Valsts: Lietuva
Valoda: Latviešu
Mainīt

Paysera Tickets sistēmas izmantošanas noteikumi

Derīgs no: 12.07.20

1. Pamata termini

1.1. Biļete/Sezonas biļetes – Paysera Tickets sistēmas ģenerēts dokuments, kas piešķir tiesības apmeklēt konkrētu Pasākumu vai vairākus Organizatora organizētus pasākumus un kurā norādīts Pasākuma nosaukums, vieta un datums, QR kods un cita Organizatora informācija.
1.2. Vietne tickets.paysera.com – elektroniskā vietne, kas pieder UAB Paysera LT ar īpašuma tiesībām un ir Paysera Tickets sastāvdaļa.
1.3. Organizators – juridiska vai fiziska persona, kas izveidojusi pasākumu Paysera Tickets sistēmā un pārdod vai izplata Biļetes uz Pasākumu; Organizatora dati tiek sniegti blakus informācijai par Pasākumu.
1.4. Paysera – UAB "Paysera LT" (reģ. Nr. 300060819, jur. adrese Pilaitės pr. 16, Viļņa), kas ir izveidojusi, atbalsta un attīsta Paysera Tickets sistēmu un kurai pieder visas intelektuālās tiesības uz šo sistēmu.
1.5. Paysera Tickets – elektroniska biļešu tirdzniecības sistēma, kas pieder Paysera ar autortiesībām un ir pieejama adresē tickets.paysera.com.
1.6. Pircējs – juridiska vai fiziska persona, kas pērk/ir iegādājusies biļeti Paysera Tickets sistēmā uz Organizatora organizētu Pasākumu. Juridiska vai fiziska persona, kura Noteikumos paredzētajā kārtībā pārdod/ir pārdevusi Paysera Tickets sistēmā iegādāto Biļeti.
1.7. Pasākums – koncerts, ceļojums, sports vai jebkurš cits Organizatora organizēts publisks pasākums, kuru var apmeklēt tikai ar Biļeti.
1.8. Noteikumi – noteikumi par Paysera Tickets sistēmas izmantošanu.
1.9. Vietnes apmeklētājs – jebkura persona, kas apmeklē vai izmanto tickets.paysera.com Vietni neatkarīgi no reģistrācijas statusa.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie noteikumi stājas spēkā brīdī, kad persona sāk pārlūkot Paysera Tickets sistēmu. Izmantojot Paysera Tickets sistēmu, persona apstiprina, ka ir izlasījusi šos noteikumus, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
2.2. Noteikumi tiek uzskatīti par nepieciešamu nosacījumu Paysera Tickets sistēmas izmantošanai un attiecas gan uz Pircējiem, gan uz Organizatoriem. Personas, kas nepiekrīt Paysera Tickets izmantošanas noteikumiem, nedrīkst izmantot šo sistēmu un, lietojot to, apņemas ievērot šos noteikumus.
2.3. Šie Noteikumi nosaka Paysera Tickets sistēmas izmantošanas nosacījumus, saņemot informāciju par Pasākumiem, iegādājoties Biļetes uz Pasākumiem, sniedzot informāciju Organizatoriem un citus sistēmas lietošanas nosacījumus.
2.4. Paysera patur tiesības jebkurā laikā grozīt šos Noteikumus. Šādi grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti vietnē tickets.paysera.com. Pirms Paysera Tickets izmantošanas personai ieteicams vienmēr izlasīt šo noteikumu jaunāko versiju.

3. Paysera Tickets biļešu tirdzniecības sistēmas izmantošana

3.1. Paysera Tickets sistēma ir Pasākumu biļešu tirdzniecības sistēma, kas dod iespēju Organizatoriem sniegt informāciju par Pasākumiem un izplatīt uz tiem biļetes, kā arī Pircējiem saņemt informāciju par Pasākumiem, to Organizatoriem un iegādāties Biļeti no Organizatora.
3.2. Paysera nesniedz Pircējiem Biļešu izplatīšanas/pārdošanas pakalpojumus, bet nodrošina tikai platformu informācijas apmaiņai par Pasākumiem starp Organizatoru un Pircēju un Biļešu pirkšanai/pārdošanai.
3.3. Paysera neuzņemas atbildību un tai nav tiesību noteikt pakalpojumu noteikumus, kuru lietošanas tiesības piešķir Organizatora izplatītās Biļetes. Paysera arī neuzņemas atbildību par Pasākuma aprakstā sniegto saturu, ieskaitot aprakstā norādīto pakalpojumu sniegšanas noteikumu pilnīgumu un saprotamību. Organizators ir pilnībā atbildīgs par Pasākuma apraksta saturu, tā pilnīgumu, precizitāti un likumību.
3.4. Paysera neparedz iespēju pārdot iegādāto Biļeti tālāk, izņemot Noteikumu punktā 3.5 esošo izņēmumu Sezonas biļetēm. Ja pasākuma aprakstā nav paredzēts citādi un šāda Biļetes tālākpārdošana pārkāpj likumos un/vai Organizatora noteiktos ierobežojumus, Organizatoram ir tiesības atzīt Biļeti par nederīgu un neatmaksāt naudu par iegādāto Biļeti.
3.5. Paysera ļauj Pircējam, kurš ir iegādājies Sezonas biļetes, pārdot daļu no šīm biļetēm Paysera Tickets sistēmā. Pircējs var izmantot šīs tālākpārdošanas tiesības Paysera Tickets sistēmā; šo Biļešu pārdošana citās platformās/vietās ir aizliegta.
3.6. Pasākuma Organizatora dati tiek sniegti blakus katram konkrētajam Pasākumam.
3.7. Personām, kas jaunākas par 16 (sešpadsmit) gadiem, ir aizliegts izmantot Paysera Tickets sistēmu un pirkt vai pārdot Biļetes. Reģistrējoties Paysera Tickets sistēmā vai pērkot vai pārdodot Biļeti, Pircējs apstiprina faktu, ka ir vismaz 16 (sešpadsmit) gadus vecs, un viņam ir tiesības veikt attiecīgus darījumus un pilnībā atbildēt par šo datu/apstiprinājuma pareizību.
3.8. Biļetes var iegādāties visas personas, kurām ir tiesības un iespējas veikt šādus darījumus, t.i., personas, kuru darbība šajā jomā nav ierobežota, kurām ir tehniskas iespējas samaksāt par Biļeti un saņemt elektronisko biļeti un kuras ievēro šo Noteikumu prasības.
3.9. Lai iegādātos Biļeti uz Pasākumu, Pircējs var reģistrēties, bet nav obligāti jāreģistrējas, kā noteikts Noteikumu 5. nodaļā. Pircējam, kurš nav reģistrēts Paysera Tickets sistēmā, vienkārši jāizvēlas Pasākums, jāizvēlas iespēja iegādāties Biļeti, jāievada biļešu skaits, ko vēlas iegādāties, jānorāda derīga e-pasta adrese un cita informācija par Pircēju, kuru pieprasa Organizators, un jāsniedz sistēmas pieprasītie apstiprinājumi un piekrišana nodot savus datus Organizatoram.
3.10. Pircējs var samaksāt par Biļeti, izmantojot elektroniskos apmaksas veidus, kas integrēti Paysera Tickets sistēmā.
3.11. Pircējam jāsamaksā par Biļeti 1,5 stundu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas. Ja šis laiks tiek nokavēts, Pircējs uzņemas risku, ka Biļete netiks iegādāta un nodrošināta. Par nokavējuma naudas atmaksu Pircējam jāsazinās tieši ar Organizatoru.
3.12. Biļetes tiek izsniegtas Pircējam tikai pēc tam, kad viņš ir samaksājis pilnu cenu par Biļetēm. Informācija par Biļešu cenām tiek sniegta vietnē tickets.paysera.com un Biļetes iegādes laikā. Ja Pircējs vēlas saņemt rēķinu par iegādātajām Biļetēm, Pircējam ir jāsazinās tieši ar Organizatoru.
3.13. Pēc tam, kad Pircējs ir attiecīgi samaksājis par Biļeti, izveidotā elektroniskā Biļete tiek nosūtīta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, un Pircējam, kurš ir reģistrēts Paysera Tickets sistēmā, Biļete tiek augšupielādēta arī viņa kontā Paysera Tickets sistēmā. Pircējs ir atbildīgs par precīzas un derīgas e-pasta adreses sniegšanu. Ja Pircējs norāda neprecīzu vai nederīgu e-pasta adresi, viņš uzņemas atbildību par Biļešu nenosūtīšanu Pircējam vai nosūtīšanu kādam citam. Šajā gadījumā, lai saņemtu Biļeti vai atmaksātu naudu par Biļeti, Pircējam jāsazinās tieši ar Organizatoru.

4. Organizatora tiesības un pienākumi

4.1. Organizatoram, lai varētu izmantot Paysera Tickets sistēmu, ir jāpiekrīt šiem Noteikumiem un jānoslēdz līgums ar Paysera par attiecīgo maksājumu pieņemšanas projektu.
4.2. Organizators apstiprina, ka izplata un pārdod Biļetes tieši Pircējiem, noslēdzot pirkšanas-pārdošanas darījumus ar Pircējiem.
4.3. Līdzekļi no pārdotajām Biļetēm tiek saņemti Organizatora elektroniskās naudas kontā Paysera sistēmā saskaņā ar noteikumiem, kas pieejami vietnē www.paysera.com.
4.4. Organizators ir atbildīgs par rēķinu izsniegšanu Pircējiem. Organizatoram Paysera sistēmā tiek nodrošināta automātiska rēķinu izrakstīšanas funkcija. Paysera sniedz Organizatoram norādījumus par šīs funkcijas izmantošanu.
4.5. Organizators ir pilnībā atbildīgs par Pasākuma izpildi un atcelšanu un nekavējoties informē Pircējus par jebkurām Pasākuma izmaiņām (datumu, laiku, Pasākuma atcelšanu utt.), un atjaunina attiecīgo informāciju Paysera Tickets sistēmā.
4.6. Organizators ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem, kas Pircējam radušies sakarā ar Pasākuma vietas vai laika maiņu vai citiem Pasākuma nosacījumiem, kad Pircējs jau ir iegādājies Biļeti uz Pasākumu.
4.7. Organizators ir atbildīgs pret Pircējiem un citām trešajām personām (kompetentām iestādēm utt.) par Biļešu atmaksas Pircējiem neizpildi vai nepareizu izpildi. Organizators var atmaksāt Biļeti Pircējam savā kontā Paysera sistēmā.
4.8. Organizators pieslēdzas Paysera Tickets sistēmai, izmantojot Paysera sistēmas kontu.
4.9. Organizators, veidojot Pasākumu Paysera Tickets sistēmā, sniedz informāciju par to, t.i., nosaukumu, vietu, laiku, aprakstu, citu nepieciešamo informāciju, izvēlas nepieciešamos Biļešu iestatījumus un datus, kas jāapkopo par Pircēju.
4.10. Organizators var apskatīt pārdoto vai izplatīto Biļešu skaitu Paysera Tickets sistēmā, uzraudzīt viņa Pasākumu statistiku un veikt citas sistēmā paredzētās darbības.
4.11. Organizatoram ir jālejupielādē un jāizmanto īpaša mobilā lietotne, lai pārbaudītu Biļetes autentiskumu un derīgumu. Paysera sniedz Organizatoram norādījumus, kā jāpārbauda Biļetes, izmantojot īpašu mobilo lietotni.
4.12. Organizators apņemas nodrošināt visas grafiskās, tekstuālās un digitālās informācijas par Pasākumiem, kas pieejami vietnē tickets.paysera.com, precizitāti, pilnīgumu un atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem. Organizators apņemas neveicināt un nepaaugstināt naidu, vardarbību vai uzmākšanos personām vai personu grupām, nelietot ar autortiesībām vai preču zīmi aizsargātu materiālu bez attiecīgas atļaujas.
4.13. Organizators apņemas trešajām personām neizpaust pieslēgšanās Paysera Tickets sistēmai datus.
4.14. Organizatoram ir aizliegts organizēt, izplatīt un pārdot Biļetes uz Pasākumiem, kas pārkāpj tiesību aktu prasības, tostarp pornogrāfisku vai erotisku saturu, Pasākumus, kuru mērķis ir veicināt alkohola un tabakas lietošanu vai azartspēles. Organizatoram ir aizliegts arī izmantot Paysera Tickets sistēmu, pārkāpjot Noteikumu punktu 10.3, kā arī veikt nelikumīgas darbības, krāpšanu un citas noziedzīgas darbības.
4.15. Organizators bez ierunām apņemas atmaksāt Paysera visus sodus, ko uzlikušas kompetentās iestādes, ja šie sodi tika uzlikti Paysera Organizatora vainas dēļ.
4.16. Puses vienojas, ka Organizators analizē Pircēju pretenzijas saistībā ar attiecīgo Pasākumu, uz kuru Biļetes tika izplatītas/pārdotas Paysera Tickets sistēmā. Paysera, saņemot šādas pretenzijas, tās jāpārsūta Organizatoram, paziņojot par to Pircējam.
4.17. Ja patērētāju tiesību aizsardzības iestāde pieņem oficiālu lēmumu, ka lietotāja prasība ir pamatota un Paysera ir jāatlīdzina lietotājam nodarītais kaitējums, Paysera pati īsteno šādu patērētāju tiesību aizsardzības iestādes lēmumu, bet Organizatoram ir jāatmaksā Paysera zaudējumi, kas radušies saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzības iestādes īstenoto lēmumu, ja lēmums tika pieņemts ne Paysera vainas dēļ.
4.18. Ja Organizators pārkāpj savas saistības saskaņā ar šo Līgumu, Paysera ir tiesības bez atsevišķa brīdinājuma nekavējoties vienpusēji izbeigt šo Līgumu, apturēt un/vai pārtraukt Organizatora tiesības izmantot Paysera Tickets sistēmu, apturēt Biļešu pārdošanu/izplatīšanu un nosūtīt Organizatoram vēstuli ar lūgumu veikt atmaksu Pircējiem un veikt citas juridiskas darbības, lai aizsargātu Paysera, Pircēju un trešo personu intereses.
4.19. Organizators piekrīt un apstiprina, ka Paysera ir tiesības pēc saviem ieskatiem publicēt Organizatora publiskos pasākumus savos sociālo mediju kontos, nepaziņojot par to Organizatoram un neiegūstot viņa piekrišanu. Pasākumi tiek publicēti Facebook sociālā tīkla kontā Paysera Tickets-Renginių Bilietai, ievietojot informāciju par tiem ziņu plūsmā un izveidojot citus pasākumus ar pasākumu informāciju.
4.20. Organizators piekrīt un apstiprina, ka Paysera ir tiesības izmantot brīvo vietu Biļetē pēc saviem ieskatiem savai vai trešo personu reklāmai un izmantot šo vietu citiem mērķiem. Organizators apstiprina, ka viņam nav pretenziju un nākotnē viņš neizteiks pretenzijas par saturu, tekstu, grafisko informāciju utt., kas publicēta Biļetes brīvajā vietā. Paysera nodrošinās, ka reklāmas saturs neizjauks vispārējo kārtību un atbildīs likumīgajām prasībām un labas rīcības normām.

5. Pircēja tiesības un pienākumi

5.1. Pircējs apņemas:
5.1.1. atbilstoši un savlaicīgi samaksāt Organizatoram par iegādāto Biļeti;
5.1.2. sniegt precīzus, detalizētus un pareizus datus;
5.1.3. nepārkāpt un ievērot šos Noteikumus, citus Paysera un Organizatora publiski pieejamos noteikumus, Paysera juridiskos norādījumus un piemērojamo tiesību aktu prasības;
5.1.4. samaksāt par biļetēm 1,5 stundu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas;
5.1.5. pirms Biļešu iegādes novērtēt visus Pasākuma organizatoriskos apstākļus, Biļetes, ieskaitot datumu, laiku, vietu un citus Pasākuma nosacījumus, izlasīt visu attiecīgo informāciju, kas saistīta ar Biļešu iegādi un Pasākuma izpildi, uzzināt informāciju par Pasākuma Organizatoru utt. Papildu informācijai Pircējam jāsazinās tieši ar Organizatoru.
5.2. Pircējam ir aizliegts:
5.2.1. viltot un kopēt biļetes, nelegāli izmantot vai iegādāties Biļetes ārpus Paysera Tickets platformas;
5.2.2. tirgot Paysera Tickets sistēmas izveidotās biļetes ārpus Paysera Tickets sistēmas;
5.2.3. izmantot ierīces, programmas vai programmatūru, kas var traucēt Paysera Tickets sistēmas atbilstošu darbību;
5.2.4. veikt citas darbības, kas radītu neracionālu vai pārmērīgu Paysera Tickets sistēmas ielādi.
5.3. Par visām Pircēja nelikumīgajām darbībām tiek ziņots tiesībaizsardzības un citām kompetentajām iestādēm.
5.4. Izmantojot Paysera Tickets sistēmu, Pircējs uzņemas pilnu atbildību par sniegto datu precizitāti, pilnīgumu un atbilstību realitātei, kā arī uzņemas visas sekas par šo prasību neievērošanu.
5.5. Pirms ierašanās uz Pasākumu Pircējam ieteicams uzzināt, vai Pasākuma laiks, vieta un citi nosacījumi nav mainījušies.
5.6. Pircēji vietni izmanto uz savu risku. Paysera negarantē un neuzņemas atbildību par jebkādiem traucējumiem vai problēmām, ar kurām Pircējs saskārās, izmantojot vietni.

6. Reģistrācija

6.1. Pircējam, kurš vēlas pārdot Sezonas biļeti/biļetes Paysera Tickets sistēmā citai personai, jābūt reģistrētam Paysera Tickets sistēmas lietotājam.
6.2. Reģistrācija tiek veikta, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus Facebook, Google un citās platformās, kā arī reģistrācijai nepieciešamos datus, kas iegūti no šīm platformām. Persona, reģistrējoties Paysera Tickets sistēmā, piekrīt, ka tās personas dati tiek nodoti Paysera reģistrācijas Paysera Tickets sistēmā nolūkā.
6.3. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par to, lai reģistrācijas formā un Paysera Tickets sistēmā sniegtie un glabātie viņa personas dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Datu izmaiņu gadījumā Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina. Paysera un/vai Organizators nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un/vai trešajām personām sakarā ar to, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un nepilnīgus personas datus vai savlaicīgi nav mainījis vai atjauninājis datus.

7. Ar Pasākumu saistīti apstākļi

7.1. Organizators ir atbildīgs par Pasākuma kvalitāti, tā notikšanu un precīzas informācijas sniegšanu par Pasākumu un tā noteikumu izmaiņām. Par jebkuriem apstākļiem, kas saistīti ar Pasākumu vai Biļetēm, Pircējs sazinās tieši ar Organizatoru.
7.2. Pasākuma noteikumus nosaka Organizators. Šī iemesla dēļ Pasākumu pakalpojumu sniegšanas nosacījumi konkrētām personām var atšķirties. Paysera neuzņemas atbildību un tai nav tiesību noteikt pakalpojumu, kuriem nepieciešamas Biļetes, sniegšanas noteikumus.
7.3. Ja Organizators atceļ Pasākumu vai citādi informē, ka Pasākums nenotiks vai ka ir mainīts Pasākuma datums, vieta vai citi svarīgi kritēriji, un līdz ar to Biļešu derīgums tiek apturēts, Pircējiem jāsazinās tieši ar Organizatoru par naudas atmaksu un/vai zaudējumu atlīdzināšanu.
7.4. Par Biļešu nesaņemšanu, maiņu vai nozaudēšanu Pircējam jāsazinās tieši ar Organizatoru.
7.5. Saņemot pretenzijas, kas saistītas ar Pasākumu, Paysera tās pārsūta tieši Organizatoram.

8. Personas datu apstrāde

8.1. Paysera apstrādā Pircēju personas datus saskaņā ar procedūrām un nosacījumiem, kas noteikti Privātuma politikā.
8.2. Pircēju personas dati, kuru apstrādei Organizators izmanto Paysera sistēmu, tiek apstrādāti saskaņā ar Personas datu apstrādes līgumu, kas noslēgts starp Organizatoru un Paysera. Šis līgums regulē Pircēja personas datu apstrādes procesu, Organizatora un Paysera savstarpējās saistības un atbildību, un tā mērķis ir nodrošināt Pircēja personas datu pienācīgu aizsardzību un drošību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas aizsargā personas datus.
8.3. Organizators un Paysera noslēdz Personas datu apstrādes līgumu, kas ir Līguma par Paysera Tickets sistēmas lietošanu organizatoriem pielikums. Ja Organizators nepiekrīt šim Līgumam, viņš nedrīkst izmantot Paysera Tickets pakalpojumus.

9. Paysera atbildība

9.1. Paysera atzīmē un Organizators piekrīt, ka tā neuzņemas atbildību un tai nav tiesību noteikt pakalpojumu, kuriem piekļūstat ar Organizatoru izplatītām Biļetēm, sniegšanas noteikumus, un neuzņemas atbildību par Biļešu derīgumu, to apturēšanu, atjauninājumiem utt. Paysera nenosaka Pasākumu cenas vai Pasākumu pakalpojumu sniegšanas noteikumus, nepiešķir vietas un nenosaka citus pakalpojumu sniegšanas kritērijus, neuzņemas atbildību par Pasākumu pakalpojumu kvalitāti, to saturu, notikšanu un atbilstību likumiskajām prasībām, un nesniedz garantijas šādiem pakalpojumiem. Pasākumu pakalpojumi Pircējiem tiek sniegti saskaņā ar Organizatoru iekšējiem noteikumiem. Informācija par pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kuriem piekļūst ar iegādātajām Biļetēm, ir sniegta Pasākuma aprakstā vai sazinoties ar attiecīgo Organizatoru.
9.2. Paysera neuzņemas atbildību par Paysera Tickets sistēmas darbības traucējumiem, kas radušies ne Paysera vainas dēļ, un neatlīdzina zaudējumus, kas radušies šādu darbības traucējumu dēļ.
9.3. Paysera neatlīdzina zaudējumus, kas saistīti ar iegādātajām Biļetēm vai Pasākumiem.

10. Prasības drošai uzvedībai

10.1. Personām pirms Pakalpojumu saņemšanas/pasūtīšanas ir jāņem vērā Pakalpojumu sniegšanas noteikumi, Biļešu vai Pakalpojumu cena, jāzina Biļetēm noteiktie ierobežojumi, kas ļauj izmantot pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus, un/vai citi pakalpojumu sniegšanas kritēriji. Jautājumu gadījumā personām ir jāsazinās ar Paysera Tickets, lai iegūtu papildu informāciju.
10.2. Pasūtot biļetes vietnē, personām jāpārliecinās, ka tās meklē biļetes un/vai veic pasūtījumus, izmantojot tikai vienu pārlūkprogrammas logu. Ja personas meklē biļetes, izmantojot vairākus pārlūkprogrammas logus, tās var pazaudēt biļetes vai pieslēgšanās vietnei sesija var beigties. Šī iemesla dēļ var tikt traucēta biļešu pasūtīšanas/iegādes procedūra.
10.3. Vietnes apmeklētājiem ir aizliegts:
10.3.1. izmantot jebkuras ierīces, programmas vai programmatūru bez uzņēmuma rakstiskas piekrišanas, lai kopētu vietnes saturu vai veiktu citas neatļautas darbības;
10.3.2. izmantot jebkuras ierīces, programmas vai programmatūru biļešu pasūtījumu apstrādei vai augšupielādei Paysera LT vai Paysera Tickets vietnēs;
10.3.3. izmantot jebkuras ierīces, programmas vai programmatūru, kas var traucēt vietnes pareizai darbībai;
10.3.4. izmantot vietni Paysera Tickets jebkurai nelikumīgai darbībai, tostarp, bet ne tikai programmēšanas koda izmantošanu vietnes apmeklētāju darbību un uzvedības izsekošanai, Vietnes apmeklētāju datoru resursu izmantošanai funkcionalitātes nodrošināšanai ārpus vietnes, datoru ļaunprātīgas programmatūras izplatīšanai , izmantojot slēptos vai šifrētos datu nesējus;
10.3.5. veikt jebkādas darbības, kas rada nepamatotu vietnes ielādi vai pārslodzi;
10.3.6. pieslēgties, pārlādēt vai atsvaidzināt vietnes lapas vai sniegt citus pieprasījumus serveriem biežāk nekā vienu reizi trīs sekunžu intervālā.
10.4. Personas vietni lieto uz savu risku. Personas pašas ir atbildīgas par savas paroles un/vai atslēgvārda drošību. Uzņēmums negarantē un nav atbildīgs par to, ka personām, lietojot vietni, būs traucējumi vai problēmas.
10.5. Visos gadījumos personai, kas saņem/piesakās/pasūta Pakalpojumus, jārīkojas saprātīgi, godprātīgi un apdomīgi un jāsniedz Sabiedrībai tikai pareiza informācija un jāprecizē visi apstākļi, kas uz viņiem attiecas konkrētā gadījumā, un jāapzinās visa nepieciešamā informācija.
10.6. Ja Vietnes apmeklētājs pamana punktā 10.3 norādītos pārkāpumus vai citus Vietnes pārkāpumus, Vietnes apmeklētājam jāinformē Paysera pa e-pastu security@paysera.com.

11. Citi noteikumi

11.1. Tehnisku iemeslu dēļ vai citu apstākļu gadījumā Paysera Tickets sistēmas darbība un iespēja iegādāties Biļetes var tikt apturēta vai pārtraukta.
11.2. Visas autortiesības uz Biļešu dizainu un saturu pieder Paysera un/vai Organizatoriem; Paysera neuzņemas atbildību par Paysera Tickets sistēmā izplatīto Biļešu saturu un prasībām.
11.3. Visus strīdus, kas tieši saistīti ar Paysera, jāmēģina atrisināt sarunu ceļā ar Paysera. Šādā gadījumā Pircējam jāsazinās ar Paysera Klientu atbalsta centru.
11.4. Strīdi starp Pircēju un Organizatoru tiek risināti Pušu starpā. Paysera nepiedalās strīdu izšķiršanā starp Pircēju un Pasākuma Organizatoru, un neuzņemas nekādu atbildību par šāda strīda izšķiršanu vai tā sekām Pusēm.
11.5. Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā un Pircējs ir fiziska persona, Pircējam ir tiesības vērsties Lietuvas Republikas Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādē vai tuvākajā Eiropas Patērētāju centrā.
11.6. Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā vai izmantojot citas ārpustiesas strīdu izšķiršanas metodes, strīdu izšķir saskaņā ar spēkā esošajiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem Lietuvas Republikas kompetentajā tiesā pēc Paysera LT galvenā biroja atrašanās vietas.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi (Iepriekšējā versija, derīga līdz: 30.03.23)