Region: International
Language: English
Change

Keramikas meistarklase "Četras stihijas cilvēka rokās" 4 daļa Meditācija - Gaiss

Par ko?

Gaiss ir viena no četrām dabas stihijām, kas izpaužas caur visiem dzīvības procesiem, tai skaitā arī caur cilvēku. Meistardarbnīca ir par to, kā aktivizēt sevī Gaisa enerģiju izmantojot Gaisa simbolus latvju un skadndināvu rakstu zīmēs.

Četras dabas stihijas - Zeme, Ūdens, Uguns un Gaiss. Šie augstākie visuma aspekti ietekmē mūsu raksturu un uzvedību. Katrā no mums kāda stihija ir aktīvāka, kāda mazāk. Dzīvē mēdz būt situācijas, kad noteiktu darbību veikšanai nepieciešama kāda dabas elementa aktīvāka klātbūtne.  

Gaiss - pārvalda intelektu, prātu, runīgums, dzīvīgums, ātrums un idejas.

Mērķi

- apgūt/pilnveidot māla trauku veidošanas prasmes

- iegūt zināšanas un prasmes Gaiss enerģijas aktivizēšanai savu iekšējo spēku mobilizēšanai

Meistardarbnīcas ietvarā -

- izzināsim  Gaisa simbolus mūsu seņču matojumā - baltu un skandināvu kosmiskajās rakstu zīmēs, ko pazīstam, kā  latvju rakstus un rūnas, 

- veidosim praktiski noderīgus skaistus māla traukus senākajā veidošanas tehnikā - lipinot no   sloksnēm.

Jūsu ieguvumi

- māla veidošanas prasmju attīstība,

- praktiski lietojamu skaistu trauku komplekts ( melnā keramika), 

- izpratne par dabas pirmelementa Gaisa enerģijas simbolu izpausmēm baltu un skandināvu rakstu zīmēs un to pielietojumu ikdienā

- pozitīvas emocijas harmoniskā lauku vidē.

Event location