Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

Aurimo M. Juozaičio paskaita„Tyla" iš 4 paskaitų ciklo „Mystica Christiana"

Keturios paskaitos apie krikščionijos mistikų žvilgsnį į didžiąsias tikėjimo temas

Antroji tema: „TYLA" (ir nuščiuvimas). Mistikai sako, kad tyla nėra triukšmo nebuvimas, nes tyla yra sielos nuščiuvimas Dievo ramybėje bet kokiomis aplinkybėmis. Kaip jie ir jos ėjo į tai? „Tyla yra pirmoji Dievo kalba“ (šv. Kryžiaus Jonas).

Šioje temoje aptarsime:

 Dievo kūryba ištartimi, triukšmingas Dievo šlovinimas ir nuščiuvimas maldingame santykyje su Dievu, - koks čia ryšys? Trumpai apie tylos „istoriją“ krikščionijoje.

 Jėzaus ramybės, hesichastų tylos bei mokytojo Eckharto nuščiuvimo santykis. Kiek „aktyvi“ ir kiek „pasyvi“ yra ramybė/ tyla/ nuščiuvimas? Kokio įsiklausymo mus mokė ir tebemoko krikščionijos mistikės bei mistikai šiame santykyje?

 Kaip skleidžiasi kontempliatyviųjų veiklumas? Kaip tyla triukšme virsta gyvybę dovanojančia viltimi, išsaugančia savyje Jėzaus ramybę ir kaip ji nugali bejėgiškumą neviltyje? XX a. mistikių ir mistikų gyvenimai ir darbai.

Paskaita vyks nuotoliu per Zoom programą. Dieną prieš paskaitą atsiunčiame prisijungimo nuorodą. Po paskaitos atsiunčiame įrašą, kuris galios 3 mėnesius.

Kitos paskaitos vyks:

 Trečioji paskaita: „Askezė" (bei kenozė) 2023 kovo 15 d.

 Ketvirtoji paskaita: „Meilė" (ir širdis) 2023 gegužės 17 d.

Temas aptaria dr. Aurimas M. Juozaitis, švietimo konsultantas, Vilniaus Bernardinų parapijos pastoracinės tarybos narys.

Atsakomybę dėl renginio kokybės prisiima renginio organizatorius. Renginiui neįvykus ar nusikėlus, sprendimą dėl pinigų grąžinimo priima organizatorius. Detalesnę informaciją apie aplinkybes ir grąžinimus rasite čia: Su renginiu susijusios aplinkybės“