Valsts: Lietuva
Valoda: Latviešu
Mainīt

Paysera Tickets sistēmas izmantošanas noteikumi

Derīgs no: 30.03.23

Pamata termini

1.1. Biļete/Sezonas biļetes – Paysera Tickets platformas ģenerēts dokuments, kas piešķir tiesības apmeklēt konkrētu Pasākumu vai vairākus Organizatora organizētus pasākumus un kurā norādīts Pasākuma nosaukums, vieta un datums, QR kods un cita Organizatora informācija.
1.2. Vietnetickets.paysera.com – elektroniskā vietne, kas pieder UAB "Paysera LT" ar īpašuma tiesībām un ir Paysera Tickets sastāvdaļa.
1.3. Organizators – juridiska vai fiziska persona, kas izveidojusi pasākumu Paysera Tickets platformā un pārdod vai izplata Biļetes uz Pasākumu; Organizatora dati tiek sniegti blakus informācijai par Pasākumu.
1.4. Paysera – UAB "Paysera LT" (reģ. Nr. 300060819, jur. adrese Pilaitės pr. 16, Viļņa), kas ir izveidojusi, atbalsta un attīsta Paysera Tickets platformu un kurai pieder visas intelektuālās tiesības uz šo platformu.
1.5. Paysera Tickets – elektroniska biļešu tirdzniecības platforma, kas pieder Paysera ar autortiesībām un ir pieejama adresē tickets.paysera.com.
1.6. Pircējs – juridiska vai fiziska persona, kas pērk/ir iegādājusies biļeti Paysera Tickets platformā uz Organizatora organizētu Pasākumu. Juridiska vai fiziska persona, kura Noteikumos paredzētajā kārtībā pārdod/ir pārdevusi Paysera Tickets platformā iegādāto Sezonas biļeti.
1.7. Pasākums – koncerts, ceļojums, sports vai jebkurš cits Organizatora organizēts publisks pasākums, kuru var apmeklēt tikai ar Biļeti.
1.8. Noteikumi – noteikumi par Paysera Tickets platformas izmantošanu.
1.9. Vietnes apmeklētājs – jebkura persona, kas apmeklē vai izmanto tickets.paysera.com Vietni neatkarīgi no reģistrācijas statusa.

Vispārīgi noteikumi

2.1. Šie noteikumi stājas spēkā brīdī, kad persona sāk pārlūkot Paysera Tickets plastformu. Izmantojot Paysera Tickets platformu, persona apstiprina, ka ir izlasījusi šos noteikumus, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
2.2. Noteikumi tiek uzskatīti par nepieciešamu nosacījumu Paysera Tickets platformas izmantošanai un attiecas gan uz Pircējiem, gan uz Organizatoriem. Personas, kas nepiekrīt Paysera Tickets izmantošanas noteikumiem, nedrīkst izmantot šo platformu un, lietojot to, apņemas ievērot šos noteikumus.
2.3. Šie Noteikumi nosaka Paysera Tickets platformas izmantošanas nosacījumus, saņemot informāciju par Pasākumiem, izplatot un pārdodot Biļetes uz Pasākumiem, iegādājoties Biļetes uz Pasākumiem, sniedzot informāciju Organizatoriem un citus platformas lietošanas nosacījumus.
2.4. Paysera patur tiesības jebkurā laikā grozīt šos Noteikumus. Šādi grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti vietnē tickets.paysera.com. Pirms Paysera Tickets izmantošanas personai ieteicams vienmēr izlasīt šo noteikumu jaunāko versiju.

Paysera Tickets biļešu tirdzniecības platformas izmantošana

3.1. Paysera Tickets platforma ir Pasākumu biļešu tirdzniecības platforma, kas dod iespēju Organizatoriem sniegt informāciju par Pasākumiem un izplatīt uz tiem biļetes, kā arī Pircējiem saņemt informāciju par Pasākumiem, to Organizatoriem un iegādāties Biļeti no Organizatora.
3.2. Paysera nesniedz Pircējiem Biļešu izplatīšanas/pārdošanas pakalpojumus, bet nodrošina tikai platformu informācijas apmaiņai par Pasākumiem starp Organizatoru un Pircēju un Biļešu pirkšanai/pārdošanai.
3.3. Paysera neuzņemas atbildību un tai nav tiesību noteikt pakalpojumu noteikumus, kuru lietošanas tiesības piešķir Organizatora izplatītās Biļetes. Paysera arī neuzņemas atbildību par Pasākuma aprakstā sniegto saturu, ieskaitot aprakstā norādīto pakalpojumu sniegšanas noteikumu pilnīgumu un saprotamību. Organizators ir pilnībā atbildīgs par Pasākuma apraksta saturu, tā pilnīgumu, precizitāti un likumību.
3.4. Paysera neparedz iespēju pārdot iegādāto Biļeti tālāk, izņemot Noteikumu punktā 3.5 esošo izņēmumu Sezonas biļetēm. Ja pasākuma aprakstā nav paredzēts citādi un šāda Biļetes tālākpārdošana pārkāpj likumos un/vai Organizatora noteiktos ierobežojumus, Organizatoram ir tiesības atzīt Biļeti par nederīgu un neatmaksāt naudu par iegādāto Biļeti.
3.5. Paysera ļauj Pircējam, kurš ir iegādājies Sezonas biļetes, pārdot daļu no šīm biļetēm Paysera Tickets platformā. Pircējs var izmantot šīs tālākpārdošanas tiesības Paysera Tickets platformā; šo Biļešu pārdošana citās platformās/vietās ir aizliegta.
3.6. Pasākuma Organizatora dati tiek sniegti blakus katram konkrētajam Pasākumam.
3.7. Personām, kas jaunākas par 14 (četrpadsmit) gadiem, ir aizliegts izmantot Paysera Tickets platformu un pirkt vai pārdot Biļetes. Reģistrējoties Paysera Tickets platformā vai pērkot vai pārdodot Biļeti, Pircējs apstiprina faktu, ka ir vismaz 14 (četrpadsmit) gadus vecs, un viņam ir tiesības veikt attiecīgus darījumus un pilnībā atbildēt par šo datu/apstiprinājuma pareizību.
3.8. Biļetes var iegādāties visas personas, kurām ir tiesības un iespēja veikt šādus darījumus, t.i., personas, kuru rīcībspēja šajā jomā nav ierobežota, kurām ir tehniskas iespējas samaksāt par Biļeti un saņemt elektronisko biļeti un kuras ievēro šo Noteikumu prasības.
3.9. Lai iegādātos Biļeti uz Pasākumu, Pircējs var reģistrēties, bet nav obligāti jāreģistrējas Paysera Tickets platformā, kā noteikts Noteikumu 5. nodaļā. Pircējam, kurš nav reģistrēts Paysera Tickets platformā, vienkārši jāizvēlas Pasākums, jāizvēlas iespēja iegādāties Biļeti, jāievada biļešu skaits, ko vēlas iegādāties, jānorāda derīga e-pasta adrese un cita informācija par Pircēju, kuru pieprasa Organizators, un jāsniedz platformas pieprasītie apstiprinājumi.
3.10. Pircējs var samaksāt par Biļeti, izmantojot elektroniskos apmaksas veidus, kas integrēti Paysera Tickets platformā.
3.11. Pircējam jāsamaksā par Biļeti 15 minūšu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas, ja vien nav Organizatora izteiktas atļaujas apmaksāt Biļeti ar priekšapmaksas rēķinu. Ja šis laiks tiek nokavēts, Pircējs uzņemas risku, ka Biļete netiks iegādāta un nodrošināta. Par nokavējuma naudas atmaksu Pircējam jāsazinās tieši ar Organizatoru.
3.12. Biļetes tiek izsniegtas Pircējam tikai pēc tam, kad viņš ir samaksājis pilnu cenu par Biļetēm. Informācija par Biļešu cenām tiek sniegta vietnē tickets.paysera.com un Biļetes iegādes laikā. Ja Pircējs vēlas saņemt rēķinu par iegādātajām Biļetēm, Pircējam ir jāsazinās tieši ar Organizatoru.
3.13. Pēc tam, kad Pircējs ir attiecīgi samaksājis par Biļeti, izveidotā elektroniskā Biļete tiek nosūtīta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, un Pircējam, kurš ir reģistrēts Paysera Tickets platformā, Biļete tiek augšupielādēta arī viņa kontā Paysera Tickets platformā. Pircējs ir atbildīgs par precīzas un derīgas e-pasta adreses sniegšanu. Ja Pircējs norāda neprecīzu vai nederīgu e-pasta adresi, viņš uzņemas atbildību par Biļešu nenosūtīšanu Pircējam vai nosūtīšanu kādam citam. Šajā gadījumā, lai saņemtu Biļeti vai atmaksātu naudu par Biļeti, Pircējam jāsazinās tieši ar Organizatoru.

Organizatora tiesības un pienākumi

4.1. Organizatoram, lai varētu izmantot Paysera Tickets platformu, ir jāpiekrīt šiem Noteikumiem, Privātuma politikai un Personas datu apstrādes līgumam un, ja Organizators plāno pārdot biļetes uz maksas pasākumiem, jāparaksta arī Paysera Vispārīgais Maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums un jānoslēdz līgums ar Paysera par attiecīgo maksājumu pieņemšanas projektu.
4.2. Organizators apstiprina, ka izplata un pārdod Biļetes tieši Pircējiem, noslēdzot pirkšanas-pārdošanas darījumus ar Pircējiem.
4.3. Līdzekļi no pārdotajām Biļetēm tiek saņemti Organizatora elektroniskās naudas kontā Paysera platformā saskaņā ar noteikumiem, kas pieejami vietnē www.paysera.com.
4.4. Organizators ir atbildīgs par rēķinu izsniegšanu Pircējiem. Organizatoram Paysera platformā tiek nodrošināta automātiska rēķinu izrakstīšanas funkcija. Paysera sniedz Organizatoram norādījumus par šīs funkcijas izmantošanu.
4.5. Organizators ir pilnībā atbildīgs par Pasākuma izpildi un atcelšanu un nekavējoties informē Pircējus par jebkurām Pasākuma izmaiņām (datumu, laiku, Pasākuma atcelšanu utt.), un atjaunina attiecīgo informāciju Paysera Tickets platformā.
4.6. Organizators ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem, kas Pircējam radušies sakarā ar Pasākuma vietas vai laika maiņu vai citiem Pasākuma nosacījumiem, kad Pircējs jau ir iegādājies Biļeti uz Pasākumu.
4.7. Organizators ir atbildīgs pret Pircējiem un citām trešajām personām (kompetentām iestādēm utt.) par Biļešu atmaksas Pircējiem neizpildi vai nepareizu izpildi. Organizators var atmaksāt Biļeti Pircējam savā kontā Paysera vai Paysera Tickets platformā.
4.8. Organizators pieslēdzas kontam Paysera Tickets platformā, izmantojot Paysera kontu, Facebook, Google un citas Paysera apstiprinātas platformas.
4.9. Organizators, veidojot Pasākumu Paysera Tickets platformā, sniedz informāciju par to, t.i., nosaukumu, vietu, laiku, aprakstu, citu nepieciešamo informāciju, izvēlas nepieciešamos Biļešu iestatījumus un datus, kas jāapkopo par Pircēju.
4.10. Organizators var apskatīt pārdoto vai izplatīto Biļešu skaitu Paysera Tickets platformā, uzraudzīt viņa Pasākumu statistiku un veikt citas platformā paredzētās darbības.
4.11. Organizatoram ir jālejupielādē un jāizmanto "Paysera Tickets" mobilā skenēšanas lietotne saskaņā ar Vietnē sniegtajiem norādījumiem, lai pārbaudītu Biļetes autentiskumu un derīgumu. Paysera sniedz Organizatoram norādījumus par to, kā Biļetes jāpārbauda, izmantojot īpašu mobilo lietotni.
4.12. Organizators apņemas nodrošināt visas grafiskās, tekstuālās un digitālās informācijas par Pasākumiem, kas pieejami vietnē tickets.paysera.com, precizitāti, pilnīgumu un atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem. Organizators apņemas neveicināt un nepaaugstināt naidu, vardarbību vai uzmākšanos personām vai personu grupām, nelietot ar autortiesībām vai preču zīmi aizsargātu materiālu bez attiecīgas atļaujas.
4.13. Organizators apņemas trešajām personām neizpaust pieslēgšanās Paysera Tickets platformai datus.
4.14. Organizatoram ir aizliegts organizēt, izplatīt un pārdot Biļetes uz Pasākumiem, kas pārkāpj tiesību aktu prasības, tostarp pornogrāfisku vai erotisku saturu, Pasākumus, kuru mērķis ir veicināt alkohola un tabakas lietošanu vai azartspēles. Organizatoram ir aizliegts arī izmantot Paysera Tickets platformu, pārkāpjot Noteikumu punktu 10.3, kā arī veikt nelikumīgas darbības, krāpšanu un citas noziedzīgas darbības.
4.15. Organizators bez ierunām apņemas atmaksāt Paysera visus sodus, ko uzlikušas kompetentās iestādes, ja šie sodi tika uzlikti Paysera Organizatora vainas dēļ.
4.16. Organizators analizē Pircēju pretenzijas saistībā ar attiecīgo Pasākumu, uz kuru Biļetes tika izplatītas/pārdotas Paysera Tickets platformā. Paysera, saņemot šādas pretenzijas, tās jāpārsūta Organizatoram, paziņojot par to Pircējam.
4.17. Ja patērētāju tiesību aizsardzības iestāde pieņem oficiālu lēmumu, ka lietotāja prasība ir pamatota un Paysera ir jāatlīdzina lietotājam nodarītais kaitējums, Paysera pati īsteno šādu patērētāju tiesību aizsardzības iestādes lēmumu, bet Organizatoram ir jāatmaksā Paysera zaudējumi, kas radušies saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzības iestādes īstenoto lēmumu, ja lēmums tika pieņemts ne Paysera vainas dēļ.
4.18. Ja Organizators pārkāpj savas saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem, Paysera ir tiesības bez atsevišķa brīdinājuma nekavējoties vienpusēji izbeigt ar Organizatoru noslēgtos līgumus, apturēt un/vai pārtraukt Organizatora tiesības izmantot Paysera Tickets platformu, apturēt Biļešu pārdošanu/izplatīšanu un nosūtīt Organizatoram vēstuli ar lūgumu veikt atmaksu Pircējiem un veikt citas juridiskas darbības, lai aizsargātu Paysera, Pircēju un trešo personu intereses.
4.19. Organizators piekrīt un apstiprina, ka Paysera ir tiesības pēc saviem ieskatiem publicēt Organizatora publiskos pasākumus savā Vietnē, sociālo mediju kontos un e-pasta mārketinga platformās, neinformējot Organizatoru un nesaņemot viņa piekrišanu. Šis noteikums neattiecas uz privātiem pasākumiem, kas pieejami tikai ar saiti. Pasākuma privātumu Organizators skaidri atzīmē, veidojot pasākumu.
4.20. Organizators piekrīt un apstiprina, ka Paysera ir tiesības izmantot brīvo vietu Biļetē pēc saviem ieskatiem savai vai trešo personu reklāmai un izmantot šo vietu citiem mērķiem. Organizators apstiprina, ka viņam nav pretenziju un nākotnē viņš neizteiks pretenzijas par saturu, tekstu, grafisko informāciju utt., kas publicēta Biļetes brīvajā vietā. Paysera nodrošinās, ka reklāmas saturs neizjauks vispārējo kārtību un atbildīs likumīgajām prasībām un labas rīcības normām.
4.21. Organizators piekrīt, ka Vietnē izveidotās sēdvietu plānu veidnes Paysera un citi Organizatori var apskatīt, izmantot, reproducēt, pielāgot un publicēt Vietnē vai citos esošajos vai turpmākajos plašsaziņas līdzekļos.

Pircēja tiesības un pienākumi

5.1. Pircējs apņemas:
5.1.1. atbilstoši un savlaicīgi samaksāt Organizatoram par iegādāto Biļeti;
5.1.2. sniegt precīzus, detalizētus un pareizus datus;
5.1.3. nepārkāpt un ievērot šos Noteikumus, citus Paysera un Organizatora publiski pieejamos noteikumus, Paysera juridiskos norādījumus un piemērojamo tiesību aktu prasības;
5.1.4. apmaksāt biļetes 15 minūšu laikā no pasūtījuma iesniegšanas, izņemot Noteikumu punktā 3.11 minētajā gadījumā;
5.1.5. pirms Biļešu iegādes novērtēt visus Pasākuma organizatoriskos apstākļus, Biļetes, ieskaitot datumu, laiku, vietu un citus Pasākuma nosacījumus, izlasīt visu attiecīgo informāciju, kas saistīta ar Biļešu iegādi un Pasākuma izpildi, uzzināt informāciju par Pasākuma Organizatoru utt. Papildu informācijai Pircējam jāsazinās tieši ar Organizatoru.
5.2. Pircējam ir aizliegts:
5.2.1. viltot un kopēt biļetes, nelegāli izmantot vai iegādāties Biļetes ārpus Paysera Tickets platformas;
5.2.2. tirgot Paysera Tickets platformas izveidotās biļetes ārpus Paysera Tickets platformas;
5.2.3. izmantot ierīces, programmas vai programmatūru, kas var traucēt Paysera Tickets platformas atbilstošu darbību;
5.2.4. veikt citas darbības, kas radītu neracionālu vai pārmērīgu Paysera Tickets platformas ielādi.
5.3. Par visām Pircēja nelikumīgajām darbībām tiek ziņots tiesībaizsardzības un citām kompetentajām iestādēm.
5.4. Izmantojot Paysera Tickets platformu, Pircējs uzņemas pilnu atbildību par sniegto datu precizitāti, pilnīgumu un atbilstību realitātei, kā arī uzņemas visas sekas par šo prasību neievērošanu.
5.5. Pirms ierašanās uz Pasākumu Pircējam ieteicams uzzināt, vai Pasākuma laiks, vieta un citi nosacījumi nav mainījušies.
5.6. Pircēji vietni izmanto uz savu risku. Paysera negarantē un neuzņemas atbildību par jebkādiem traucējumiem vai problēmām, ar kurām Pircējs saskārās, izmantojot vietni.

Reģistrācija

6.1. Pircējam, kurš vēlas pārdot Sezonas biļeti/biļetes Paysera Tickets platformā citai personai, jābūt reģistrētam Paysera Tickets platformas lietotājam.
6.2. Reģistrācija tiek veikta, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus Facebook, Google un citās Paysera apstiprinātās platformās, kā arī reģistrācijai nepieciešamos datus, kas iegūti no šīm platformām. Persona, reģistrējoties Paysera Tickets platformā, piekrīt, ka tās personas dati tiek nodoti Paysera reģistrācijas Paysera Tickets platformā nolūkā.
6.3. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par to, lai reģistrācijas formā un Paysera Tickets platformā sniegtie un glabātie viņa personas dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Datu izmaiņu gadījumā Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina. Paysera un/vai Organizators nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un/vai trešajām personām sakarā ar to, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un nepilnīgus personas datus vai savlaicīgi nav mainījis vai atjauninājis datus.

Ar Pasākumu saistīti apstākļi

7.1. Organizators ir atbildīgs par Pasākuma kvalitāti, tā notikšanu un precīzas informācijas sniegšanu par Pasākumu un tā noteikumu izmaiņām. Par jebkuriem apstākļiem, kas saistīti ar Pasākumu vai Biļetēm, Pircējs sazinās tieši ar Organizatoru.
7.2. Pasākuma noteikumus nosaka Organizators. Šī iemesla dēļ Pasākumu pakalpojumu sniegšanas nosacījumi konkrētām personām var atšķirties. Paysera neuzņemas atbildību un tai nav tiesību noteikt pakalpojumu, kuriem nepieciešamas Biļetes, sniegšanas noteikumus
7.3. Ja Organizators atceļ Pasākumu vai citādi informē, ka Pasākums nenotiks vai ka ir mainīts Pasākuma datums, vieta vai citi svarīgi kritēriji, un līdz ar to Biļešu derīgums tiek apturēts, Pircējiem jāsazinās tieši ar Organizatoru par naudas atmaksu un/vai zaudējumu atlīdzināšanu.
7.4. Par Biļešu nesaņemšanu, maiņu vai nozaudēšanu Pircējam jāsazinās tieši ar Organizatoru.
7.5. Saņemot pretenzijas, kas saistītas ar Pasākumu, Paysera tās pārsūta tieši Organizatoram.

Personas datu apstrāde

8.1. Paysera apstrādā Pircēju personas datus Privātuma politikā noteiktajā kārtībā un apstākļos.
8.2. Pircēju personas dati, kuru apstrādei Organizators izmanto Paysera sistēmu, tiek apstrādāti saskaņā ar Personas datu apstrādes līgumu, kas noslēgts starp Organizatoru un Paysera. Šis līgums regulē Pircēja personas datu apstrādes procesu, Organizatora un Paysera savstarpējās saistības un atbildību, un tā mērķis ir nodrošināt Pircēja personas datu pienācīgu aizsardzību un drošību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas aizsargā personas datus.
8.3. Apstiprinot pasākuma biļetes pasūtījumu, Pircējs apliecina arī savu piekrišanu viņa sniegtās personas informācijas (personas datu) nodošanai pasākuma organizatoram.
8.4. Organizators un Paysera noslēdz Personas datu apstrādes līgumu, kas ir Līguma par Paysera Tickets izmantošanu pielikums. Ja Organizators nepiekrīt Personas datu apstrādes līgumam, viņš nedrīkst izmantot Paysera Tickets pakalpojumus.

Paysera atbildība

9.1. Paysera atzīmē un Organizators piekrīt, ka tā neuzņemas atbildību un tai nav tiesību noteikt pakalpojumu, kuriem piekļūstat ar Organizatoru izplatītām Biļetēm, sniegšanas noteikumus, un neuzņemas atbildību par Biļešu derīgumu, to apturēšanu, atjauninājumiem utt. Paysera nenosaka Pasākumu cenas vai Pasākumu pakalpojumu sniegšanas noteikumus, nepiešķir vietas un nenosaka citus pakalpojumu sniegšanas kritērijus, neuzņemas atbildību par Pasākumu pakalpojumu kvalitāti, to saturu, notikšanu un atbilstību likumiskajām prasībām, un nesniedz garantijas šādiem pakalpojumiem. Pasākumu pakalpojumi Pircējiem tiek sniegti saskaņā ar Organizatoru iekšējiem noteikumiem. Informācija par pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kuriem piekļūst ar iegādātajām Biļetēm, ir sniegta Pasākuma aprakstā vai sazinoties ar attiecīgo Organizatoru.
9.2. Paysera neuzņemas atbildību par Paysera Tickets platformas darbības traucējumiem, kas radušies ne Paysera vainas dēļ, un neatlīdzina zaudējumus, kas radušies šādu darbības traucējumu dēļ.
9.3. Paysera neatlīdzina zaudējumus, kas saistīti ar iegādātajām Biļetēm vai Pasākumiem.

Prasības drošai lietotāja uzvedībai

10.1. Pircējam pirms biļešu pasūtīšanas ir pietiekami jāņem vērā Organizatora sniegto pakalpojumu noteikumi, Biļešu cena un/vai citi iegādātās biļetes sniegto pakalpojumu kritēriji.
10.2. Pasūtot biļetes vietnē, Pircējam jāpārliecinās, ka meklē biļetes un/vai veic pasūtījumus, izmantojot tikai vienu pārlūkprogrammas logu. Ja Pircējs meklē biļetes, izmantojot vairākus pārlūkprogrammas logus, viņš var pazaudēt biļetes vai pieslēgšanās vietnei sesija var beigties. Šī iemesla dēļ var tikt traucēta biļešu pasūtīšanas/iegādes procedūra.
10.3. Vietnes apmeklētājiem ir aizliegts:
10.3.1. izmantot jebkuras ierīces, programmas vai programmatūru bez uzņēmuma rakstiskas piekrišanas, lai kopētu vietnes saturu vai veiktu citas neatļautas darbības;
10.3.2. izmantot jebkuras ierīces, programmas vai programmatūru biļešu pasūtījumu apstrādei vai augšupielādei Paysera LT vai Paysera Tickets vietnēs;
10.3.3. izmantot jebkuras ierīces, programmas vai programmatūru, kas var traucēt vietnes pareizai darbībai;
10.3.4. izmantot vietni Paysera Tickets jebkurai nelikumīgai darbībai, tostarp, bet ne tikai programmēšanas koda izmantošanu vietnes apmeklētāju darbību un uzvedības izsekošanai, Vietnes apmeklētāju datoru resursu izmantošanai funkcionalitātes nodrošināšanai ārpus vietnes, datoru ļaunprātīgas programmatūras izplatīšanai , izmantojot slēptos vai šifrētos datu nesējus;
10.3.5. veikt jebkādas darbības, kas rada nepamatotu vietnes ielādi vai pārslodzi;
10.3.6. pieslēgties, pārlādēt vai atsvaidzināt vietnes lapas vai sniegt citus pieprasījumus serveriem biežāk nekā vienu reizi trīs sekunžu intervālā.
10.4. Vietnes apmeklētāji izmanto vietni uz savu risku. Vietnes apmeklētāji ir atbildīgi par savas paroles un/vai atslēgvārda drošību. Paysera negarantē, ka Vietnes apmeklētājiem, izmantojot Vietni, nebūs nekādu traucējumu vai problēmu.
10.5. Vietnes apmeklētājiem, kuri izmanto Paysera Tickets pakalpojumus, jārīkojas saprātīgi, godīgi un diskrēti, Paysera jāsniedz tikai pareiza informācija un jānoskaidro visi apstākļi, kas attiecas uz viņiem konkrētajā gadījumā, un jāapzinās visa nepieciešamā informācija.
10.6. Ja Vietnes apmeklētājs pamana punktā 10.3 norādītos pārkāpumus vai citus Vietnes pārkāpumus, Vietnes apmeklētājam jāinformē Paysera pa e-pastu security@paysera.com.

Citi noteikumi

11.1. Paysera negarantē nepārtrauktu Paysera Tickets platformas darbību, jo Paysera Tickets platformas darbību var ietekmēt (traucēt) daudzi faktori ārpus Paysera ietekmes. Paysera pieliek visas pūles, lai nodrošinātu pēc iespējas raitu Paysera Tickets platformas darbību, tomēr Paysera neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās platformas darbības traucējumu dēļ, ja šādi traucējumi nav radušies Paysera vainas dēļ.
11.2. Paysera Tickets platforma var nedarboties Paysera kontrolē esošu iemeslu dēļ, tomēr Paysera nesniedz nekādu kompensāciju par darbības traucējumiem, ja Paysera Tickets platforma ir bijusi pieejama vidēji vairāk nekā 99% (deviņdesmit deviņus procentus) pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā.
11.3. Visas autortiesības uz Biļešu dizainu un saturu pieder Paysera un/vai Organizatoriem; Paysera neuzņemas atbildību par Paysera Tickets platformā izplatīto Biļešu saturu un prasībām. Visas autortiesības uz Biļešu dizainu un saturu pieder Paysera, izņemot Organizatora sniegto grafisko informāciju par Pasākumiem.
11.4. Visus strīdus, kas tieši saistīti ar Paysera, jāmēģina atrisināt sarunu ceļā ar Paysera. Šādā gadījumā Pircējam vai Organizatoram jāsazinās ar Paysera Klientu atbalsta centru.
11.5. Strīdi starp Pircēju un Organizatoru tiek risināti savā starpā. Paysera nepiedalās strīda izšķiršanā starp Pircēju un Pasākuma Organizatoru un neuzņemas nekādu atbildību par šāda strīda izšķiršanu vai tā sekām gan pret Pircēju, gan Organizatoru.
11.6. Strīdi par līguma nepareizu izpildi vai neizpildi tiek izskatīti ārpus tiesas Lietuvas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādē, adrese: Vilniaus g. 25, 01402 Viļņa, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt, tālr.: (8 5) 262 67 51, fakss: (8 5) 279 1466, www.vvtat.lt. Elektroniski iesniegt pieteikumu varat tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformā.
11.7. Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā vai izmantojot citas ārpustiesas strīdu izšķiršanas metodes, strīdu izšķir saskaņā ar spēkā esošajiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem Lietuvas Republikas kompetentajā tiesā pēc Paysera LT galvenā biroja atrašanās vietas.

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi (Iepriekšējā versija, derīga līdz: 30.03.23)