Регион: България
Език: български
Промяна

FSMTALKS

FSMTALKS: CEE Field Service Management Forum 2024

The Leading Field Service Management Forum in CEE


FSMTALKS - Central and Eastern Europe (CEE) Field Service Management Forum 2024 stands out as the premier event for professionals in the field service sector across the CEE region. This comprehensive one-day conference offers a platform to engage with 300 top-notch field service industry professionals. Dive into a dynamic program featuring over 14 insightful presentations and discussions covering a diverse range of practical topics tailored to the industry's needs. Elevate your expertise through networking opportunities, where you'll glean insights and best practices from fellow peers. Don't miss this immersive day of collaboration and learning!

 

The agenda of event could be found here: https://fsmtalks.com/

Организаторът носи отговорност за качеството на събитието. Организаторът ще вземе решение относно възстановяването на сумата, ако събитието не се проведе или бъде отложено. За по-подробна информация относно обстоятелствата и възстановяването на средства, моля, вижте Обстоятелства, свързани със събитието

Местоположение (за онлайн събития - URL)