Region: International
Language: English
Change

KLINIKINĖ PASTORACIJA: DVASINIAI PACIENTŲ POREIKIAI IR GYDYMO RIBOS

KLINIKINĖ PASTORACIJA: DVASINIAI PACIENTŲ POREIKIAI 

IR 

GYDYMO RIBOS

2020 m. vasario 12 d.

LSMU MLK Z. Januškevičiaus posėdžių salė (Eivenių g. 4)

 

P R O G R A M A

10:30-11:00                         Registracija

11:00-11:30                         Įžanginis žodis Kauno klinikų generalinis direktorius Prof. habil. dr.Renaldas 
                                               Jurkevičius, Kauno  arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas dr. Algirdas                                                        Jurevičius

I dalis                                    Pirmininkauja LSMUL Slaugos koordinavimo tarnybos vadovė dr. Vilma Raškelienė

11:30-12:00                         Popiežiaus Pranciškaus laiškų Pasaulinei ligonių dienai apžvalga Telšių kunigų  
                                               seminarijos rektorius, Jūrininkų ligoninės kapelionas dr. Saulius Stumbra

12:00-12:20                         Psichikos liga sergančių pacientų dvasinės sausros ir pacientų laimingumo bei    
                                               pasitenkinimo gyvenimu sąsaja. LSMU Slaugos fakultetas magistrante Giedrė Baltinaitė

12:20-13:00                        Intensyvioji terapija ir užsisipyrėliškas gydymas Kauno klinikų Intensyviosios terapijos 
                                               klinikos vadovas prof. Vidas Pilvinis 

13:00-14:00                         Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Ribinių būsenų skyriaus psichoterapinis                                                          gydymas. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Ribinių būsenų skyriaus vadovas                                                      gyd. Aleksandras Alekseičikas

14:00-14:30                         Kavos pertrauka

II dalis                                   Pirmininkauja LSMUL Slaugos koordinavimo tarnybos vadovės pavaduotoja dr. Daiva                                                        Zagurskienė,

14:30-15:00                          Onkologinių ligų pacientų dvasiniai poreikiai ligoninėje  SMU Bioetikos katedros lektorė                                                   dr. Žydrūnė Luneckaitė

15:00-15:40                          Musulmonas (pacientas ir darbuotojas) sveikatos priežiūros sistemoje: ką turime                                                             žinoti? Lietuvos musulmonų muftijus Romas Jakubauskas

15:40-16:10                          Socialinio darbuotojo bendradarbiavimo patirtis su Kauno klinikų sielovados komanda                                                     persileidimų, naujagimių sunkių buklių ir netekčių atvejais LSMUL Neonatologijos                                                             klinikos socialinė darbuotoja Aušra Mazgienė, LSMUL kapelionas kun. Nerijus Pipiras,                                                       dvasinė asistentė teol. lic. Svetlana Adler-Mikulėnienė

16:10-16:40                          Diskusija

 

 

Konferencijos dalyviams bus išduodami 6 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pažymėjimai. 

Dalyvio mokestis iki vasario 10 d. 6 Eur. vasario 11 d. 10 Eur.

Event location