Regiune: Internaţional
Limbă: Română
Schimbaţi

Politica de confidentialitate

Sistemul Paysera Tickets

1.Societate cu răspundere limitată "Paysera LT", persoană juridică cod 300060819, adresa Pilaitės pr. 16, Vilnius (denumită în continuare "Paysera"), sucursalele și reprezentanțele sale, societățile din grupul Paysera, în conformitate cu țara de reședință a persoanei (clientului), și alte persoane juridice implicate de "Paysera LT" acționează în numele "Paysera LT", UAB. Datele de contact ale companiei Paysera sunt publicate pe www.paysera.com. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, autorizat de Paysera: dpo@paysera.com.
2. Paysera administrează sistemul de ticketing "Paysera Tickets", accesat sub această adresă tickets.paysera.com (hereinafter – Paysera Tickets system),care este o platformă de bilete pentru evenimente, oferind posibilitatea de a crea evenimente și de a publica informații despre evenimente, de a distribui bilete, de a cumpăra bilete și de a se înregistra la evenimente.
3.Serviciile oferite de sistemul Paysera Tickets includ crearea de evenimente și înregistrarea la evenimente, vânzarea de bilete, cumpărarea biletelor, citirea (utilizarea) informațiilor publicate, furnizarea și primirea oricăror informații și / sau date de orice tip și toate celelalte servicii pe care Paysera le oferă sau le pot va oferi în viitor prin sistemul Paysera Tickets (în continuare - Servicii).

Obiectivele politicii de confidențialitate

4. Prezenta politică de confidențialitate (în continuare - Politica de confidențialitate) este un document care definește principalele reguli de colectare, gestionare și stocare a datelor personale și alte informații importante, domeniul de aplicare, scopurile și alte aspecte importante ale datelor personale pentru persoanele care utilizează sistemul Paysera Tickets.
5. Politica de confidențialitate este aplicată tuturor persoanelor (fizice și juridice) care utilizează sistemul Paysera Tickets.
6. Politica de confidențialitate este concepută pentru a proteja datele utilizatorilor sistemului Paysera Tickets împotriva utilizării ilegale.
7. Paysera respectă dreptul la intimitatea personală și întreprinde toate eforturile rezonabile pentru a asigura siguranța și confidențialitatea datelor personale și a altor informații procesate în sistemul Paysera Tickets. Pentru a proteja aceste informații de accesul, utilizarea, copierea sau dezvăluirea neautorizată, Paysera utilizează o varietate de instrumente administrative, tehnice și fizice de securitate.
8. Toate datele cu caracter personal colectate de Paysera sunt prelucrate în conformitate cu Legea privind protecția juridică a datelor cu caracter personal și cu alte acte juridice ale Republicii Lituania.

Respectarea politicii de confidențialitate

9. Prin accesarea site-ului (tickets.paysera.com) și / sau prin utilizarea informațiilor și / sau a serviciilor conținute în acesta, persoana recunoaște și confirmă că a studiat Politica de confidențialitate, o înțelege și este de acord cu aceasta. În cazul în care persoana nu este de acord cu Politica de confidențialitate și condițiile stabilite în aceasta, nu are dreptul să utilizeze sistemul Paysera Tickets și serviciile furnizate prin intermediul sistemului.
10.Prin acceptarea politicii de confidențialitate, persoana acordă Paysera dreptul de a procesa datele sale personale în conformitate cu procedura stabilită în Politica de confidențialitate.
11.Paysera constată că sistemul Paysera Tickets conține legături către site-uri web ale unor persoane terțe, companii sau organizații (care sunt organizatori de evenimente), iar informațiile personale furnizate atunci când cumpără un bilet sau se înregistrează la un anumit eveniment sunt transferate organizatorului evenimentului. Paysera nu își asumă răspunderea pentru conținutul site-urilor web, a metodelor de prelucrare a datelor personale și a asigurării confidențialității pe site-urile web ale organizatorilor de evenimente (sau ale altor persoane terțe), chiar dacă persoana accesează site-uri web ale unor terțe persoane prin intermediul link-urilor furnizate pe site- ; astfel, înainte de a furniza informații despre persoana în cauză, persoana trebuie să învețe regulile, termenii și condițiile de confidențialitate și alte documente ale site-ului web și ale managerului său, legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele personale colectate în sistemul de bilete Paysera

12. Politica de confidențialitate se aplică tuturor informațiilor care pot fi colectate de la persoane în timpul utilizării Serviciilor și care sunt considerate date personale, adică informații care pot fi direct legate de persoana respectivă sau utilizate pentru identificarea persoanei respective. Dispozițiile prezentei politici de confidențialitate nu se aplică în ceea ce privește informațiile care nu sunt considerate date cu caracter personal.
13. Anumite date de pe acest site, pe care Paysera le primește direct de la persoana respectivă, pot fi considerate date cu caracter personal; astfel, Paysera prelucrează astfel de date în conformitate cu cerințele legislației și altor acte juridice ale Republicii Lituania și prevederile prezentei politici de confidențialitate.
14.Sfera datelor colectate în sistemul Paysera Tickers depinde de serviciul pe care persoana intenționează să o utilizeze.
15. Website visitor:O persoană poate să viziteze site-ul sistemului Paysera Tickets și să citească informațiile furnizate în acesta fără să ofere informații despre el însuși către Paysera.
16. Organizator de evenimente: Paysera colectează și procesează datele cu caracter personal ale organizatorilor de evenimente, însă ținând seama de faptul că, în primul rând, organizatorii de evenimente beneficiază de servicii de plată Paysera, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Acordul privind serviciile de plată generale și Suplimentul "Privacy policy".

Cumpărător bilet

17.Dacă o persoană dorește să cumpere un bilet la un eveniment publicat pe site-ul Paysera Tickets, Paysera solicită întotdeauna să ofere o adresă de e-mail personală în care biletele electronice achiziționate vor fi trimise mai târziu.
18.Paysera cere obligatoriu și prelucrează următoarele date ale persoanei care utilizează sistemul Paysera Tickets pentru achiziționarea biletelor: email address.
19.Când o persoană cumpără un bilet, adresa de e-mail furnizată de persoană este întotdeauna transferată organizatorului evenimentului biletului achiziționat. Prin confirmarea ordinii biletului la eveniment, persoana confirmă și consimțământul său de a transfera informațiile personale (datele personale) pe care le completează la organizatorul evenimentului.
20. Sistemul Paysera Tickets oferă organizatorului posibilitatea de a crea câmpuri de informații suplimentare despre cumpărătorii de bilete (participanții la eveniment) pentru un anumit eveniment.
21. Pe lângă adresa de e-mail colectată obligatoriu, organizatorii evenimentului pot opțional să colecteze prin sistemul Paysera Tickets următoarele date suplimentare de persoane care se înregistrează la un anumit eveniment:numele, prenumele, numărul de telefon, data nașterii și adresa. Data nașterii și adresa sunt colectate numai în cazuri excepționale, atunci când aceste date sunt obligatorii pentru participarea la eveniment.
22.Organizatorii evenimentelor se recomandă să se limiteze la colectarea datelor necesare pentru evenimentul specific și să le colecteze numai în scopul evenimentului și serviciilor furnizate în timpul evenimentului și în nici un caz nu colectează coduri de identitate personale și / sau alte date sensibile.
23.În cazul în care organizatorul evenimentului dorește să utilizeze datele colectate în scopuri de marketing, organizatorul evenimentului informează persoanele în cauză înainte de colectarea acestor date și de a primi consimțământul acestora. Funcționalitatea notificării și primirea consimțământului este disponibilă în sistemul Paysera Tickets.
24.Dacă persoana este de acord să furnizeze informațiile solicitate de organizatorul evenimentului, confirmând ordinea biletului la eveniment, persoana confirmă și consimțământul său de a transfera informațiile personale (datele personale) pe care le completează la eveniment organizator.
25.Informațiile personale (date personale), completate și furnizate organizatorului evenimentului prin propria voință la înregistrarea la un anumit eveniment, sunt, de asemenea, protejate de Paysera în conformitate cu prevederile prezentei Politici de confidențialitate.
26.Persoana este responsabilă de furnizarea datelor personale, acuratețea și caracterul complet al acestora.
27. Paysera nu își asumă responsabilitatea pentru metodele de asigurare a conformității cu politica de confidențialitate folosită de organizatorii evenimentului; astfel, înainte de a furniza informații despre persoana în cauză, se recomandă persoanei să învețe regulile de prelucrare a datelor personale ale organizatorului evenimentului relevant.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

28.Toate datele pe care persoana le furnizează la achiziționarea unui bilet în sistemul Paysera Tickets sunt prelucrate în următorul scop: achiziționarea unui bilet prin intermediul sistemului Paysera Tickets. Paysera solicită persoanelor să furnizeze date cu caracter personal exclusiv în acest scop.

Utilizarea datelor personale în scopul administrării interne

29.Paysera are dreptul de a utiliza datele cu caracter personal colectate în scopul administrării interne:
29.1.pentru a îmbunătăți funcționarea și funcționalitatea sistemului Paysera Tickets, pentru a înțelege mai bine nevoile utilizatorilor, a îmbunătăți serviciile etc.
29.2. de asemenea, dacă o persoană și-a furnizat în mod voluntar datele personale cu un anumit scop Paysera, Paysera poate utiliza aceste date personale pentru acest scop specific, de ex. dacă o persoană contactează Paysera prin e-mail pentru a trimite o solicitare privind serviciile furnizate în sistemul Paysera Tickets, Paysera salvează și folosește datele furnizate de persoană pentru a trimite răspunsul la întrebările persoanei, a rezolva problema și a răspunde la adresa de e-mail indicată sau datele de contact indicate.
30.Paysera nu utilizează date personale colectate atunci când utilizează serviciile în sistemul Paysera Tickets în scopul marketingului direct.
31. Paysera va informa utilizatorii despre sistemul Paysera Tickets dacă în anumite cazuri apare necesitatea utilizării datelor personale în alte scopuri decât cele specificate în prezenta politică de confidențialitate. Această notificare este efectuată în toate cazurile înainte de colectarea datelor cu caracter personal.

Termeni de stocare a datelor personale

32. Paysera înregistrează datele cu caracter personal colectate timp de până la 5 (cinci) ani de la data evenimentului biletului cumpărat prin intermediul sistemului Paysera Tickets sau furnizarea de date cu caracter personal, în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost furnizate în scopul unui anumit eveniment.

Natura voluntară, exactitatea și exhaustivitatea furnizării datelor

33. Toate informațiile, pe care o persoană le oferă Paysera, sunt transmise în acord cu principiile voluntariatului, acuratețea și caracterul complet al informațiilor. La achiziționarea unui bilet în sistemul de Bilete Paysera și / sau furnizarea de data personale, persoana a fost de acord ca datele personale să fie prelucrate în conformitate cu procedura și în scopurile stabilite în prezenta Politică de confidențialitate și Transferate organizatorul evenimentului.
34. Paysera nu verifică informațiile personale furnizate. Se consideră că informațiile furnizate de persoana sunt complete și exacte, iar persoana care furnizează informația deține Responsabilitatea pentru corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate.

Divulgarea datelor

35.Toate informațiile menționate mai sus, care cuprind date cu caracter personal, nu vor fi transferate niciunei terțe persoane fără consimțământul persoanei, cu excepția cazurilor definite în prezenta politică de confidențialitate, atunci când aceasta este impusă de legislația aplicată sau este necesară în scopul furnizării Servicii.
36. Paysera poate divulga date cu caracter personal sau informații furnizate de persoana respectivă, atunci când o astfel de divulgare este cerută de legislația în vigoare sau de instituțiile competente. Paysera poate divulga date sau informații cu caracter personal numai dacă nu este interzisă de legislație și numai atunci când poate fi justificată în mod obiectiv în cazul specific. Paysera se angajează să nu dezvăluie date cu caracter personal unor terțe persoane, se așteaptă în următoarele cazuri:
36.1.atunci când persoana își dă consimțământul pentru divulgarea datelor cu caracter personal;
36.2.atunci când furnizează servicii - unui anumit organizator al evenimentului care organizează evenimentul la care persoana a cumpărat un bilet, informându-l despre aceasta (așa cum se prevede în politica actuală de confidențialitate și, de asemenea, în acordurile cu organizatorii de evenimente);
36.3.la instituțiile de aplicare a legii în conformitate cu procedura stabilită de legislația Republicii Lituania;
36.4.dacă este necesar să se prevină sau să se investigheze activitățile criminale;
36.5.în alte cazuri prevăzute de legislație .
37. În caz de necesitate, Paysera își rezervă dreptul de a angaja alte persoane la discreția sa pentru îndeplinirea anumitor funcții în numele Paysera. Pentru ca astfel de persoane să poată executa funcții atribuite, aceștia pot primi acces la anumite informații personale. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, Paysera se va asigura că persoanele menționate nu vor putea să utilizeze astfel de informații în alte scopuri și numai în măsura necesară pentru a executa funcțiile atribuite.

Învățarea datelor personale stocate de Paysera, corectarea inexactităților, refuzul prelucrării datelor și alte drepturi

38. Persoana are dreptul de a solicita să-și însușească datele personale colectate și stocate de Paysera prin intermediul sistemului Paysera Tickets, metoda lor de procesare și să solicite să li se furnizeze astfel de date. Odată ce un an calendaristic aceste date pot fi furnizate gratuit, dar în alte cazuri, furnizarea de date poate fi taxată la suma care nu depășește costul furnizării datelor.
39. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a cere de la Paysera să remedieze gratuit toate erorile de date personale. Subiectul datelor cu caracter personal are, de asemenea, dreptul de a refuza prelucrarea datelor sale cu caracter personal și de a le divulga unor terțe persoane, cu excepția situațiilor în care este necesar să se furnizeze servicii pe site.
40. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul să oprească prelucrarea datelor (ștergerea datelor) în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate cu acordul persoanei, atunci când persoana își revocă consimțământul sau când datele personale nu mai există necesare în scopul în care a fost colectat sau dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal sau dacă datele cu caracter personal trebuie șterse conform obligației legale. O cerere scrisă privind refuzul prelucrării datelor trebuie trimisă personal către Paysera, prin e-mail sau prin alte mijloace electronice de comunicare. Dacă refuzul este justificat din punct de vedere legal, Paysera, după examinarea cererii, va înceta prelucrarea datelor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Se va ține seama de faptul că dreptul de a șterge imediat datele cu caracter personal poate fi limitat sau imposibil din cauza obligației legale a Paysera de a stoca datele cu caracter personal ale clienților.
41. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a cere limitarea procesării datelor atunci când obiectul datelor cu caracter personal contestă acuratețea acestor date pentru o perioadă de timp în care procesorul de date poate verifica exactitatea datelor; atunci când prelucrarea datelor este ilegală și subiectul datelor cu caracter personal nu este de acord ca datele sale personale să fie șterse și impune limitarea utilizării acestora; atunci când procesorul de date nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării datelor, dar este necesar ca subiectul datelor cu caracter personal să declare, să execute sau să protejeze cerințele legale. Procesorul de date trebuie să informeze subiectul cu privire la datele cu caracter personal ale căror date au fost limitate la procesare, înainte de a elimina limitarea procesării datelor.
42. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a adresa o plângere privind prelucrarea datelor sale către o instituție de supraveghere, în cazul în care clientul presupune că datele sale sunt prelucrate cu încălcarea drepturilor și intereselor sale legale în conformitate cu legislația în vigoare; să se adreseze procesatorului de date cu caracter personal și / sau ofițerului pentru protecția datelor cu privire la punerea în aplicare a drepturilor sale; alte drepturi prevăzute de acte juridice.
43. Solicitarea accesării datelor personale stocate de Paysera, corectarea acestora sau refuzarea procesării lor trebuie trimisă la adresa de e-mail tickets@paysera.com. În cerere, persoana trebuie să indice în mod clar numele, prenumele și adresa de e-mail.
44. Pentru corectarea sau ștergerea datelor care au fost transferate organizatorului evenimentului, persoana respectivă trebuie să contacteze direct organizatorul evenimentului.

Cookie-uri și prezență

45. Paysera ar putea utiliza cookie-uri în sistemul Paysera Tickets. Fișierele cookie sunt fișiere mici trimise la browserul de persoane și stocate pe hard disk personal. Cookie-urile sunt transferate pe computer pentru prima dată când vizitați acest site web. Ulterior cookie-urile sunt folosite pentru identificarea și facilitarea accesului la site-uri web. Persoana exprimă consimțământul pentru folosirea cookie-urilor. Dacă o persoană nu este de acord că în computerul său sau în alt echipament pentru păstrarea cookie-urilor, el poate schimba setările browserului de internet și poate dezactiva toate cookie-urile sau porni / dezactiva una câte una. Cu toate acestea, în unele cazuri acest lucru poate să încetinească navigarea pe Internet, să limiteze funcționalitatea site-urilor web sau să blocheze accesul la site-uri Web.
46. Toate informațiile despre cookie-urile utilizate pe site, scopul, validitatea și datele utilizate sunt prezentate în tabelul de mai jos.Toate informațiile despre cookie-urile utilizate pe site, scopul, validitatea și datele utilizate sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Cookie Cookie name Purpose of data processing Validity time Used data
Paysera Tickets cookie gat_UA Makes sure Google Tag Manager works Until session is ended Google Tag Manager data is recorded
Paysera Tickets cookie sessionID Makes sure ticket basket functions Until session is ended Session ID is recorded
Paysera Tickets cookie _ga Makes sure Google Tag Manager works 2 years Google Tag Manager data is recorded
Paysera Tickets cookie _gid Makes sure Google Tag Manager works Until session is ended Google Tag Manager data is recorded
Paysera Tickets cookie affiliate Purpose is to identify the partner (affiliate) who directed ticket buyer 1 year Partner ID is recorded

47. La fel ca mulți dintre managerii de site-uri web, Paysera monitorizează accesările sistemului Paysera Tickets și site-ul Web și colectează informații despre numărul de persoane care au vizitat site-ul, numele serverului de domeniu al furnizorului de servicii de internet al vizitatorilor etc. Aceste informații sunt colectate automat când vizitați site-ul. Ajută managerul site-ului să înțeleagă modul în care vizitatorii folosesc site-ul web și permite îmbunătățirea serviciilor furnizate de Paysera.

Dispoziții finale

48. Paysera își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile politicii de confidențialitate. Aceste amendamente intră în vigoare din momentul în care sunt publicate pe site-ul Web al Companiei– tickets.paysera.com. Astfel, persoanele care vizitează site-ul și utilizează serviciile, se recomandă să învețe întotdeauna cea mai recentă versiune a politicii de confidențialitate, care se aplică în momentul vizitei site-ului și al utilizării Serviciilor.
49.Dispozițiile prezentei politici de confidențialitate sunt supuse legislației Republicii Lituania. Toate litigiile privind prevederile prezentei politici de confidențialitate vor fi soluționate prin negociere, iar în cazul nerealizării unui acord - în instanțele din Republica Lituania.Valid from: 15-05-2018