Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

Religijos filosofijos įvadas

Šių dienų kontekste svarbu giliau suvokti egzistencines problemas per religijos filosofijos prizmę, o taip pat įgyti filosofinės analizės įgūdžių. Susipažinsime su svarbiausiomis religijos filosofijos kryptimis, teorijomis ir jų atstovais bei su pagrindine religijos filosofijos problematika nuo Antikos iki Moderniųjų laikų.

Šis kursas leis studijuojantiems giliau suvokti religijos ir filosofijos santykį, egzistencines problemas, o taip pat įgyti filosofinės analizės įgūdžių.

Paskaitų ciklą sudaro 4 paskaitos po dvi valandas. Paskaitos vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta atskiru el. laišku.

Paskaitas veda doc. dr. Bronė Gudaitytė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos lektorė.

Plačiau https://teologija.org/renginiai/religijos-filosofijos-ivadas/

Renginio vieta