Регион: България
Език: български
Промяна

TEMPERAMENTO

Temperamento is оur key for a club night, which unlocks your ultimate emotions of pure joy, happiness and freedom through a musical journey of different cultures, tribes and communities around the world. 

Temperamento launch event will take place on 31st of March in a new born artistic hub at street Industrialna 7 in two separate rooms hosted by La Maison club.

Line up:

Room 1:  DIASS / Dark Jay / Koi Lopa

Room 2: Julieta Intergalactica / Vita / DIASS 

ARE YOU IN...?

Организаторът носи отговорност за качеството на събитието. Организаторът ще вземе решение относно възстановяването на сумата, ако събитието не се проведе или бъде отложено. За по-подробна информация относно обстоятелствата и възстановяването на средства, моля, вижте Обстоятелства, свързани със събитието

Местоположение (за онлайн събития - URL)