jis pamiršta žaidimo esmę ir dabar jo judėjimai apsprendžiami Karmą atitinkančio žaidimo kauliuko.
Taip, kaip Saulės šviesa netikėtai apšviečia visą tekančios upės bangų ir srovių paveikslą, taip ir tyra švari sąmonės šviesa atveria, ištraukia iš tamsos žaidėjo gyvenimo vaidmens struktūrą. Tokiais momentais pirmajame plane atsiduria prigimtis ir gyvybinės energijos tėkmė ir įvyksta išsilaisvinimas. Žaidėjas pakyla virš prisirišimo prie savo vaidmens ir pradeda matyti savo gyvenimą kaip Amžinybės dalį.
Šio žaidimo tikslas tame, kad padėti žaidėjams išsilaisvinti iš susitapatinimų ir tapti geriausiais žaidėjais. Šis žaidimas tarnauja kaip atspindys kito - Didžiojo žaidimo.
72 langelių turinys, žaidimo lentoje išreiškia rezultatą šimtus ir tūkstančius savęs pažinimo metų. Judėdamas iš lango į langą plečiasi žaidėjo supratimas, jis vis aiškiau pradeda suvokti savo egzistavimo struktūrą. Jis mato, kad kiekviena būsena yra laikina ir jo prisirišimas silpsta. Visiškas, bet kokios padėties laikinumo suvokimas griauna susitapatinimus. Ir žaidėjas leidžiasi į laisvą kelionę, sužinodamas vis daugiau ir daugiau apie egzistavimo stebuklą.
Kaip ir kituose žaidimuose, čia yra savas tikslas. Kadangi žaidėjo Esmė yra sugebėjimas susitapatinti, jo vienintelis šansas „laimėti‘‘ -
tai atpažinti savo Šaltinį - Kosminę Sąmonę, Tyrąją Būties Esmę, esančią už laiko ir erdvės, be ribų, amžiną ir nekintančią, absoliučią ir visą apimančią, neturinčią nei formos, nei vardo. Žaidimas baigiasi kai žaidėjas tampa pačiu savimi, Žaidimo Esme. Tokia LILA.
Išminčiai, atvėrę šį žaidimą, naudodavo jį, kad suprastų savo būsenas dabartiniu momentu. Stebėdami savo judėjimą nuo plano prie plano, jie galėjo matyti, kokios būtent gyvatės įtakojo jų kritimą ir kokios strėlės, nustatytos karmos žaidimo kauliuko, atspindinčio žaidėjo evoliucinį lygmenį, juos veda. Jie sąmoningai stebėjo savo judėjimo lentoje paveikslą. Žaizdami vėl ir vėl, jie įdėmiai stebėjo savo reakcijas, kada patekdavo į vieną arba kitą planą. Stebėdami savo vidinę erdvę, jie vystydavo savyje neįsitraukimo būseną. Tuo pačiu metu, žaidimo struktūra, leido jiems vis giliau ir giliau suvokti Dieviškuosius principus ir žaidimo Esmę. Tai buvo šventraščių studijavimas ir savojo AŠ tyrinėjimas, sujungti viename procese. Tame LILOS unikalumas, tai - SAVĘS PAŽINIMO ŽAIDIMAS.

Žaidimas LILA - tai pramoga žmonėms, siekiantiems tobulybės...
Gyvenimas pagrįstas pramogos principu - gauti malonumą. Visgi toks požiūris į gyvenimą pasiekiamas tik po pirmos čakros lygio, su jo pagrindine problema - nepasitikėjimu savimi ir susirūpinimu materialine gerоve, įveikimo.
Pramoga - Dvasios Esmė. Visa šita sukurta Visata tai energijų žaidimas, atliktas Šakti, Motiniško principo, Absoliuto, Dievo...nesvarbu kokiu vardu pavadintume Aukščiausiąjį Žaidėją. Jeigu šis principas nebūtų Dieviškojo Žaidimo prigimtyje, tai Vienis netaptų daugeliu. Vis labiau gilinantis į žaidimą, kuris yra Vienio pramoga, žaidėjas supažindinamas, praturtinamas jo taisyklėmis, kad galų gale susijungtų su Juo."
Tai 11 langelio pamoka. Langelis vadinasi "Pramogos"
Mes žaidimą žaidžiame vaikšiodami, eidami langeliais, jausdami visas būsenas stipriau ir giliau. Vladimir Skobelev su Bert Hellinger mokiniu šiam LILOS stalo žaidimui pritaikė konsteliacijos principą. Omkaras (Vladimiras) perkėlė žaidimų lentą ant didelės drobės, kad žaidėjai galėtų vaikščioti. Eidamas,stovėdamas kažkurios būsenos langelyje, vėl grįždamas, krisdamas su gyvatėmis ir angelų strėlių pagalba kildamas į viršų, patirdamas daugelį net neįtartų būsenų, energetinių darinių, kurie yra tavyje, su begaliniu džiaugsmu ir lengvumu Tu pabaigi žaidimą - susijungi su Kosmine Sąmone - tampi Vieniu...Transformuojantis žaidimas!!!

Žaidimas vyks visą dieną, kai kam jis gali baigtis tik vėlai vakare,bet procesai vyksta dar tiek, kiek nori pats Žaidimas.

Turėkite rašymo priemones. Ateikite su rūpimu klausimu ar ketinimu, arba tiesiog Ateikite...

jogosdienos.lt