Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

Biblistės doc. dr. Ingridos Gudauskienės paskaita

Lektorė biblistikos moksluose specializavosi ir mokslo laipsnį įgijo Popiežiškajame Grigaliaus Universitete Romoje. Nuo 2004 m. dėsto biblistiką Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, dirba mokslinį darbą.

Tai aštuntoji paskaita Iš ciklo „Asmuo – begalybė ir ribos. Žmogaus poreikių ontologija pagal Pradžios knygos pasakojimus”.

Ingrida apie būsimą paskaitą: "Jokūbo ir jo vaikų dramoje Pradžios knygoje (37-50 sk.) nuo pat pradžių jos dalyviai su visu „trenksmu“ trokšta, ilgisi, ieško vienas kito. Asmuo priešais asmenį, tėvas priešais sūnų, sūnus priešais tėvą, brolis priešais brolį... Abipusiškumo įvykiui jų tikrovėje ne tik kažko esminio pritrūksta, bet ir yra kažko esminio per daug. Kokią mąstymo-veiksmo trajektoriją biblinis pasakojimas kviečia nueiti, kad būtų įveiktos žmogaus būvio „duobės“ būklės? Pirmas žingsnis: maištas ir išėjimas".

Paskutinė ciklo paskaita birželio 27 d. taip pat vyks nuotoliniu būdu.