Region: International
Language: English
Change

BASTA w Warszawie

Василий Вакуленко известный широкой публике как создатель сразу нескольких музыкальных проектов – Баста, Ноггано и N1NTEND0, выступит с дебютным концертом Варшаве. Во время концерта прозвучат лучшие хиты Басты, собранные за все время в одну программу в исполнении с живыми инструментами.

Двери 19:00
Выступление 20:00

Информация: www.basta2021.pl


Wasilij Wakulenko znany jako twórca kilku projektów muzycznych - Basta, Noggano i N1NTEND0, wystąpi z debiutanckim koncertem w Warszawie. Podczas koncertu zabrzmią najlepsze przeboje Basty, zebrane w jednym programie, w wykonaniu z instrumentami na żywo.

Drzwi 19:00
Występ 20:00

Informacje: www.basta2021.pl

Event location