Regiune: Statele Unite ale Americii
Limbă: Română
Schimbaţi

ACORD PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI PAYSERA TICKETS PENTRU ORGANIZATORI

Principalele definiții

1.1. Bilet - un document generat de sistemul de bilete Paysera, care acordă dreptul de a participa la un eveniment specific organizat de Organizator și unde este dat numele, locul și data evenimentului, codul QR și alte informații ale Organizatorului.
1.2. Website tickets.paysera.com - site web electronic care aparține Paysera în baza dreptului de proprietate și care face parte integrantă din sistemul de bilete Paysera.
1.3. Organizator - persoană fizică sau juridică care are un cont de bani electronici în sistemul Paysera, care a creat un eveniment în sistemul de bilete Paysera Tickets și care vinde sau distribuie bilete la eveniment.
1.4. Paysera - "Paysera LT", UAB (cod juridic 300060819, sediul social la adresa Pilaitės pr. 16, Vilnius), care a creat, susține și dezvoltă sistemul de bilete Paysera și care deține toate drepturile intelectuale asupra sistemului actual.
1.5. Sistemul Paysera - o platformă de plăți electronice administrată de Paysera, unde clienții pot deschide conturi de bani electronici, să țină fonduri în cont, să transfere fondurile, să primească transferuri și să colecteze plăți pentru bunuri / servicii vândute. Termenii și condițiile de utilizare a prezentului sistem sunt date la adresa www.paysera.com .
1.6. Sistemul de bilete Paysera Tickets - sisteme electronice de vânzare și distribuire a biletelor care aparține Paysera și este disponibil la adresa tickets.paysera.com .
1.7. Aplicația mobilă Paysera Tickets - o aplicație instalată pe un dispozitiv mobil și utilizată pentru a verifica autenticitatea și validitatea Biletului.
1.8. Cumpărător - persoană juridică sau fizică care cumpără / și-a cumpărat un bilet prin sistemul de bilete Paysera Tickets la evenimentul organizat de organizator.
1.9. Eveniment - un concert, excursie, sport sau orice alt eveniment public organizat de Organizator, la care se poate participa doar cu un Bilet.
1.10. Acord - acord privind utilizarea sistemului de bilete Paysera Tickets.

Dispoziții generale

2.1. Prezentul acord este încheiat între Organizator și Paysera.
2.2. Subiectul acordului: Paysera oferă Organizatorului posibilitatea de a utiliza sistemul de bilete Paysera Tickets disponibil pe adresa tickets.paysera.com ,unde acesta poate crea o descriere a evenimentului, poate genera bilete la Evenimente, vinde bilete, înscrie participanți la evenimente gratuite, colecta informații despre Biletele vândute și distribuite, și a efectua alte acțiuni disponibile în sistem.
2.3. Pentru a distribui bilete, Organizatorul trebuie să creeze un proiect de colectare a plăților. Un astfel de proiect este supus condițiilor și taxelor de colectare a plăților online furnizate pe www.paysera.com .
2.4. Pentru furnizarea serviciilor indicate în Acord, Paysera oferă numai dreptul de a utiliza sistemul Paysera Tickets.
2.5. Serviciile suplimentare, care nu sunt indicate în acord, sunt furnizate în baza unui acord separat scris între părți, unde sunt definite procedura și condițiile de furnizare a acestor servicii.
2.6. Biletele sunt vândute și distribuite cumpărătorilor direct de către Organizator. Se consideră că un contract de vânzare a biletelor este încheiat între Organizator și Cumpărător.

Utilizarea sistemului de bilete Paysera Tickets

3.1. Pentru a utiliza sistemul de bilete Paysera, Organizatorul se va înregistra în sistemul Paysera, va efectua toate procedurile de verificare a identității necesare și va avea un cont de bani electronici.
3.2. Pentru a vinde bilete (adică colectarea plăților pentru vânzarea lor), Organizatorul va crea un proiect relevant de colectare a plăților în sistemul Paysera în conformitate cu condițiile date la www.paysera.com .
3.3. Fonduri pentru vânzarea Biletelor sunt colectate în contul de bani electronici al Organizatorului în sistemul Paysera în conformitate cu regulile și condițiile date la www.paysera.com .
3.4. Organizatorul se conectează la sistemul de bilete Paysera Tickets folosind contul lui în sistemul Paysera.
3.5. Organizatorul creează un eveniment în sistemul de bilete Paysera Tickets prin furnizarea de informații despre acesta, adică numele, locul, ora, o scurtă descriere și alte informații necesare, selectând setările preferate ale biletelor, datele care vor fi colectate de la cumpărători etc.
3.6. Sistemul de bilete Paysera Tickets oferă posibilitatea de a seta date pe care Cumpărătorul va trebui să le furnizeze la achiziționarea unui Bilet sau la înscrierea participanților la un eveniment gratuit.
3.7. Evenimentul creat este publicat imediat pe site-ul tickets.paysera.com cu excepția cazului în care Organizatorul îl stabilește ca eveniment privat. Detaliile și contactele Organizatorului sunt furnizate pentru fiecare eveniment creat de Organizator.
3.8. În sistemul de bilete Paysera Tickets, Organizatorul poate vedea numărul de bilete vândute sau distribuite, poate urmării statisticile evenimentului și poate efectua alte acțiuni disponibile în sistem.
3.9. Pentru a verifica autenticitatea și validitatea Biletului înmânat de Cumpărător, Organizatorul trebuie să descarce și să utilizeze o aplicație mobilă specială.
3.10. Organizatorul este, în toate cazurile, pe deplin responsabil pentru rambursarea banilor către Cumpărători. Organizatorul poate rambursa sumele aferente Biletelor către Cumpărător din contul Organizatorului deschis în sistemul Paysera.

Drepturile și obligațiile Paysera

4.1. Paysera se angajează, în condițiile și procedurile prevăzute în prezentul Acord, să acorde dreptul Organizatorului de a folosi sistemul de bilete Paysera Tickets pentru a crea o descriere a evenimentului, a genera bilete, a distribui și / sau a vinde bilete, a stoca informații despre evenimente și bilete vândute și publicarea evenimentelor pe websiteul tickets.paysera.com.
4.2. Paysera oferă Organizatorului instrucțiuni privind verificarea biletelor cu aplicația mobilă specială.
4.3. Paysera nu deține responsabilitatea pentru conformitatea informațiilor vizuale, grafice sau digitale despre Evenimentul furnizat de Organizator cu legislația valabilă.
4.4. Paysera este procesatorul de date conform Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679.
4.5. Paysera colectează datele personale ale Cumpărătorilor în sfera indicată de Organizator și le stochează pentru perioada specificată în Politica de Confidențialitate. Paysera asigură securitatea datelor cu caracter personal stocate în sistemul de bilete Paysera Tickets.
4.6. Paysera își rezervă dreptul de a publica, la propria discreție, Evenimentele publice ale Organizatorului pe profilurile de socializare din Paysera fără a informa Organizatorul. Evenimentele sunt publicate pe profilul de Facebook „Bilete Paysera - Renginių Bilietai”, postându-le în News Feed și creând evenimente cu detalii despre eveniment.
4.7. Paysera nu deține răspunderea pentru veridicitatea datelor furnizate de Cumpărător, calitatea, execuția, anularea evenimentului, rambursarea biletelor, informarea participanților despre eveniment, cu excepția furnizării de informații despre eveniment în cadrul websiteului tickets.paysera.com.
4.8. În cazul în care evenimentul este anulat sau întârziat, Paysera nu va fi în niciun caz și în niciun caz răspunzător pentru compensarea daunelor provocate de Cumpărători și / sau alte terțe persoane din cauza condițiilor modificate.
4.9. Organizatorul este responsabil pentru emiterea facturilor către Cumpărători. Există o funcție de facturare automată în sistemul de bilete Paysera, conceput pentru a emite facturi pe numele Organizatorului. Paysera oferă Organizatorului un ghid pentru utilizarea acestei funcții.
4.10. În caz de suspiciune rezonabilă că Evenimentul nu s-ar putea produce sau ar putea fi întârziat, Paysera are dreptul să suspende unilateral distribuirea de Bilete la Eveniment și să informeze Organizatorul cu privire la datele de contact ale Organizatorului specificate de Organizator în descrierea Evenimentului. Dacă Organizatorul nu oferă nicio dovadă rezonabilă că Evenimentul va avea loc sau nu va fi întârziat în 48 de ore de la momentul în care Paysera a trimis o notificare Organizatorului, Paysera are dreptul să dezactiveze Evenimentul, va solicita Organizatorului să restituie Biletele la Cumpărătorii și sa ștearga descrierea evenimentului. În acest caz, se consideră că Acordul cu Organizatorul încetează din ziua în care Paysera a decis suspendarea distribuirii biletelor la eveniment.
4.11. Paysera nu își asumă responsabilitatea pentru defecțiuni sau întreruperi în operarea aplicației mobile Paysera Tickets din cauza unei pierderi sau probleme cu conexiunea la Internet.

Drepturile și obligațiile organizatorului

5.1. Organizatorul se angajează să asigure acuratețea, completitudinea și conformitatea tuturor informațiilor grafice, textuale și digitale despre evenimentele furnizate pe website-ul tickets.paysera.com cu legislația in vigoare. Organizatorul se angajează să nu promoveze și să nu încurajeze ura, violența sau hărțuirea împotriva persoanelor sau grupurilor de persoane; nu folosiți materialele protejate prin drepturi de autor sau marca înregistrată fără drept de autorizare.
5.2. În scopul de a proteja interesele Cumpărătorilor, în baza unei solicitări din partea Paysera, Cumpărătorul se angajează să furnizeze, în termen de 48 de ore de la solicitare, copii confirmate ale acordurilor sau ale altor documente încheiate cu entități comerciale care gestionează locatia evenimentului, acorduri cu artiști executanți și alte documente și / sau dovezi care ar asigura buna desfășurare a evenimentului. Orice informații transmise de Organizator la executarea răspunderii prezente sunt considerate confidențiale. Dacă Organizatorul nu prezintă aceste documente în perioada stabilită, Paysera are dreptul de a suspenda imediat vânzarea / distribuirea biletelor la un anumit eveniment până când Organizatorul depune aceste documente și, în cazul în care Organizatorul nu prezintă aceste documente, să se oprească. distribuirea / vânzarea biletelor la eveniment permanent.
5.3. Organizatorul este complet responsabil pentru executarea controlului biletelor și a numărului de cumpărători care participă la eveniment.
5.4. Organizatorul va informa imediat Cumpărătorii cu privire la orice modificare a evenimentului (de exemplu, data, ora, anularea evenimentului etc.) și va actualiza informațiile relevante din sistemul de bilete Paysera Tickets.
5.5. Organizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru executarea și anularea evenimentului, precum și rambursări sumelor către cumpărători în cazul în care evenimentul este anulat. Organizatorul deține răspunderea împotriva Cumpărătorilor și a altor terțe persoane (instituții competente etc.) pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a rambursărilor Biletelor.
5.6. Organizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru orice pierderi suferite de Cumpărător din cauza unei schimbări de timp și / sau loc a Evenimentului, dacă Cumpărătorul a achiziționat deja Bilete la Eveniment.
5.7. Organizatorul se angajează să nu dezvăluie acreditări de autentificare utilizate pentru a vă conecta la sistemul de bilete Paysera către terțe persoane.
5.8. Organizatorul este controlorul de date cu caracter personal și se angajează să asigure protecția corespunzătoare a drepturilor Cumpărătorului la protecția datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut în Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 și în legislația relevantă. Organizatorul are o politică de confidențialitate și reguli confirmate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în vigoare
5.9. Organizatorul nu va avea dreptul să utilizeze sistemul de bilete Paysera Tickets pentru a colecta detalii despre cardul de credit, numere de securitate socială, detalii financiare sau alte informații confidențiale care nu sunt necesare pentru administrarea evenimentului.
5.10. Organizatorului i se interzice organizarea, distribuirea și vânzarea de bilete către evenimente care încalcă cerințele legislației, inclusiv conținut pornografic sau erotic, care sunt destinate să promoveze consumul de alcool și tutun sau jocuri, de asemenea, de la colectarea și procesarea ilegală a datelor cu caracter personal și / sau de la utilizarea sistemului de bilete Paysera pentru executarea de activități ilegale, fraudă și alte acțiuni penale.

Răspundere

6.1. Dacă obligațiile asumate de părți în temeiul prezentului acord nu sunt executate sau sunt executate necorespunzător, partea vinovată rambursează daunele cauzate celeilalte părți, inclusiv pierderea venitului.
6.2. Organizatorul se angajează necondiționat să ramburseze Paysera orice amenzi impuse de autoritățile competente, dacă astfel de amenzi au fost aplicate catre Paysera din vina Organizatorului.
6.3. Părțile sunt de acord că reclamațiile cumpărătorilor legate de un eveniment asupra biletelor care au fost distribuite / vândute prin intermediul sistemului de bilete Paysera, sunt examinate de organizator. După ce au primit aceste reclamații, Paysera le va transmite Organizatorului și va informa Cumpărătorul despre acestea.
6.4. Dacă o decizie oficială a fost adoptată de autoritatea de protecție a drepturilor consumatorului care confirmă că reclamația Cumpărătorului este rezonabilă și că Paysera rambursează daunele către Cumpărător, Paysera execută aceeași decizie a autorității de protecție a drepturilor consumatorului, dar Organizatorul va rambursa catre Paysera daunele suferite de Paysera din cauza deciziei de executare a autorității de protecție a drepturilor consumatorului, cu excepția cazului în care decizia a fost adoptată din culpa Paysera.
6.5. Dacă Organizatorul își încalcă răspunderea în temeiul prezentului Acord, Paysera are dreptul să rezilieze imediat și unilateral prezentul Acord fără niciun avertisment, să suspende și / sau să înceteze dreptul Organizatorului de a folosi sistemul de bilete Paysera, să suspende vânzarea / distribuirea biletelor, va solicita Organizatorului să restituie Biletele către Cumpărători și să întreprindă alte acțiuni legale pentru a proteja interesele Paysera, Cumpărătorii și alte terțe persoane.

Valabilitatea acordului

7.1. Organizatorul este de acord cu termenii și condițiile prezentului acord prin conectarea la sistemul self-service Paysera Tickets pentru crearea de evenimente.
7.2. Acordul intră în vigoare din momentul în care Organizatorul se conectează la sistemul de bilete Paysera Tickets și este valabil până la îndeplinirea completă a obligațiilor reciproce de către părți sau încetarea acestuia în alte condiții prevăzute în prezentul acord sau în acte juridice.
7.3. Organizatorul va fi informat cu privire la modificările acordului cu 60 (șaizeci) de zile înainte. Se consideră că Organizatorul a primit notificarea, iar termenii și condițiile acordului devin valabile la 60 (șaizeci) de zile după ce această notificare a fost trimisă la adresa de e-mail sau prin alte mijloace de comunicare indicate de Organizator în momentul înregistrării (prin e-mail sau un mesaj text cu un link către pagina web relevantă). Informațiile privind modificările aduse acordului sunt publicate, de asemenea, pe website-ul tickets.paysera.com. Se consideră că modificările la acord se aplică evenimentelor nou create în sistemul de bilete Paysera.

Alte prevederi

8.1. Controversele care apar ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a prezentului acord se soluționează prin negociere și, în caz de eșec, la negociere - în instanța Republicii Lituania, în conformitate cu procedura prevăzută de lege. Jurisdicția este determinată de locul sediului social din Paysera.
8.2. Prezentul acord a fost încheiat și va fi explicat în conformitate cu legislația Republicii Lituania.
8.3. Numele capitolelor și articolelor din acord sunt destinate exclusiv părților și nu sunt luate în considerare la explicarea dispozițiilor acordului.
8.4. Părțile nu au dreptul de a transfera drepturile și datoriile în temeiul prezentului acord către terțe părți fără acordul scris al celeilalte părți.
8.5. Dacă orice prevedere a prezentului acord este declarată nulă, toate celelalte dispoziții ale acordului rămân în vigoare depline.
8.6. Toate notificările și informațiile sunt considerate furnizate în mod corespunzător celeilalte părți dacă sunt înmânate personal prin confirmarea recepției, trimise prin e-mail, fax sau e-mail. În cazul în care Partea își schimbă adresa, numărul de fax sau adresa de e-mail, aceasta informează imediat cealaltă parte în scris; în caz contrar, o astfel de parte nu își poate baza argumentele pe non-recepția unei notificări sau informații dacă această notificare sau informații au fost trimise la cele mai recente date de contact furnizate celeilalte părți.