Regionas: Tarptautinis
Kalba: Lietuvių
Keisti

V18 atvira erdvė. TEAR

LT:
Už šio mažo žodžio slypi suirutė ir sumaištis. Šiame pasaulyje kiekvienas veiksmas, kad ir koks mažas, sukuria naują istorijos posūkį. Nes tokie laikai: karas, persikraustymas, migracija, amžina aistra gyvenimui ir mirčiai.
Mes išgyvename trijų skirtingų žmonių istorijas ir tik vieną dieną ( ji visada yra šiandien, dabarties akimirka), kai kiekvienas iš jų priima per didelį, per staigų, per drastišką sprendimą. Šio išeinančio proceso liudininkais scenoje tampa nerimą keliančios ir keistos būtybės iš kažkokios kiek kitos dimensijos. Jie yra buivolai. Jie tyčiojasi ir gąsdina tave ir pagrindinius veikėjus, tačiau jie yra tam, kad primintų mums visiems, kas mes esame)

Šį išgalvotą teatro spektaklį kuria Ukrainos ir Lietuvos teatro kūrėjų komanda.

spektaklio trukmė - 66 min.

EN:
A world of turmoil and confusion hides behind this small word. In this world every action, however small, creates a new turn in the story. Because such are the times : war, displacement, migration, everlasting passion for life and death.

We live through the stories of three different people and just one day ( it is always today, the present moment), when each of them makes a decision that is too big, too abrupt, too drastic.  Witnessing this exciting process there are alarming and strange creatures from some slightly other dimension present on the stage. They are buffoons. They mock and scare you and main characters, but they are there to remind all of us of who we are)

This devised theater performance is made by a team of Ukrainian and Lithuanian theatre creators. 

the length of the show - 66 minutes.

Maria Koreneva - Director
Sandro Garibashvili - Movement Director

Actor Creators:

Jone Sestakauskaite
Agne Naujokaite
Gabriele Pencylaite
Maria Bondarenko
Maria Susla 
Iliya Abelyashev
Ivano Conte

Atsakomybę dėl renginio kokybės prisiima renginio organizatorius. Renginiui neįvykus ar nusikėlus, sprendimą dėl pinigų grąžinimo priima organizatorius. Detalesnę informaciją apie aplinkybes ir grąžinimus rasite čia: Su renginiu susijusios aplinkybės“

Renginio vieta