Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

Pradžios knygos pasakojimas kaip biblinis naratyvas

Pradžios knyga yra labai svarbi žydų ir krikščionių tikėjimui ir padarė didžiulę įtaką Vakarų civilizacijai, tačiau tai ne tik didis religinis tekstas, bet ir literatūros šedevras, kuriame naudojamas naratyvinis pasakojimas. 

Šiame cikle  nagrinėjamos kai kurios svarbiausios pasakojimo temos, aptariami sudėtingi Dievo ir žmogaus santykiai, pasakojime naudojamų simbolių (Gyvybės medžio, gyvatės ir t.t.) reikšmės Bažnyčios tėvų raštuose ir teologijoje, nuopolio ir išgelbėjimo vaizdinių sampratos.

Kurse susipažįstama su klasikiniais ir šiuolaikiniais komentarais, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama svarbiausiems moraliniams, religiniams ir teologiniams pasakojime glūdintiems klausimams suprasti. Kursu siekiama ugdyti gebėjimus analizuoti teksto pasakojimą ir pagrindinius moralinius, religinius bei teologinius jo klausimus; nagrinėti tekstą, naudojantis įvairiais klasikiniais ir šiuolaikiniais komentarais; ugdyti ir taikyti Šventojo Rašto  tyrinėjimo įgūdžius ir metodus.

 

Užsiėmimą sudaro paskaita (90 min.). Paskaitos vyks mišriu būdu. Nuotolinio prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Paskaitas veda: doc. dr. Paulius Čerka, Vytauto Didžiojo universiteto docentas.

Plačiau: https://teologija.org/renginiai/pradzios-knygos-pasakojimas-kaip-biblinis-naratyvas/

Renginio vieta