Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

JOVANI Telšių arena

Draugai, praėjusį kartą buvo gerai, tačiau šį kartą bus dar geriau!

Renginio SPECIALUS SVEČIAS DJ nevykele.

Žmogus kurio pristatinėti nereikia. DJ JOVANI atvyksta į Telšius.

Vienas populiariausių Lietuvos Dj’ų Jovani, jums surengs neužmirštamą ir didžiausią diskoteką Telšiuose. Jau balandžio 8 dieną Telšių arenoje įvyks didžiausia visų laikų diskoteka.

Kartu su Jovani scena dalinsis :

Rokkas- laidos jovani@club rezidentas, bei Gvidasolo.

O mes jums pažadam dar daugiau šviesų ir garso, technologinių sprendimų, bei dar įspūdingesnį reginį.

Jau Balandžio 8 dieną susitinkam Telšiuose.

Durys atsidaro: 19:30

Amžiaus cenzas: 16+

 

 

 

 

 

 

SVARBU

RENGINIO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Renginys „JOVANI Telšių arena“ toliau vadinamas Renginiu.

2. Durys atidaromos: 2023 balandžio 08d. 19:30 val. 

3. Renginio vieta: Telšių krepšinio arena ( Birutės g. 7 Telšiai).

4. Taisyklių tikslas: apibrėžti renginio dalyvių teises ir pareigas; užtikrinti renginio dalyvių saugumą bei sklandžią renginio eigą.

5. Renginio vieta, į kurią galima patekti tik įsigijus organizatoriaus ar jo vardu platinamą bilietą ar akreditaciją. Teisę patekti į  renginio zoną suteikia speciali apyrankė, į kurią renginio organizatorius iškeičia įsigytą bilietą arba renginio organizatoriaus akreditaciją. Dalyviai privalo viso renginio metu išsaugoti ir nešioti specialią apyrankę. Asmenys, neturintys specialios apyrankės bus pašalinami iš renginio. Apie visus pažeidimus bus pranešta policijai.

6. Pagal LR galiojančius teisės aktus alkoholiniai gėrimai renginio vietoje nebus parduodami.

7. Kiekvienas renginio dalyvis (asmuo, kuris patenka į renginio teritoriją) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

II. BENDROSIOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8. Kiekvienas Renginio dalyvis, patekęs į renginio teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą, saugumą, gyvybę. Renginio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus Renginio dalyvis privalo nedelsiant pranešti organizatoriui arba saugos darbuotojams.

9. Kiekvienas renginio dalyvis, patekęs į Renginio teritoriją, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

10. Kiekvienas Renginio dalyvis sutinka ir neprieštarauja būti apieškomas prieš patenkant į Renginio zoną, siekiant patikrinti, ar dalyvis nesineša šiose taisyklėse nurodytų draudžiamų ar kitų visuomenei pavojingų daiktų. Dalyviai, kurie su savimi turės šiomis taisyklėmis draudžiamų ir (arba) kitų visuomenei pavojingų daiktų, nebus įleidžiami į Renginio teritoriją, nepaisant to, kad bus įsigiję bilietą į renginį.

11. Visose Renginio  patalpose GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA RŪKYTI .

12. Draudžiama laužyti imti ar kitaip gadinti Renginio patalpoje esantį inventorių, kelti pavojų kitų asmenų saugumui ar gyvybei, šiukšlinti, teršti aplinką.

13. Renginio dalyviai privalo laikytis už Renginio saugumą atsakingų asmenų nurodymų. Už nurodymų nevykdymą Renginio dalyviai gali būti išvaryti iš Renginio be teisės vėliau patekti į renginį.

14. Renginio teritorijoje be organizatoriaus raštiško sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę veiklą.

15. Renginio dalyvis sutinka, kad organizatorius Renginio metu filmuotų ir fotografuotų visoje Renginio teritorijoje ir vėliau filmuotą medžiagą naudotų reklamos tikslais bet kokiu būdu ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį. 

16. Visoje Renginio teritorijoje dalyviai turi teisę atsiskaityti tik grynaisiais pinigais, nebent atskiros prekybos vietos siūlys atsiskaitymo banko kortele paslaugą.

17. Į Renginio teritoriją nebus įleidžiami:

a) asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose;

b) asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;

c) asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, pirotechnikos, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų, alkoholinių ir nealkoholiniu gėrimų;

d) asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems renginio dalyviams;

e) nepilnamečiai asmenys be suaugusiojo palydos;

f) asmenys, kurie neturi jokio galiojančio asmens dokumento.

18. Į Renginio teritoriją draudžiama įsinešti:

a) ginklus;

b) bet kokius alkoholinius, nealkoholinius gėrimus;

c) narkotinių medžiagų ir su jomis susijusius prietaisus;

d) pirotechniką ir kitų degių bei sprogstamųjų medžiagų;

e) nesuderintas su organizatoriumi reklamines priemones;

f) skėčius;

g) kirvius, peilius ir kitus šaltuosius ginklus;

h) kitus Renginio organizatoriaus nurodytus draudžiamus daiktus.

19. Į Renginį naminiai gyvūnai neįleidžiami.

III. AKTYVIOSIOS ZONOS TAISYKLĖS

20. Renginio dalyviai sutinka ir neprieštarauja, kad renginio metu skleidžiamas garsas viršys įprastas garso normas.

21. Aktyvioje renginio zonoje renginio dalyviai įsipareigoja elgtis kultūringai ir atsakingai, neteršti ir neniokoti Telšių Krepšinio arenos.

IV. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ZONOS TAISYKLĖS

22. Transporto priemonių statymas yra galimas tik automobilių aikštelės zonoje. Draudžiama palikti transporto priemones ne specialiai transporto statymui skirtoje zonoje ir (arba) šalikelėse.

23. Automobilių aikštelės zonoje draudžiama vartoti alkoholį, narkotines bei psichotropines medžiagas, triukšmauti ir niokoti kitų asmenų turtą. Viešosios tvarkos pažeidimas gali užtraukti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę.

24. Patekimas į automobilių aikštelės zoną yra nemokamas.

265. Renginio organizatorius neatsako už paliktų automobilių saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

V. BILIETAI

26. Bilietus galima įsigyti internetinėje svetainėje PayseraTickets. 

27. Renginio bilietas, įeinant į renginio teritoriją, bus keičiamas į renginio apyrankę. Į renginio apyrankę gali būti keičiamas tik originalus bilietas.

VI. SAUGUMAS

28. Renginio dalyviai renginio teritorijoje privalo elgtis taip, kad nekeltų grėsmės kitiems dalyviams. Griežtai draudžiama gadinti renginio teritorijoje esančius ženklus, reklaminius stendus ir kitą renginio teritorijoje esančią įrangą.

29. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką renginio metu bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, saugos tarnybomis, informacijos centru, medicinos punktais, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Greitąja medicinine pagalba.

30. Esant būtinybei organizatorius turi teisę pakeisti renginio vietą, siekiant užtikrinti renginio dalyvių saugumą.

31. Renginio saugos tarnybos darbuotojai, vilkintys specialia apranga, turi teisę:

a) tikrinti asmenų bilietus / apyrankes;

b) tikrinti Renginio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;

c) tikrinti Renginio dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis bando įsinešti į renginio teritoriją daiktus, kuriuos įsinešti draudžia šios taisyklės. Apsaugos tarnybos darbuotojai turi teisę turintį draudžiamų daiktų dalyvį pašalinti iš renginio teritorijos. Į Renginį toks asmuo turi teisę patekti tik palikęs neleistinus objektus už Renginio teritorijos ribų. Jei Renginio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami alkoholiniai gėrimai, saugos darbuotojai turi teisę juos konfiskuoti. Konfiskuoti alkoholiniai gėrimai dalyviui negrąžinami. Tuo atveju, jei Renginio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi daiktai, sprogmenys ar degios medžiagos, saugos tarnybos darbuotojai turi teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais, perduoti asmenį policijai;

d) duoti nurodymus Renginio dalyviams;

e) panaudoti jėgą ginant kitų Renginio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant Renginyje esančių daiktų saugumą.

31. Organizatorius pasilieka teisę agresyviai nusiteikusius asmenis pašalinti iš Renginio teritorijos.

VII. ATSAKOMYBĖ

32. Renginio kontrolę vykdo organizatorius, jo įgalioti asmenys, apsaugos darbuotojai, bilietų kontrolieriai, prižiūrėtojai, savanoriai ir visi sąmoningi piliečiai.

33. Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus nedelsiant pašalinti iš Renginio teritorijos, jiems pinigai už bilietus nėra grąžinami, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

34. Renginio organizatorius prisiima atsakomybę dėl renginio ir jo kokybės. Pinigai už bilietus grąžinami tik neįvykus renginiui ar nukėlus renginio datą. Platintojas veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Organizatorius turi teisę keisti paskelbtus atlikėjus, pramogas bei programą.

35. Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame bilietų platinimo internetiniame puslapyje bei renginio teritorijoje esančiuose informacijos stenduose.

36. Visos teisės į Renginio pavadinimą bei logotipą priklauso išimtinai organizatoriui.

BILIETŲ GRAŽINIMAS:

37. Pinigai už bilietus gražinami tik neįvykus Renginiui ar pasikeitus renginio datai.

38. Įvykus FORS MAJOR ( nenugalimai jėgai kuri nepriklauso nuo Renginio organizatoriaus pvz: esant karantinui, kilus gamtos stihijoms ir pan. ) pinigai už bilietus negražinami.

Atsakomybę dėl renginio kokybės prisiima renginio organizatorius. Renginiui neįvykus ar nusikėlus, sprendimą dėl pinigų grąžinimo priima organizatorius. Detalesnę informaciją apie aplinkybes ir grąžinimus rasite čia: Su renginiu susijusios aplinkybės“

Renginio vieta