Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

Ignaciškos dvasinės pratybos "Kelionė gilyn" II, IV savaitės ir ASMENINĖS rekolekcijos

Šv. Ignaco Dvasinės Pratybos – tai būdas siekti visapusiškos žmogiškos brandos  gilinantis į Dievo ir savęs pažinimą. Vertinga  patirtis, praturtinanti žmogaus asmenybę. Dvasines Pratybas sudaro Pradžia ir Pagrindas, I, II, III, IV savaitės. Pagrindas padeda pažinti ignaciškąjį maldos būdą bei paruošia kitoms Dvasinių pratybų savaitėms. Todėl Dvasines Pratybas raginame atlikti nuosekliai ir į Dvasinių pratybų savaites priimami dalyviai jau atlikę Pagrindą arba ankstesniąją savaitę.

Dvasinių pratybų metu yra pristatomi įvadai, kaip melstis su Šventuoju Raštu, skaitomos konferencijos apie dvasių skyrimą, meditacinę maldą. Dalyviai kasdien susitinka su dvasios palydėtoju asmeniniam pokalbiui.

Antrosios savaitės tikslas – pažinti Jėzaus asmenį, kad, anot apaštalo Pauliaus, norėtume ir galėtume „apsivilkti Kristumi“. Pagrindo ir I savaitės meditaciją keis ignaciškoji kontempliacija (naudojant pojūčius ir ypač vaizduotės galią). Kontempliacijos tikslas – persiimti Jėzaus vidinėmis nuostatomis.

Ketvirtoji savaitė yra skirta apmąstyti Kristaus Prisikėlimo slėpinį ir įvykius iki žengiant pas Tėvą. Pratybos baigiamos kontempliacija meilei įgyti – rasti Dievą visuose dalykuose.

TUO PAČIU METU VYKS IR ASMENINĖS REKOLEKCIJOS, KURIOSE GALIMA DALYVAUTI net jei ir neturite dvasinių pratybų patirties.

Rekolekcijų metu kviečiame laikytis tylos.

Laikas:  2022 m. rugpjūčio 6 – 14 d.

Vieta: Jėzuitų rekolekcijų namai, Tulpių g. 33, Kulautuva

Dalyvio įnašas: 390 Eur.

Renginio vieta