Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

Panevėžio maratonas

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Naujieji projektai“ ir Triatlono ir sveikatingumo klubas ,,Darna“ 2021 m. spalio 30 d. rengia „Panevėžio maratoną skirta Stanislavo Algimanto Kavaliausko atminimui“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje.

2. Gausinti masinių renginių kiekį Lietuvoje. Didinti gyventojų aktyvumą.

3. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.

4. Didinti gyventojų aktyvumą.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.

2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms

3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti bėgimą ir sutraukti kuo didesnį dalyvių skaičių.

4. Užfiksuoti dalyvių bėgimo laikus, juos užprotokoluoti ir įtraukti į oficialų renginio protokolą.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2021 m. spalio 30 d. Panevėžio miestas 

„Panevėžio maratono skirto Stanislavo Algimanto Kavaliausko atminimui“ metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

1. Maratone                    – Startas 10:00;

2. Pusmaratonyje            – Startas 10:20;

3. 10 km bėgime              – Startas 10:40;

4. 5 km bėgime                – Startas 10:40; 

5. 400 m ėjime                – Startas 12:00; 13:00 

 

V. LAIKO LIMITAS

42,2 km  – 6 val.

21,1 km  – 3 val.

10 km    – 2 val.

5 km       – 1 val.

0,4 km   – 0,5 val.

VI. DALYVIAI

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.

2. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

4. Distancijos ir jų dalyviai:

• 400 m ėjimas skirtas tėveliams su vaikais ir vaikams iki 10 metų amžiaus, vėžimėliais.

• 10 km ir 5 km – rungtyse gali dalyvauti visi norintys.

• 21,1 km – rungtyje gali dalyvauti asmenys ne jaunesni kaip 15 m. (gimę ne vėliau kaip 2006 metais). Norint dalyvauti jaunesniems dalyviams nei nurodyta, reikalingas raštiškas tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas.

• 42,2 km – rungtyje gali dalyvauti asmenys ne jaunesni kaip 18 m. (gimę ne vėliau kaip 2003 metais – pilnamečiai asmenys). 

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 3 Eur. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.

3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje (rekomenduojama turėti savo grafkutes).

4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.

6. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant marškinėlių. Jeigu mikroschema nebus pritvirtinta tinkamai, dalyvio laikas nebus fiksuojamas ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.

7. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

8. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

9. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

Trasoje bus įrengta vandens ir maitinimo stotelės, kuriose varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai – vanduo, energetiniai gėrimai, gaivieji gėrimai, vaisiai, sausainiai, užkandžiai.

IX. APDOVANOJIMAI

42,2 km rungties apdovanojimai:

• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;

• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai.

 

21,1 km rungties apdovanojimai:

• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;

• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai.

 

10 km ir 5 km rungčių apdovanojimai:

• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;

• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai.

Nominacijos – taurės ir rėmėjų prizai:

• Vyriausias dalyvis;

• Originaliausias kostiumas;

• Gausiausia šeima.

*Prizų ir nominacijų dar bus. Apie juos bus pranešta artėjant renginiui.

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

Distancija10.01-10.2210.23-10.29Renginio dieną
400 m0 Eur0 Eur0 Eur
5 km5 Eur7 Eur 10 Eur 
10 km7 Eur9 Eur 15 Eur 
21,095 km12 Eur15 Eur 20 Eur 
42,195 km15 Eur18 Eur 25 Eur 

Dalyvio startinis mokestis grąžinamas tik renginio atšaukimo atveju.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

1. Registracija atidaroma 2021-10-01.

2. Registracija sustabdoma 2021 m. spalio 29 d. 23:59 val. Vėliau dalyvis registruotis galės tik renginio vietoje esant laisvų vietų.

3. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

2. Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis, klubas, miestas ir pasiektas rezultatas gali būti viešai skelbiami rezultatuose internete ir kituose informaciniuose pranešimuose apie šį bėgimą.

3. Asmeniniai duomenys naudojami varžybų organizavimo ir administravimo tikslais.

4. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, miestą, rezultatas nėra ištrinami ir saugomi statistikos, istoriniais tikslais.

Jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, dalyvis gali nesutikti su tokiu tvarkymu, informavęs el. pašto adresu sportandeducationacademy@gmail.com .

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.

Renginio vieta