Регион: Литва
Язык: русский
Изменить

III Dzūkų kultūros pescivalis „Čiulba ulba“ 2022

Mūs pescivalis - kasmecinis dzūkų kultūros sprogimas, katris šįmet invyks Subartonyse! 

„ČIULBA ULBA“ PROGRAMA 2022  

Daugiau inpormacijos ir vietukė užsižymėc dzūkiškos vasaros planų: renginys peisbukan.

Tai galimybė dzūkų jaunimu ir visiem Dzūkijų mylinciem žmonėm pažįc Dainavos kraštų beigi jo tradicijas, kraštovaizdzį ir gamtų per pacyrimų. Tai kviecimas prisliesc prieg Dzūkijos istorijos ir kultūros, išmėgyc savi tradiciniuose amatuose, žygiuose, padainuoc ir pašokc dzūkiškai, apžiūrėc dzūkiškas parodas, stebėc vaidzinimus, iš naujo jaukycis ar prismįc dzūkavimų, paciksėc vieniem su kitais, o gal' net atrasc inkvėpimų kūrc dzūkų kultūros pagrindu.

Cia gi puiki proga paklausc savį, ar aš dzūkas? O dėl' ko? Kų man tas reiškia? O kas man yra toj Dzūkija?

 

Mes organizuojam šitų pescivalį tam, kad rastųs vieta skleiscis dzūkų kultūrai ir būrcis bendramincių bendruomenei, katrai Dzūkijos kultūra beigi ateicis ne vis vien!

Kožnais metais mes keliaunam vis kiton vieton ir kviecam pažįc vis kitų Dzūkijos šviesuolį bei vietovį, katron jys gyveno. Pyrmųroz (2020 m.) būrėmės Mardasavan, kur minėjom P. Zalanskų, paskum (2021 m.) suscikom Marcinkonyse, kur prisminėm J. Averkų.

Tracasis pescivalis vyks Subartonyse (Varėnos r.) 2022 m. liepos 14-17 d., ba keliaunam tį paskum Vyncų Krėvį-Mickevičių, katram šįmet būt suvejį net 140 metų!

Laukiam tavį ir tavo draugaicių!

 

Kviecam sekc visas pescivalio naujienas mūs cinkluosa: peisbėn ir instagramon, kur kožnų dzienų supažyndzinam jumi su šių metų programos dalyviais ir porinam, kas jūs laukia Subartonyse!

 

BILIETŲ KAINOS. DĖL' KO JOS TOKIOS?

Tep tep, daliai jūs šitos kainos atrodo juokyngos. Jau šitų girdėjom ir peraitais metais. Kiciem gi dar kyla mincių, kad ca gal' ne kokis pescivalis, jei tokios žemos kainos. Paaiškysim. 

Mes labai norim, kad mūs pescivalis pirmiausia būt priainamas regiono, kaimų gyventojam, dėl' to ir skelbiam žemiausias bilietų kainas, kokias cik galim - kad ca turėt galimybį dalyvauc visi, nepaisanc, kap jiem sekas su uždarbiais. Prauda, norėtumėm skelbc dzidesnes kainas, ale tep prarastumėm dalį mūs labai laukiamų Dzūkijos žmonių. Nu ir šitas pescivalis yra ne kokis šou ar tūsovkė, o vieta bendramincių bendruomenei būrcis ir daug viso įdomaus dažinoc apė dzūkų kultūrų, išsimokyc ir išmėgyc, o paskum parsnešč tų žinojimų in savo namus. Dėl' to mum ir yra tep svarbu, kad kaimų žmonys gałėt sudalyvauc, jei jiem nor kiek įdomu. Ba pirmiausia dzūkų kultūra turi gyvuoc Dzūkijos kaimeliuose!

Tai jei esat iš tų, katriem šitoj kainukė juokynga, ir jei mislinat, kad šitas pescivalis vertas daugiau ir galit sau laisc prieg jo prisdėc dzidesniu sumu, mes būsim jum be galo dėkyngi ir labai dzaugsimės! Tai galit nupyrkc ne vienų, o daugiau bilietų, arba pervesc norimų sumų europinių in pescivalio organizatoriaus banko sąskaitų:

VŠĮ SAMANUKĖS

LT053500010014878191

Mokėjimo paskirtis: Parama Dzūkų kultūros festivaliui

 

NUOLAIDOS!

Nuolaidas taikom moksleiviam, studentam, pensinykam ir neįgaliesiem. Rasit kainoraščin. Cik neužmirškit pažymėjimų, katruos raiks parodzyc prieg pescivalio vartėlių, jei jūs bilietukas su nuolaidu!

Kap ir kasmet, vaikuciam, katriej dar nelanko mokyklos, pescivalis nemokamas! 

O šįmet vaikam (ir jų tėveliam :) ) dar ir smagių naujienų turim - visas keturias dzienas pescivalin veiks Vaikų kiemelis, kur jų lauks ir judrios, ir kruopštumo raikalaujancios veiklos, žygiai ir net spektaklis vaikam!

192155779-458986618868970-2384811832741837479-n.jpeg?29e0872e46d4108a3942664de14b67e1

 

Pescivalį rengia Dzūkijų labai mylincių savanorių kamanda, katrai vadovauna Eglė Kašėtienė.

Pescivalį remia Lietuvos kultūros taryba, Varėnos rajono savivaldybė ir geros valios žmonys!

 

Организатор мероприятия берёт на себя ответственность за качество мероприятия. Организатор примет решение о возврате средств, если мероприятие не состоится или будет перенесено. Более подробная информация о мероприятии и возврате средств доступна в разделе Обстоятельства мероприятия

Местоположение Мероприятия