Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

9 paskaitų ciklas “Širdies gydymas šventųjų išmintimi” (80)

Tai bilietas už visas 9 paskaitas. Po kiekvienos paskaitos gausite įrašą, kurį galėsite žiūrėti vienerius metus.

 Ses. Lindos Ceple SJE (Latvija) 9 paskaitų ciklas skirtas susipažinimui su Šventosios Dvasios vaisių išsiskleidimu šventųjų gyvenimuose. Apžvelgsime kaip Dievas gydė jų širdis ir aptarsime, kaip mes galime atverti savo širdis gydymui ir Dvasios vaisiams. Per šventųjų pavyzdį ir užtarimą kartu apmąstysime ir melsime meilės, džiaugsmo, ramybės, kantrybės, malonumo, gerumo, ištikimybės, romumo bei susivaldymo (pgl. Gal 5, 22-23).

Ses. Linda yra ilgametė rekolekcijų vedėja ir dvasinė palydėtoja, bei rekolekcijų programų kūrėja. Dvasinę teologiją studijavo Teresianum universitete Romoje. Puikiai kalba lietuviškai.

Paskaitų temos:

  1. Paskaita "Širdies gydymas meile. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė" (21-11-17)
  2. Paskaita "Širdies gydymas džiaugsmu. Šv. Rafaelis Arnazas Baronas"(21-12-15)
  3. Paskaita "Širdies gydymas ramybe. Šv. Šarlis de Fuko" (22-01-19)
  4. Paskaita "Širdies gydymas kantrybe. Šv. Motina Teresė" (22-02-16)
  5. Paskaita "Širdies gydymas maloningumu. Šv. Pranciškus Asyžietis" (22-03-16)
  6. Paskaita "Širdies gydymas gerumu. Pal. Kjar Luče Badano" ( Perkelta į 22-05-25)
  7. Paskaita "Širdies gydymas ištikimybe. Šv. Teresė Avilietė" (22-05-18)
  8. Paskaita "Širdies gydymas romumu. Šv. apaštalas Paulius" (22-06-15)
  9. Paskaita "Širdies gydymas susivaldymu. Gerb. Matas Talbotas" (22-07-20)

Susitiksime kiekvieno mėnesio 3-ią trečiadienį 18:30-20:30 nuo 2021 m. lapkričio 17 d. iki 2022 m. liepos 20 d.  Kiekvieno susitikimo metu dalis laiko bus skiriama paskaitai, o kita dalis – vadovaujamai meditacijai su šventųjų tekstais.

Įsigijus visą 9 paskaitų ciklą, gausite prieš tai įvykusių paskaitų įrašus ir po kiekvienos būsimos paskaitos atsiųsime tos paskaitos įrašą. Prieš kiekvieną būsimą paskaitą gausite paskaitos nuorodą  ir galėsite dalyvauti gyvai per Zoom platformą. Praėjusių paskaitų įrašai galios vienerius metus nuo jų įsigijimo, būsimų paskaitų - metus nuo paskaitos datos.