Region: International
Language: English
Change

Lietuvos balsas Šaltojo karo metais | Ekskursija po parodą

Kviečiame į ekskursiją po parodą „Lietuvos balsas Šaltojo karo metais: lietuvių koplyčios Vašingtono Nacionalinėje šventovėje ir Šv. Petro bazilikoje Vatikane“. 

Parodoje pristatomos Vašingtono Nacionalinėje šventovėje ir Šv. Petro bazilikoje Vatikane jau daugiau kaip penkiasdešimt metų veikiančias lietuvių koplyčias, jų sukūrimo istoriniai ir meniniai kontekstai. Šiandien retai susimąstome, kad jų atsiradimas dviejuose Vakarų pasaulio centruose pačiame Šaltojo karo įkarštyje prilygsta stebuklui. Tuo metu Lietuva pasaulio geopolitiniame žemėlapyje neegzistavo, mūsų šalyje katalikybė buvo persekiojama ir gniuždoma, tikintieji kentė suvaržymus ir represijas.

Ši paroda priartina abiejų koplyčių istoriją, atskleidžia jų reikšmę lietuvių diasporai ir okupuotai Lietuvai. Parodoje ypatingas dėmesys skiriamas meniniams kontekstams, kurie leido lietuvių dailininkams karo pabėgėliams įsilieti į juos priėmusių šalių meninį gyvenimą. Papildomos parodos dalys skirtos tarpukario Lietuvos bažnytinės dailės ir architektūros modernėjimui bei lietuvių dailininkų, Antrojo pasaulinio karo pabaigoje palikusiems tėvynę, kūrybai. 

Ekskursijos trukmė – 1 val.  
Įsigijus lankytojo bilietą (8 Eur, su nuolaida – 5 Eur) ekskursija nemokama.
Būtina išankstinė registracija tel. + 370 5 269 7800 arba el. paštu edukacija@bpmuziejus.lt.
Bilietus galima įsigyti muziejaus kasoje arba „Paysera Tickets“ sistemoje.

Muziejaus veiklą finansuoja: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba.

The event organiser takes responsibility for the quality of the event. The organiser will make a decision regarding the refund if the event does not take place or is postponed. For more detailed information on circumstances and refunds, please refer to the Event-Related Circumstances

Event location