LPK MOKYMAI. VMI darbas su didžiaisiais mokesčių mokėtojais

KAM AKTUALU?
Visų pirma didiesiems mokesčių mokėtojams (toliau – DMM įmonės), vėliau ir mažesnėms įmonėms.

RIZIKOS PROFILIAI – JAU ŠIEMET
VMI 2018 metais planuoja paleisti automatizuotą mokestinės rizikos vertinimo sistemą.
Kiekviena DMM įmonė sistemoje turės individualų rizikos profilį.
VMI transformuojasi nuo baudėjo link reiklaus ir priekabaus kiekvienos DMM įmonės prižiūrėtojo.

KOKIĄ INFORMACIJĄ NAUDOS VMI? 
Individualiems įmonių rizikos profiliams sukurti bus panaudota visa VMI prieinama informacija: finansinės atskaitos, mokesčių deklaracijos, i.MAS duomenys bei trečiųjų asmenų informacija.

KAM SISTEMA BUS NAUDOJAMA?
1. Įmonių duomenų analizei Individualus rizikos profilis leis įvairiais pjūviais analizuoti įmonės veiklą: realiu laiku vertinti ir lyginti įmonės rodiklius su analogiškų tos pačios industrijos įmonių rodikliais.
2. Rodiklių nuokrypio nuo vidurkių tikrinimui. Rizikos profilio vertinimo sistemai „uždegus raudoną lemputę“, VMI planuoja nedelsiant išsiųsti prašymą paaiškinti bei pagrįsti konkrečius įmonės rodiklių nuokrypius nuo industrijos vidurkių.
3. Papildomų mokesčių priskaičiavimui Visi reikšmingesni įmonės veiklos pokyčiai iš karto realiame laike taps pastebimi mokesčių administratoriui – tai leis VMI pastebėti dalykus, kurie iki šiol buvo nepastebimi.

KAS IŠ TO ĮMONEI? Galima prognozuoti, kad faktiškai kiekviena DMM įmonė taps permatoma mokesčių administratoriui. Ši sistema sutrumpins mokestinių tyrimų trukmę ir operatyviau nustatys mokestinių nepriemokų sumas. Bus mažiau „aklo šaudymo“, daugiau duomenų analizės ir tikslingos veiklos. 

Mokymus veda UAB "MERITS" asocijuotasis partneris, auditorius Gintaras Juškauskas.

Renginio vieta