Регион: Литва
Язык: русский
Изменить

Šv.Jurgio Kankinio - pranciškonų šventovėje. Ekskursija.

Šv. Jurgio Kankinio - pranciškonų šventovėje 

Gidės RIMUTĖS ekskursija ir susitikimas su broliu pranciškonu.

Nemuno ir Nėries santakoje, miesto pakraštyje, dovanotose valdose įsikūrė broliai bernardinai. Už neregėto dydžio raudono plytų mūro Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią, kurios statybomis rūpinosi jie patys, ne kartą buvo kritikuoti: neva didikai gyvenę mediniuose dvaruose, o toks rūmas prieštaraująs neturtui- vienam iš brolių duotų įžadų. Į ką vienuoliai atkirsdavę, kad turtai statyboms tekę iš gausių geradarių aukų bei testamentais užrašytų palikimų „nuo medinio namo su svirnu, dviem daržais iki šešiolikos palčių lašinių“.

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia išliko gotikinė, nepaisant visų po karų ir ypač gaisrų vykusių rekonstrukcijų. Ligi šių dienų išlikę vidaus įrangos likučiai yra labai vertingas sakralinio meno pavyzdys.

Apie visa tai ekskursijoje Mažesniųjų brolių- pranciškonų šventovėje.

Ekskursijos kaina vienam dalyviui:

15 Eur / 1 dalyvis (bilieto kainoje įskaičiuota auka/parama vienuolynui)

Ši bilietų pirkimo nuoroda galioja analogiškoms ekskursijoms :

spalio 1d. (sekmadienis) nuo 14.00h

Ekskursijos trukmė ~ 2h30min

Įsigytas bilietas reiškia, kad jūs jau užsiregistravote į šį renginį. Pasiteiravimui:  elektroniniu laišku rimutemika@gmail.com ,  arba tel. +370 687 74423 .

Susitikimo vieta ir ekskursijos pradžia: prie Motiejaus Valančiaus skulptūros Rotušės aikštėje.

Vaikams ir moksleiviams, dalyvaujantiems ekskursijoje kartu su suaugusiais šeimos nariais bei neįgaliesiems - nemokamai (registracija reikalinga).

Susitikimo vieta ir ekskursijos pradžia: prie Motiejaus Valančiaus skulptūros Rotušės aikštėje.

Ekskursija vyks ir lauke, ir viduje- pasirūpinkite tinkamu pagal orą apsirengimu ir, jei reikalinga, apsauga nuo lietaus.

Jei negalite dalyvauti, pasirūpinkite bilieto perleidimu kitam asmeniui.

Организатор мероприятия берёт на себя ответственность за качество мероприятия. Организатор примет решение о возврате средств, если мероприятие не состоится или будет перенесено. Более подробная информация о мероприятии и возврате средств доступна в разделе Обстоятельства мероприятия

Местоположение Мероприятия