Regiune: Internaţional
Limbă: Română
Schimbaţi

REGULI PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI DE PAYSERA TICKETS PENTRU CUMPARATORI

1. Definiții principale

1.1. Bilet – un document generat de sistemul Paysera Tickets, care acordă dreptul de a participa la un anumit eveniment organizat de Organizator și în care sunt date numele, locul și data Evenimentului, codul QR și alte informații ale Organizatorului.
1.2. Adresa Websitetickets.paysera.com –site-ul electronic care aparține Paysera LT în temeiul dreptului de proprietate, și care este o parte componentă a Paysera Tickets.
1.3. Organizator – o persoană juridică sau fizică care a creat un eveniment în sistemul Paysera Tickets și vinde sau distribuie bilete la eveniment; datele organizatorului sunt furnizate lângă informațiile despre Eveniment.
1.4. Paysera LT – UAB "Paysera LT" (codul persoanei juridice 300060819, înregistrat la Pilaitės pr. 16, Vilnius), care a creat, susține și dezvoltă sistemul Paysera Tickets și care deține toate drepturile intelectuale la sistemul actual.
1.5. Paysera Tickets – un sistem electronic de bilete care aparține Paysera LT în temeiul drepturilor de autor, disponibil la adresa tickets.paysera.com.
1.6. Cumparator – o persoană juridică sau fizică care cumpără / a cumpărat un bilet prin sistemul Paysera Tickets la evenimentul organizat de Organizator.
1.7. Eveniment – un concert, o călătorie, un sport sau orice alt eveniment public organizat de Organizator, la care se poate participa numai cu un Bilet.
1.8. Reguli – Reguli privind utilizarea sistemului Paysera Tickets.

2. Dispoziții generale

2.1. Prezentul Regulament intră în vigoare în momentul în care o persoană vizitează sistemul Paysera Tickets. Atunci când utilizează sistemul Paysera Tickets, persoana afirmă că a învățat regulile actuale, este de acord cu acestea și se angajează să le respecte.
2.2. Prezentul Regulament definește condițiile de utilizare a sistemului Paysera Tickets atunci când primește informații despre Evenimente, achiziționează Bilete la Evenimente, furnizează informații Organizatorilor și alte condiții de utilizare a sistemului.
2.3. Paysera își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament. Aceste modificări intră în vigoare din momentul în care sunt publicate pe site tickets.paysera.com. O persoană este recomandată să învețe mereu cea mai nouă versiune a prezentelor Reguli.

3. Utilizarea sistemului Paysera Tickets

3.1. Sistemul Paysera Tickets este un sistem de vânzare și distribuire a biletelor, oferind cumpărătorilor posibilitatea de a primi informații despre evenimente, organizatorii acestora și de a cumpăra un bilet de la organizator.
3.2. Paysera LT în sine nu oferă niciun serviciu de vânzare de bilete sau informații despre eveniment către cumpărători, ci oferă doar o platformă pentru schimbul de informații între organizator și cumpărător și pentru achiziționarea de bilete pentru cumpărător. Biletele sunt distribuite / vândute Cumpărătorilor, iar informațiile sunt furnizate direct de către Organizator.
3.3. Datele organizatorului evenimentului sunt furnizate lângă fiecare eveniment specific.
3.4. Biletele pot fi achiziționate de toate persoanele care au dreptul și posibilitățile de a încheia astfel de tranzacții, adică persoanele a căror funcționare nu este limitată în domeniul actual, care au posibilități tehnice de a plăti biletul și de a primi un bilet electronic și care îndeplinesc cerințele din prezentele Reguli.
3.5. Pentru a cumpăra un bilet la eveniment, cumpărătorul nu trebuie să se înregistreze în sistemul Paysera Tickets. Cumpărătorul va selecta pur și simplu evenimentul, va selecta opțiunea de a cumpăra biletul, va introduce numărul de bilete pe care dorește să le cumpere, va furniza adresa de e-mail valabilă și alte informații despre cumpărător solicitate de Organizator și va da confirmările cerute de sistemul și consimțământul de a-și transfera datele către Organizator 3.6. Cumpărătorul poate plăti pentru Biletul cu ajutorul metodelor de plată electronică integrate în sistemul Paysera Tickets 3.7. Cumpărătorul va plăti Biletul în 1,5 ore de la depunerea comenzii. Dacă este târziu să plătiți pentru Bilet, Cumpărătorul își asumă riscul ca Biletul să nu fie cumpărat și furnizat. Pentru returnarea banilor, Cumpărătorul va contacta organizatorul direct.
3.8. Biletele se eliberează Cumpărătorului numai după ce plătește prețul integral pentru Bilete. Informații despre prețurile biletelor sunt prezentate pe site tickets.paysera.comși în timpul achiziționării biletului. După ce Cumpărătorul plătește în mod corespunzător pentru Bilet, biletul electronic generat este trimis la adresa de e-mail a Cumpărătorului. Cumpărătorul este responsabil pentru furnizarea unei adrese de e-mail corecte și valide. În cazul în care Cumpărătorul furnizează o adresă de e-mail inexactă sau nevalidă, își asumă răspunderea pentru neîndeplinirea de către Buget a Cumpărătorului. În acest caz, pentru primirea Biletului sau rambursarea banilor pentru Bilet, Cumpărătorul va contacta direct Organizatorul.
3.9. Pentru a participa la eveniment, Cumpărătorul dă Biletul tipărit sau îl afișează pe ecranul dispozitivului mobil Organizatorului.
3.10. Pentru a primi o factură pentru Bilete, Cumpărătorul va contacta direct Organizatorul.

4. Drepturile și responsabilitățile Cumpărătorului

4.1. Cumpărătorul va:
4.1.1. plăti corespunzător și în timp util pentru Biletul achiziționat către Organizator;
4.1.2. furniza date corecte, detaliate și corecte;
4.1.3. nu va încălca și va respecta prezentele Reguli, alte condiții și dispoziții disponibile publicului Paysera LT și Organizatorului, instrucțiunile legale ale Paysera LT și cerințele legislației în vigoare;
4.1.4. plăti biletele în 1,5 ore de la depunerea comenzii;
4.1.5. înainte de a cumpăra bilete, să evalueze toate circumstanțele evenimentului, biletele la care acesta cumpără, inclusiv data, ora, locul și alte condiții ale evenimentului, să învețe toate informațiile relevante legate de cumpărarea biletelor și executarea evenimentului, să întrebe despre datele organizatorului evenimentului etc. Pentru informații suplimentare, Cumpărătorul va contacta direct Organizatorul.
4.2. Cumpărătorului i se interzice:
4.2.1. contrafacerea și copierea biletelor, utilizarea sau achiziționarea biletelor în mod ilegal;
4.2.2. vânzarea de bilete generate de sistemul Paysera Tickets fără a fi coordonat cu Paysera LT și organizatorul;
4.2.3. folosind orice dispozitive, programe sau software care pot perturba funcționarea corespunzătoare a sistemului Paysera Tickets;
4.2.4. efectuarea oricăror alte acțiuni care ar crea o încărcare irațională sau excesivă a sistemului Paysera Tickets 4.3. Toate acțiunile ilegale ale Cumpărătorului sunt raportate instituțiilor de aplicare a legii.
4.4. Atunci când utilizează sistemul Paysera Tickets, Cumpărătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru acuratețea, comprehensivitatea și conformitatea datelor furnizate cu realitatea și își asumă toate consecințele pentru nerespectarea prezentelor cerințe.
4.5. Înainte de a veni la eveniment, Cumpărătorului i se recomandă să întrebe dacă timpul, locul și alte condiții ale evenimentului au rămas neschimbate.
4.6. Cumpărătorul utilizează adresa site-ului pe propria răspundere. Paysera LT nu garantează și nu își asumă răspunderea în cazul în care cumpărătorul întâmpină orice tulburări sau probleme atunci când utilizează adresa site-ului Web.

5. Circumstanțele legate de eveniment

5.1. Organizatorul își asumă responsabilitatea pentru calitatea serviciilor Evenimentului și furnizarea de informații exacte despre Eveniment și modificări în termenii și condițiile acestuia. În ceea ce privește orice circumstanțe legate de eveniment sau de bilete, Cumpărătorul va contacta direct Organizatorul.
5.2. Termenii și condițiile evenimentului sunt stabilite de Organizator. Din acest motiv, condițiile de furnizare a serviciilor Evenimentului pot diferi pentru anumite persoane. Paysera LT nu își asumă răspunderea și nu are dreptul de a stabili termenii și condițiile de prestare a serviciilor la care sunt accesate Bilete.
5.3. Dacă Organizatorul anulează evenimentul sau informează în alt mod că Evenimentul nu va avea loc sau că data, locul sau alte criterii importante ale Evenimentului au fost modificate și, prin urmare, valabilitatea Biletelor este suspendată, pentru rambursarea banilor și / sau compensarea daunelor cumpărătorilor va contacta direct Organizatorul.
5.4. În ceea ce privește lipsa de primire a biletelor, înlocuirea biletelor sau pierderea de bilete, Cumpărătorul va contacta direct Organizatorul.
5.5. După ce a primit plângeri legate de eveniment, Paysera LT le transmite direct Organizatorului.

6. Responsabilitatea UAB Paysera LT

6.1. Paysera LT specifică faptul că nu deține responsabilitatea și nu are dreptul de a stabili termenii și condițiile de servicii accesibile cu Biletele distribuite de Organizatori și nu deține responsabilitatea pentru validitatea Biletelor, suspendarea lor, actualizări etc. Paysera LT nu stabilește prețurile Evenimentelor sau termenii și condițiile de furnizare a serviciilor Evenimentului, nu alocă locurile și nu stabilește alte criterii de furnizare a serviciilor, nu are responsabilitatea pentru calitatea serviciilor Evenimentului, conținutul, apariția și respectarea acestora cu cerințe legale și nu oferă garanții pentru astfel de servicii. Serviciile de eveniment sunt oferite Cumpărătorilor în conformitate cu regulile interne ale Organizatorilor. Informații despre termenii și condițiile de furnizare a serviciilor accesate cu biletele achiziționate sunt furnizate prin contactarea unui organizator relevant 6.2. Paysera LT nu își asumă răspunderea pentru tulburările sistemului Paysera Tickets, care nu au apărut datorită vina lui Paysera LT și nu rambursează daunele cauzate de astfel de tulburări.
6.3. Paysera LT nu rambursează daune legate de bilete sau evenimente achiziționate.

7. Alți Termeni și Condiții

7.1. Datorită obstacolelor tehnice sau în cazul altor circumstanțe, funcționarea sistemului Paysera Tickets și posibilitatea de a achiziționa Biletele pot fi suspendate sau terminate.
7.2. Toate drepturile de autor asupra designului și conținutului Biletelor aparțin Paysera LT și / sau Organizatorilor.
7.3. Orice litigiu între Cumpărător și Paysera LT se va încerca să fie rezolvat prin negociere cu Paysera LT, contactând Asistența Clientului la datele de contact de pe site-ul web.
7.4. În caz de nerezolvare a litigiului prin negocieri și, cu condiția ca Cumpărătorul să fie o persoană fizică, Cumpărătorul are dreptul să se adreseze Autoritatii de Stat pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor din Republica Lituania sau cel mai apropiat CentrulEuropean pentru Consumatori.
7.5. În caz de nerezolvare a litigiului pe cale amiabilă sau prin alte metode nejudiciare de soluționare a litigiilor, litigiul va fi soluționat în conformitate cu legislația valabilă a Republicii Lituania în instanța competentă a Republicii Lituania în funcție de locația sediul central al Paysera LT.