Получаване на плащания във физически обекти с QR кодове

представяне

Event location