Регион: България
Език: български
Промяна

VI International Congress ISFT "Forest and its Potential for Health"

EN (LT below)

6th International Congress ISFT "Forest and its Potential for Health", scheduled to take place from September 18th to 20th, 2024, in the historic wellness resort town of Druskininkai, Lithuania, at unique “SPA Vilnius” Hotel nestled in the serene surroundings of the Forest Wellness Park.

The congress is a significant global gathering bringing together leading experts, scientists, researchers from around the globe in the field of forest medicine, forestry, biomedicine, public health, climatology, phyto-pharmacy as well as forest therapy practitioners and tourism specialists.

Join us for an inspiring and insightful three day event that explores the profound connection between nature and well-being.

Key Themes:

-Forest Impact on Health and Forest Therapy Practices
-Non-Wood Economy and Nature-Based Tourism
-Creation of Healing Forests (Therapeutic Forest Environments)
-Forest Pedagogics and Nature Education
-Sustainable Forest Management and Environmental Planning for Public Health

Engage with leading experts, share experiences, and be part of a global community dedicated to promote and develop the profound connection between forests and human health.

 

By registering you will receive a full program with:

 • Pre-opening evening on September 17th;
 • 2 days of panel sessions with scientific research presentations and best world cases on September 18-19th;
 • Forest day with 4 workshops at Dzukija national park on September 20th (bus transfers and lunch);
 • All in all 3 lunches, 5 coffee breaks;
 • Dinner on 18th and Networking event with Farewell dinner on 19th;
 • Cultural evening program with autumn equinox ritual;
 • Synchronous translation Lithuanian-English, English-Lithuanian.

 

Let's come together in Druskininkai to explore the transformative-healing potential of forests for our health and well-being.

 

Congress ORGANIZED BY International Society of Forest Therapy and Association “Gyvo Žalio”

IN COLLABORATION WITH: Lithuanian University of Health Sciences, Lithuanian National Association of Medical Spa and Rehabilitation centers, Lithuanian Resorts Association, Lithuanian Phytotherapy Union, Association of Municipal Public Health Offices, Lithuanian Forest Therapy and Education Center, Lithuanian Nature Therapy Association.

WITH THE SUPPORT OF: Marmelad Events, Vilnius Spa Druskininkai, Euromonitor International, Glasses on.

 

For more information, please visit our official Congress website www.isft.info or contact us at congress@isft.info

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(LT version)

6-asis tarptautinis ISFT kongresas „Miškai ir jų poveikis sveikatai“, istoriniame Druskininkų sveikatingumo kurorte „SPA Vilnius“ 2024 m. rugsėjo 18–20 dienomis.

Šis kongresas yra reikšmingas pasaulinis susirinkimas, suburiantis pirmaujančius ekspertus, mokslininkus, tyrėjus ir praktikus iš viso pasaulio miškininkystės, biomedicinos, klimatologijos, fitofarmacijos ir turizmo srityse, siekiant pasidalinti naujausiomis tyrimų išvadomis apie gydomąją miškų galią ir geriausiais miškų pavyzdžiais, miško terapijos pritaikymu visuomenės sveikatos ir turizmo sektoriuose.

Prisijunkite prie įkvepiančio trijų dienų renginio, kuriame nagrinėsime gilų gamtos ir žmogaus gerovės ryšį.

Pagrindinės kongreso temos:
- Miško poveikis sveikatai ir miško terapijos praktikos
- Nemedieninė ekonomika ir gamtos turizmas
- Gydomųjų ir terapinių miškų kūrimas
- Miško pedagogika ir gamtos edukacija
- Gamtai draugiška miškininkystė ir aplinkos planavimas visuomenės sveikatai

Susipažinkite su ekspertais ir bendraminčiais, dalinkitės patirtimi ir tapkite pasaulinės bendruomenės, skirtos skatinti ir plėtoti gilų miškų ir žmonių sveikatos ryšį, dalimi.

 

Į bilieto kainą įeina:

 • "Pre-opening" vakaras rugsėjo 17 d.;
 • 2 dienos pranešimų sesijų su mokslinių tyrimų pristatymais ir geriausiais pasaulio pavyzdžiais rugsėjo 18-19 d.;
 • Miško diena su 4 praktiniais užsiėmimais Dzūkijos nacionaliniame parke rugsėjo 20 d. (pervežimai autobusu ir pietūs);
 • 3 pietūs, 5 kavos pertraukėlės;
 • Vakarienė rugsėjo 18 d. ir tinklaveikos vakaras su vakariene 19d;
 • Kultūrinė vakaro programa su rudens lygiadienio ritualu;
 • Sinchroninis vertimas lietuvių-anglų, anglų-lietuvių k.

 

 

Kongresą ORGANIZUOJA Tarptautinė miško terapijos draugija ir asociacija „Gyvo Žalio“
BENDRADARBIAUJANT SU: Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Nacionaline sanatorijų ir rebilitacijos įstaigų asociacija, Lietuvos kurortų asociacija, Lietuvos fitoterapijos sąjunga, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija, Lietuvos miško terapijos ir edukacijos centru, Lietuvos gamtos terapijos asociacija.
Kongresą PALAIKO: Marmelad Events, Vilnius SPA Druskininkai, Euromonitor International, Glasses on.

 

Daugiau informacijos: www.isft.info

Организаторът носи отговорност за качеството на събитието. Организаторът ще вземе решение относно възстановяването на сумата, ако събитието не се проведе или бъде отложено. За по-подробна информация относно обстоятелствата и възстановяването на средства, моля, вижте Обстоятелства, свързани със събитието

Местоположение (за онлайн събития - URL)