Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

KLIMATO RIZIKOS IR GALIMYBĖS, JŲ VERTINIMAS IR VALDYMAS ĮMONĖSE

2015 m. priėmus Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos ir JT darnaus vystymosi darbotvarkę, Europoje patvirtintos veiksmų gairės Europos žaliasis kursas, kuriose iškeltas tikslas, kad Europa iki 2050 m. taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Oganizacijos, rengdamos ir įgyvendinamos savo verslo strategiją bei vidaus valdymo ir rizikos valdymo sistemą, turėtų atsižvelgti į klimato ir aplinkos riziką kaip į esamas rizikas didinantį veiksnį. Taip pat, įsigalioja norma, kad įstaigos turėtų atskleisti daugiau informacijos apie klimato ir aplinkos riziką ir taip tapti skaidresnės. Šis seminaras įvardins, kokios klimato rizikos yra ypač aktualios įmonėms, kaip jas reikia identifikuoti, įvertinti, bei suvaldyti. Taip pat bus pateikiami reikiamų duomenų ir ataskaitų pavyzdžiai.

 

Atsakysime į šiuos klausimus:

  1. Kokios yra klimato rizikos ir galimybės ir kodėl tai svarbu žinoti?
  2. Kokia yra klimato rizikų valdymo reguliacinė aplinka?
  3. Kaip klimato rizikos įvertinamos ir valdomos įmonėse?

 

Pranešėja:

Greta Petrošiūtė – „Luminor group“ rizikų valdymo vadovė. Greta yra patyrusi lyderė ir ekspertė duomenų ir analitikos, bei rizikų ir finansų valdymo srityse, ypatingai susijusiose su tvarumu ir klimatu. Greta yra baigusi finansų magistro studijas Londono Universite, taip pat įgijusi Tvarumo ir klimato rizikų sertifikatą iš GARP (Global association of risk professionals). Greta turi daugiau nei 10 metų patirties dirbant ir konsultuojant įvairias globalias organizacijas. 

 

Kaina:

Seminaro bilieto kaina – 35 EUR

Seminaro bilieto kaina LAVA nariams - 15 EUR

 

Šis seminaras yra Lietuvos atsakingo verslo asociacijos LAVA organizuojamo seminarų ciklo „TVARI ORGANIZACIJA“ dalis. Atliekant Lietuvos rinkos tyrimą ir konsultuojantis su ekspertais, LAVA sudarė 14 seminarų ciklą, kuris yra orientuotas į aktualiausius verslo organizacijoms kylančius klausimus, susijusius su pirmaisiais ir ne tik tvarumo įgyvendinimo žingsniais, nustatant tvarumo strategines gaires, įvertinant įtaką suinteresuotosioms šalims, apskaičiuojant poveikį aplinkai, CO2 pėdsaką, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir įtraukiant darbuotojus bei visą tai ir dar daugiau užfiksuojant organizacijos tvarumo ataskaitoje.

Daugiau informacijos apie seminarų ciklą rasite ČIA