Valsts: Starptautisks
Valoda: Latviešu
Mainīt

SwampMan BackYard Ultra

LT.

Standartinis 6,7 km ilgio ratas, danga – žvyras, miško takeliai, pelkė. Specializuota trail avalynė nebūtina. Trasa nežymėta, privalote vadovautis pateiktu gpx maršrutu. Apie 200 metrų trasos driekiasi pelke, tos atkarpos maršrutas nėra žymėtas (gpx sujungtas į vieną kilpą tik patogumui), per pelkę kiekvienas dalyvis kelią renkasi individualiai (tiesiai, bet per vandenį, aplinkui, bet sausai, kas kaip nori). Sukilimo trasoje nėra, rekomenduojama apranga dengianti odą (dėl erkių ir jų platinamų ligų). Šiukšlinimas trasoje užtraukia diskvalifikaciją be įspėjimo. Kiekvieno rato startas kas valandą. Automobilių parkavimas kieme tik tiems automobiliams, kurių vairuotojai ir ekipažai prisideda prie bendro gėrio – atveža kažką reikalingo varžyboms ir jų dalyviams, atvyksta su 4+ žmonėmis, svečiams iš užsienio. Labai skatiname kooperuotis, bendradarbiauti ir susirasti naujų draugų dar prieš atvykstant. Esant poreikiui galima atvykti iš vakaro ir nakvoti palapinėje. Taip pat ir po varžybų, galima likti nakvoti palapinėje. Kiekvienas dalyvis savo maistu, gėrimais ir kitomis būtinomis priemonėmis rūpinasi pats. Jaunimas iki 18 metų dalyvauja nemokamai, tačiau registracija vis tiek privaloma ir vykdoma kartu su lydinčiu suaugusiuoju. Oficialiai varžybose dalyvauja tik tie, kas yra registruoti ir protokole. 

Jei taip nutiks, kad renginys negalės vykti dėl force majeure, registracija automatiškai persikels. Grąžinti pinigų galimybės nebus, taip kaip ir atminimo medalių „atgaminti“ negalima.

 FB puslapis: https://fb.me/e/2xZ4T2WcR

 

EN.

Standardized 6,7 km lap, surface – gravel, trail, swamp. Trail running shoes are not obligatory. Track is unmarked, participants are obliged to follow gpx track. Approximately 200 meters of track goes over swamp (gpx is looped for convenience only). Following gpx track on this part is non obligatory. Participants are free to choose the path (straight, over the water, around but dry feet). There is no ascent on the lap, recommended outfit with full skin coverage (due to ticks and contagious diseases that are spread by ticks). Littering in the track can result disqualification without warring. Parking in the yard is for those cars and drivers who contribute to a greater good. Who brings something useful for the race and participants, comes with 4+ passengers, foreign guests. We encourage to cooperate and start making new friends ASAP. If needed, it‘s possible to build a tent and sleep at site before the event. After the race as well. Everyone is responsible for own drinks, food and other required inventory. Minors under 18 are free to participate however still requires registration with a supervising adult. Only registered participants will be in the official protocol.

If the event will have to be postponed due to force majeure, registration will be moved. Entrée fee is nonrefundable just as hand made souvenirs can not be undone.

Facebook page: https://fb.me/e/2xZ4T2WcR

Pasākuma norises vieta