Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

Kelionė po Senąjį Testamentą

Kelionė po Senąjį Testamentą

Nuotolinio mokymo programa

Tai praktinis seminaras, norintiems skaityti seniausius pasaulyje raštus, bylojančius apie Dievo ir žmogaus draugystę. Šventasis Raštas – tai knyga – biblioteka, kurią sudaro  77 knygos, išleista didžiausiu tiražu, išversta į 518 kalbų. Kurso metu žvelgsime į krikščionybės priešistorę, skaitysime nepadailintas istorijas apie Abraomą, Mozę, Izaiją, Jeremiją, kuriose veikia aistringai mylintis Dievas. Ši knyga liudija, kad Dievas ieško, veikia ir kalba žmogaus kasdienybėje net ir šiandien…

Kursas „Kelionė po Senąjį Testamentą“ kviečia:

♦ Praverti duris į krikščionybės priešistorę –  žmonijos aušrą, jos atsiradimą – mūsų istorijos šaknis;

♦ Susipažinti su kultūrine, religine ir istorine aplinka, kurioje gimė ir formavosi Šventasis Raštas;

♦ Diskutuoti ir ieškoti atsakymų į jums kylančius tikėjimo klausimus.

Kurso metu skaitysime Švento Rašto tekstus, klausysime paskaitų, praturtintų vizualiomis priemonėmis. Savarankiškos užduotys  ir diskusijos nuotolinėje erdvėje, atsakymai į kilusius asmeninius klausimus leis patirti studijų dinamiškumą. Kurso metu, kiekvieną savaitę, dalyvis, jam patogiu metu, prisijungia prie tinklalapio, išklauso tematinę paskaitą ir atlieka užduotis, prisijungia į nuotolinį susitikimą ketvirtadienių vakarais, dalyvauja medžiagos aptarime bei užduoda jam aktualius klausimus.

Kurso temos:

1.     Vardo galia hebrajiškoje tradicijoje.

2.      Kūrėjas, veikiantis istorijoje.

3.      Šventojo Rašto autoriai.

4.      Tora – Senojo Testamento branduolys.

5.      Išėjimas į laisvę.

6.      Sandora – ypatingoji sutartis.

7.      Pradžios knyga: sukūrimo prasmė.

8.      Abraomas – žmogus, atpažinęs pašaukimą.

9.      Pranašo pašaukimas.

10.  Pranašystės istorijos įvykiuose.

11.  Emocijos ir jausmai psalmėse.

Kurso trukmė: 12 studijų savaičių, 12 nuotolinių susitikimų zoom aplinkoje ketvirtadienių vakarais.

Pradžia ir kitos datos:  2023 m. rugsėjo 28 d., spalio 5, 12, 19, 26 d., lapkričio 2, 9, 16, 23, 30d. 

Laikas: 18.00  val. Nuotolinio susitikimo trukmė 1,5 val.

Studijų procesas: dalyvis per savaitę susipažįsta su mūsų insituto tinklalapyje moodle aplinkoje pateikta medžiaga: peržiūri video paskaitą, atlieka pateiktus namų darbus ir prisijungia į nuotolinį susitikimą ketvirtadienių vakarais.

Išankstinė registracija būtina. Pirma paskaita nemokama. Užsiregistravę ir sumokėję dalyvio mokestį dalyviai gauna prisijungimo slaptažodžius ir jais naudojasi viso kurso metu. Užsiregistravę, bet nesusimokėję dalyviai galės susipažinti su medžiaga pirmąją studijų savaitę (gaus laikinus slaptažodžius) ir nuspręsti lankyti ar ne. Nuo antros studijų savaitės nesusimokėjusių dalyvių prieiga bus anuliuota.

Dalyvio įnašas: 143 Eur (1paskaitas ir susitikimas zoom platformoje 1,5 val. - 13eur)

Kursą veda: Vaidilė Šumskienė.1999 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo katalikų teologijos bakalauro, vėliau komunikacijos ir informacijos (2001 m.) bei pastoracinės teologijos (2004 m.) magistrų kvalifikacinius laipsnius; 2007 m. įgijo andragogo (suaugusiųjų pedagogo) praktiko kompetenciją.

Nuo 2002 m. dirba Gyvenimo ir tikėjimo institute, atsakinga už kursus Šventasis Raštas ir gyvenimasPirmų amžių Bažnyčios dvasingumas, Krikščioniškojo dvasingumo lobynas prieštaringaisiais viduramžiais, Katalikiškojo dvasingumo turtai Naujaisiais laikais.  Tiesioginiu ir nuotoliniu būdu, kuria ir veda įvairias mokymo programas suaugusiesiems, taip pat yra dvasios palydėtoja rekolekcijose, kasdienybėje. 2011 m. baigė tarptautinę ekumeninę Bibliodramos vadovų programą, veda bibliodramos savaitgalius ir seminarus.

Iš dalyvių atsiliepimų:

Tiesiog atsivėrė akys. Iki šiol tai buvo tik miglota istorija. Panašu, kad didžioji dalis taškų ant „i“ susidėliojo. Kai skaitau, jau kyla vaizdiniai ir paralelės, viskas susidėliojo laiko erdvėje, pasidarė aiškiau.

Pradžioje buvo keista, kad paskaita netiesioginė, o įrašyta. Bet visai paranku perklausyti laisvu laiku. Labai patiko, kad iš tikro tai buvo ugdymas ir saviugda, o ne tik pasiklausymas. Labai tinka toks metodas su Šventuoju Raštu. Pamačiau, kaip gimsta bendruomenė.

Nauja buvo žvelgti į Senajį Testamentą per Išėjimą, kaip centrinį įvykį. Daugiau susipažinau su moksliniu požiūriu į Šv. Raštą, t. p. gavau nemažai akademinių žinių ir patyriau, kad jis netrukdo pamaldumui, bet jį praturtina.

Atsakomybę dėl renginio kokybės prisiima renginio organizatorius. Renginiui neįvykus ar nusikėlus, sprendimą dėl pinigų grąžinimo priima organizatorius. Detalesnę informaciją apie aplinkybes ir grąžinimus rasite čia: Su renginiu susijusios aplinkybės“