ქვეყანა: საერთაშორისო
ენა: ქართული
შეცვლა

Kurklių sinagoga

Buvusios Kurklių sinagogos pastatas suprojektuotas statybos techniko Povilo Jurėno, pastatytas 1936 m. prie nedidelio Dubelės upelio. 2014 m. pastatas įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, o 2015 m. objektas paskelbtas saugomu Valstybės. 2021 m. buvęs Kurklių sinagogos pastatas buvo restauruotas. 
 

ღონისძიების ორგანიზატორი პასუხისმგებელია ღონისძიების ხარისხზე. თუ ღონისძიება არ ჩატარდება ან გადაიდება, ორგანიზატორი მიიღებს გადაწყვეტილებას თანხის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. გაუთვალისწინებელი გარემოებებისა და თანხის დაბრუნების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გაეცნოთ Paysera Tickets-ის გამოყენების პირობებს.

ღონისძიების ადგილმდებარეობა