Region: International
Language: English
Change

WE ARE PROPAGANDA 06/04

Ooh, baby, do you know what it's worth?

Ooh, heaven is a place on earth

Iš rūsių į deginančią šviesą. Iš dangaus atgal į pragarą ir vėl iš naujo. Mes esame karalienės gyvenančios visada tarp, bet šį vakarą viskas priklauso mums! Mūsų rojus degs aistrų liepsnose, o pragaras pažadės dievišką išgelbėjimą. Vienai nakčiai susitikime sferoje, kur standartai ir normatyvumas dingsta, kai viską užvaldo šventvagiška, graži ir neišvengiama Queer propaganda!

They say in heaven QUEERS come first

We'll make heaven a place on earth

 

LINE UP:

- Twisted Possessor LIVE (https://bit.ly/TheSeasOfSatansPiss)

- eiedma LIVE (https://bit.ly/HousewivesOfDoom)

DJs:

- Agilera (https://bit.ly/agilera)

- Katya Kóv

- deuxnoms (a.k.a. duvardai)

- Soft Corps

- Vika

 

WE ARE PROPAGANDA* GRĮŽTA NAUJAME DRAGE! 

Ir drauge su gallery 1986 mes galėsim dar daugiau jūsų užburti, mažučiai!

Šį kartą, pasirodydamas, tą darai dėl tų, kurie negali:

Tai lėšų rinkimo renginys erdvėms ir iniciatyvoms, kurios palaiko ir kuria erdves VISIEMS queer žmonėms kurti, organizuotis ir būti savimi (visada)! Todėl visas pelnas iš šio WE ARE PROPAGANDA bus po lygiai padalintas Trans Autonomija Socialinis Centeras Emma, SapfoFest ir Luna6.

Bilietų kainos slenkančioje skalėje (nuo - iki) - prašome jūsų pačių įvertinti, kiek galite prisidėti prie šio renginio, tiek prie renginių, kurie dar bus įgyvendinami šių iniciatyvų! Bilietai online ir prie durų.

Grafinis dizainas: Eglė Simonavičiūtė

* https://www.facebook.com/propagandaweare

** N-18

*** klubas ir vakarėlio organizatoriai vadovaujasi vidaus taisyklėmis, todėl išankstinis bilietas negarantuoja patekimo į renginį

 

>>> EN

Ooh, baby, do you know what it's worth?

Ooh, heaven is a place on earth

From basements to the burning light. From heaven back to hell and all over again. We are the queens of in between, but tonight all belongs to us! Our paradise will burn in flames of desire and hell will promise divine salvation.  For one night let’s meet in the realm where standards and normativity  disappears when blasphemious, beautiful and inevitable queer propaganda takes over!  

They say in heaven QUEERS come first

We'll make heaven a place on earth

 

LINE UP:

- Twisted Possessor LIVE (https://bit.ly/TheSeasOfSatansPiss)

- eiedma LIVE (https://bit.ly/HousewivesOfDoom)

DJs:

- Agilera (https://bit.ly/agilera)

- Katya Kóv

- deuxnoms (a.k.a. duvardai)

- Soft Corps

- Vika

 

WE ARE PROPAGANDA* IS BACK AND IT’S MADE UP IN A NEW DRAG! 

In collaboration with gallery 1986 we’re able to host many more of you babies!

This time, by showing up, you SHOW UP for those who can’t:

it’s a fundraising event for spaces and initiatives which support and create spaces for ALL queer people to create, organise and be themselves (always)! Therefore all the profits from this WE ARE PROPAGANDA will be equally divided among Trans Autonomy, Social Centre Emma, SapfoFest and Luna6. 

The tickets are a sliding scale (from - to) where we ask you yourselves to evaluate how much you can contribute both for this event and events that are coming from these initiatives! Get tickets online or at the door.

Graphic design: Eglė Simonavičiūtė

* https://www.facebook.com/propagandaweare

** N-18

*** having a ticket doesn't ensure your entrance to the party based on inner rules of the club and party

The event organiser takes responsibility for the quality of the event. The organiser will make a decision regarding the refund if the event does not take place or is postponed. For more detailed information on circumstances and refunds, please refer to the Event-Related Circumstances

Event location