Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

Paskaita "Malda" (ir 4 jos pakopos) iš 4 paskaitų ciklo "MYSTICA CHRISTIANA"

Kviečiame į 1-ąją paskaitą iš 4 paskaitų ciklo "MYSTICA CHRISTIANA":

Malda (ir 4 jos pakopos): Gilesnės Dievo patirties linkui. Mistikų patirtys ir mokymas. „Ar tu gerai meldiesi? Atsakymas: ar tu augi meilėje artimui?“ (šv. Jėzaus Teresė [Avilietė])

Šioje temoje aptarsime: 

  • Kas mistikams yra malda? Kodėl malda yra Atsimainymo atspindys žmogaus žvilgsnyje į save, pasaulį ir Dievą? Kodėl malda taip glaudžiai yra susijusi su šviesokaita žmogaus gyvenime?
  • Kaip keturi krikščioniškojo gyvenimo laipsniai pagal Nežinojimo debesį atsispindi Lectio Divina‘oje bei kaip mistikai įgyvendino ir tebeįgyvendina apaštalo Pauliaus priesaką „nepaliaukite melstis“?
  • Kas yra XX a. susiformavusi Įcentrinanti malda (Centering Prayer) ir kaip į ją vedė didieji krikščionijos mistikai? Kas yra mistiškasis kontempliatyviosios maldos įveiklinimas? Kas nuo to keičiasi?

Paskaitas veda dr. Aurimas M. Juozaitis, švietimo konsultantas, Vilniaus Bernardinų parapijos pastoracinės tarybos narys.

Paskaitos data: 2022 m. lapkričio 9 d. (trečiadienis), 18.30 val.

Paskaitos vieta: nuotoliu per Zoom (dieną prieš paskaitą bus atsiųsta prisijungimo nuoroda). Paskaitos įrašą atsiųsime, jis galios 3 mėn. nuo paskaitos datos.

Paskaitos kaina: 12,00 eur. 

Atsakomybę dėl renginio kokybės prisiima renginio organizatorius. Renginiui neįvykus ar nusikėlus, sprendimą dėl pinigų grąžinimo priima organizatorius. Detalesnę informaciją apie aplinkybes ir grąžinimus rasite čia: Su renginiu susijusios aplinkybės“