Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

BALTIJOS MUZIKOS DIENOS IR ŠIUOLAIKINĖS KLASIKINĖS MUZIKOS FESTIVALIS „IŠ ARTI“ SPINDULIAVIMAS

Atlikėjai

LIETUVOS SIMFONINIS PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS
Vadovas prof. dr. Antanas Kučinskas, meno vadovas ir vyr. dirigentas Leifas Karlssonas

Solistė
GUNTA GELGOTĖ (sopranas)
Dirigentas
KAROLIS VARIAKOJIS

Programoje

Dominyko Digimo, Žibuoklės Martinaitytės, Ritos Mačiliūnaitės, Gundegos Šmites kūriniai

Renginio vieta