Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

Festivalis Saulėtosios naktys 2019

-------> ENGLISH BELOW <-------

S a u l ė t o s i o s ~ N a k t y s ~ Ž y d i ~

Saulėtosios Naktys – tai daugiau nei festivalis! Kviečiame dar kartelį prisijungti į jau 12-us metus vyksiantį gerų žmonių susibūrimą, kuriame leisime šaknis į vis labiau besiveriančią širdį ir laistysime save šokiais, dainomis, įvairiausiomis praktikomis ir užsiėmimais tik tam, kad vis labiau skleistųsi mūsų vidinės gėlės ir festivalis, virtęs nuostabiausiu įvairiaspalviu sodu, išsiskleistų už festivalio ribų ir skleistų šį gėri į platųjį pasaulį. Juk dalintis šitaip gera!

Kaip visada, šiemet visų mūsų laukia daug geros lietuvių bei užsienio atlikėjų muzikos, kuri pakylės mus į viršų ir suartins šokių aikštelėje. Vis daugiau dėmesio skiriame sąmoningumo bei širdies atvėrimo praktikoms, kad vis labiau suprastume save bei kitus, galėtume su lengvumu ir palaima tęsti savo keliones festivalyje ir už jo ribų bei taptume vis labiau gyvenimo dalyviais, o ne stebėtojais. Kaip kasmet, bus daug nuostabių kūrybą lavinančių meninių užsiėmimų, paskaitų, sporto varžybų. Pasiūlysime jums saulėto ir sveiko maisto, raw užkandžių bei desertų, taip pat karštų ir gaivių gėrimų.

Siekiant ir skatinant sąmoningą būvį festivalyje alkoholiniais gėrimais neprekiaujama. Tik blaivia galva galime iš tiesų suprasti visą grožį, kurį visi kartu kuriame ir būti jo dalimi.

Sekite naujienas! 

Programa http://sauletosiosnaktys.lt/#programa

Bilietai: https://tickets.paysera.com/lt/event/festivalis-sauletosios-naktys-2019

Nemokamai dalyvauti gali vaikai iki 12 metų lydimi tėvų arba globėjų. Vaikams nuo 12 metų taikoma pilna bilieto kaina. Nelydimi tevų/globėjų nepilanmečiai privalo turėti raštišką tėvų sutikimą dalyvauti Saulėtose Naktyse, sutikimas bus tikrinamas prie įėjimo.// LINE - UP //
...

// WORKSHOPS //
...

// PASKAITOS & DISKUSIJOS / LECTURES & DISCUSSIONS //
...
// APIE FESTIVALĮ //

Saulėtosios naktys – tai ekologiškas, nekomercinis, idėjinis festivalis, buriantis bendraminčius menininkus, muzikantus ir kitus kūrybingus žmones. Siekiame, kad festivalyje visi apsilankę išmoktų ir atrastų kažką naujo. Stengiamės, jog festivalio dalyviai kas kartą patirtų vis daugiau naujų įspūdžių bei būtų įkvėpti kūrybiškai. Dažnai nenuspėjamos renginio veiklos kasmet įgauna vis daugiau išraiškos formų – daugybė Lietuvos bei užsienio muzikinių grupių bei atlikėjų pasirodymų, paskaitos ir pašnekėsiai įvairiomis temomis, taip pat gausybė EKO idėjų, sporto rungčių, unikalių kūrybos projektų, instaliacijų, šokių, kūrybinių dirbtuvių, filmų, performansų bei improvizacijų.

Festivalyje didžiausią dėmesį skiriame ne muzikos žanrui, bet muzikos skleidžiamoms vibracijoms. Čia galima išgirsti skirtingų žanrų muzikos: dainuojamosios poezijos (bardų), roko, regio, folko, bliuzfunkpoprockalternatexperimento ar net repo. Nepaisant to, visas Saulėtųjų Naktų festivalio muzikines grupes ir atlikėjus sieja esminiai motyvai – muzikos pozityvumas, gera energija, nuoširdumas, bendruomeniškumas.

Viena pagrindinių festivalio ,,Saulėtosios Naktys‘‘ idėjų – kiekvienas dalyvis tuo pačiu metu yra ir organizatorius. Daugelis festivalio meninių erdvių, pasirodymų, instaliacijų, etiudų yra sugalvojami ir įgyvendinami būtent festivalio savanorių bei dalyvių. Čia sielai artimos veiklos randa kiekvienas dalyvis: judrieji gali varžytis sporto rungtyse, norintiems atsipalaiduoti daromi masažai, taip pat galima išmokti šokio meno, įvairių muzikos instrumentų valdymo ar tiesiog paklausyti įdomios paskaitos susėdus prie unikalių molinių pečių bei užkandus raw– gyvo, žalio maisto.

Festivalis vyksta šimtametėje istorinėje sodyboje ir aplink ją besidriekiančiame obelų sode. Šalia teritorijos yra nedidelis vandens telkinys, kuriame paplaukioti gali visi sukaitę po purvo/molio vonios. Šiais metais čia jau dvyliktą kartą tęsime meno, muzikos ir meilės istorijas. Vietos jaukioje sodybos teritorijoje pakanka visiems – joje gausu įvairių erdvių skirtingus skonius turintiems žmonėms. Galima rinktis tarp indėniškų tipių, kuriuose rusena ugnis, vyksta įvairūs ritualai, skamba dainos; įvairiausių poilsio zonų, įsikūrusių po medžiais, ant šieno ar pavėsinėje. Taip pat naujai įkurtas GEO – DOMUS (kupolas), kuriame vyksta įvairiausi užsiėmimai, filmų peržiūros ar pavėsio užsimaniusių festivalio lankytojų susibūrimai. Mažojoje Menulio scenoje nuolatos yra skaitomos paskaitos, rodomi įvairūs pasirodymai, susitelkiama muzikinėms improvizacijoms. Ir žinoma, didžiosioji Saulės scena, kurios dėka saulė šviečia ir naktį, ir dieną.

//

Daugiau informacijos:
http://sauletosiosnaktys.lt/
https://www.facebook.com/sauletosiosnaktys/
https://www.instagram.com/sauletosios_naktys/


// ENGLISH ------->


S u n n y ~ N i g h t s ~ B l o o m ~

Sunny Nights is more than just a festival! We are inviting you all to come along once more for the twelfth gathering of kind-hearted people where we will take the roots into our hearts and pour ourselves into dances, songs and all kinds of practices and activities. Everything for the sake of the bloom of our inner selves and the festival who has become the marvelous colourful garden that spreads its kindness into the whole wide world. Sharing feels so good!

This year, as always, Sunny Nights will be visited by a lot of Lithuanian and foreign music artists whose tunes will lift our souls and pull us together on the dance floor. In order to understand ourselves and others better, we are bringing more and more attention to the consciousness, mind and heart opening activities, so that we could continue our awakening life journey through the festival and beyond. Just as every year, there will be a lot of wonderful workshops to improve our creativity, lectures, sports competitions. We will offer you some sunny and healthy foods, RAW snacks and desserts, as well as hot and refreshing drinks.

//

We are promoting and seeking for a conscious state of the participants during the festival, thus we won’t sell alcohol drinks. Only with the sober head can we understand the beauty and be a part of it.

Follow the news! Program announcements coming soon!

Tickets:
https://tickets.paysera.com/lt/event/festivalis-sauletosios-naktys-2019// ABOUT FESTIVAL //

Sunny Nights festival is an ecological, noncommercial, conceptual festival, gathering like-minded artists, musicians and other creative people. We aim for every person who visits the festival to learn and discover something new. We do our best so that the festival participants experience even more new things and get creatively inspired every time. Each year, frequently unpredictable event activities aquire more and more forms of expression – many Lithuanian and foreign musical bands’ and artists’ performances, lectures and discussions on various topics, as well as a plethora of ECO ideas, unique creative projects, installations, dances, workshops, films, performance art and improvisation.

In the festival we pay more attention not to the genres of music, but the vibrations that that music emanates. Here you can hear many different musical genres: sung poetry (bards), rock, reggae, folk, bluesfunkpoprockalternatexperimental or even rap. Even so, all Sunny Nights festival musical bands and artists are encompassed by essential motives of musical positivity, good energy, honesty and a sense of community.

One of the main ideas of Sunny Nights festival is that every participant is at the same time an organizer. Many of the festival’s art spaces, performances, installations and etudes are thought up and materialized by volunteers and participants of the festival. Here everyone finds activities close to the soul: the athletic ones can compete in sport events, massages are done for those who want to relax; one can learn the arts of dancing or playing various musical instruments. You can also just listen to an interesting lecture near unique clay furnaces or having eaten RAW food that’s alive and green.

The festival takes place at a hundred-year farmstead and the apple garden around it. There is a small pond next to the territory, where everyone can swim after the heat in the mud/clay bath. This year we will continue art, music and love stories already for the 12th time. There is enough place in the homely farmstead territory for everyone – it’s filled with various spaces for people with differing tastes. You can choose between a Native American tipi, where tea rituals happen; a Native American sauna; chill zones under a tree, an arbour or on the hay; the new GEO-DOMUS cupola project, where various workshops and movie evenings occur; the Moon stage, where lectures are read, performances are shown and people gather for musical improvisations; and also the main Sun stage, because of which the sun shines even during the night.


More information:
http://sauletosiosnaktys.lt/
https://www.facebook.com/sauletosiosnaktys/
https://www.instagram.com/sauletosios_naktys/

Atsakomybę dėl renginio kokybės prisiima renginio organizatorius. Renginiui neįvykus ar nusikėlus, sprendimą dėl pinigų grąžinimo priima organizatorius. Detalesnę informaciją apie aplinkybes ir grąžinimus rasite čia: Su renginiu susijusios aplinkybės“

Renginio vieta