BŪRELIS: Teatras 6-12 m. vaikams

Pirmaisiais užsiėmimais žaidžiant susipažinimo žaidimus bei atliekant komandos formavimo ir kūrybines užduotis mokysimės scenoje jaustis laisvai.

Toliau aiškinsimės kas yra įvykis, kursime teatrinius etiudus, kuriuose sieksime jį aiškiai pavaizduoti bei suprasti įvykį sukėlusias priežastis ir po to ėjusias pasekmes. Taip pat kalbėsime, apie tai kada mūsų gyvenime keičiasi nuotaika, kokios to priežastys.

Įpusėję mūsų užsiėmimus gilinsimės į skirtingų personažų iš pasakų ir kitų kūrinių nuotaikų seką, sieksime panaudoti fantastinius elementus ir garsinį apipavidalinimą.

Likusį laiką skirsime vaidybinių situacijų, etiudų kūrimui, kuriuose sieksime suvaidinti personažą išplėtojant detalesnę fizinių veiksmų, kalbėjimo (intonavimo) eigą siekiant personažo tikslo. Gebėsime parodyti kaip keičiasi kelių personažų nuotaikos vienoje scenoje.

Teatro būrelio vadovas Žilvinas Beniušis.

Užsiėmimai vyksta kiekvieną antradienį 18:00-19:00  teatre "PRADŽIA".

SUTARTIS

 Įsigydami šį bilietą, jūs, kaip vaiko atstovas, sutinkate, kad:

1. Kad jūsų duomenys (vardas ir pavardė bei el. pašto adresasa) gali būti naudojami prireikus susisiekti dėl bet kokių tvarkaraščio pasikeitimų metų eigoje ar klausimų susijusių su jūsų vaiku. Pirmojo apsilankymo metu paprašysime palikti ir telefono numerį, kuriuo būtų galima susisiekti su vaiko atstovu. 

2. Vaikui nelankius Užsiėmimų, pinigai yra nekompensuojami, išskyrus ligos atvejus, trunkančius 3 užsiėmimus arba ilgiau. Ligos atvejai kompensuojami tik iš anksto pranešus apie neatvykimą dėl ligos, o grįžus į Užsiėmimus - per 10 kalendorinių dienų pristačius gydytojo pažymą (arba ligos lapelio kopiją) apie ligos laikotarpį. Pranešti apie ligą galima elektroniniu paštu: info@teatrasvaikams.lt Užsiėmimai, praleisti dėl ligos, yra kompensuojami proporcingai mėnesio kainai, o permokėta suma gali būti perkeliama į kitus mėnesius.

3. Vaikas privalo laikytis vidaus tvarkos taisyklių su kuriomis jis bus supažindintas pirmojo užsiėmimo metu. Vaikui pažeidžiant taisykles (pvz. piktybiškai neklausant Būrelio vadovų, skriaudžiant kitus ar darant žalą teatro turtui) Būrelio vadovai turi teisę pašalinti vaiką iš būrelio sąrašų. Vaiko atstovas pilnai atlygina už Būrelio dalyvio Užsiėmimų metu padarytą žalą įrangai, technikai bei kitam turtui.

4. Vaiko atstovas, sudarydamas Sutartį, privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Būrelio vadovai. Minėta informacija privalo būti nurodoma el. paštu info@teatrasvaikams.lt nedelsiant po registracijos į Būrelį. Vaiko atstovas patvirtina, kad Būrelio dalyvis yra patikrintas bendrosios medicinos gydytojo ir, prireikus, gali pateikti medicininę pažymą apie Būrelio dalyvio sveikatą.

5. Būreliai vyksta ir mokinių mokslo metų atostogų metu išskyrus vasarą.

6. Už Būrelį yra mokama į priekį. Mokestis turi būti pervedamas iki pirmos kiekvieno mėnesio pamokos. 

Būrelio vadovai mielai atsakys į visus jūsų klausimus, papasakos apie vaiko progresą po užsiėmimo.

Renginio vieta