Regiune: Statele Unite ale Americii
Limbă: Română
Schimbaţi

Politica de confidentialitate

Intră în vigoare din: 07.12.2020

Sistemul Paysera Tickets

1. Operatorul dvs. de data cu caracter personal este societatea privată cu răspundere limitată „Paysera LT”, cod persoană juridică 300060819, adresa: Pilaitės pr. 16, Vilnius (în continuare - Paysera), sucursalele și reprezentanțele sale, companiile din grupul Paysera, în conformitate cu țara de reședință a persoanelor (clientului), precum și alte persoane juridice, implicate de „Paysera LT”, UAB în furnizarea de servicii și autorizate să acționeze în numele „Paysera LT”, UAB. Datele de contact ale Paysera sunt publicate la adresawww.paysera.com. Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor autorizat de Paysera: dpo@paysera.com.
2. Paysera gestionează sistemul de ticketing pentru evenimente „Paysera Tickets”, accesat la adresa tickets.paysera.com (în continuare - sistemul Paysera Tickets).
3. Serviciile furnizate de sistemul Paysera Tickets includ crearea de evenimente de către organizatori și înregistrarea la evenimente și furnizarea de informații despre evenimente, vânzarea de bilete la evenimente, achiziționarea de bilete de către cumpărători și înregistrarea în sistemul Paysera Tickets, citirea (utilizarea) informațiilor publicate, furnizarea și primirea oricărei informații și / sau date de orice tip și a tuturor celorlalte servicii pe care Paysera le oferă sau le poate furniza în viitor prin sistemul Paysera Tickets (în continuare - Serviciile).

Obiectivele Politicii de confidențialitate

4. Prezenta Politică de confidențialitate (în continuare - Politica de confidențialitate) este un document care definește principalele reguli de colectare, gestionare și păstrare a datelor cu caracter personal și alte informații importante, domeniul de aplicare, scopuri și alte aspecte importante ale datelor cu caracter personal pentru persoanele care utilizează sistemul Paysera Tickets.
5. Politica de confidențialitate se aplică tuturor persoanelor (atât fizice, cât și juridice) care folosesc sistemul Paysera Tickets sau vizitează site-ul Paysera Tickets.
6. Paysera respectă dreptul la confidențialitate personală și depune toate eforturile rezonabile posibile pentru a asigura siguranța și confidențialitatea datelor cu caracter personal și a altor informații prelucrate în sistemul de bilete Paysera Tickets. Pentru a proteja aceste informații împotriva accesului, utilizării, copierii sau divulgării neautorizate, Paysera folosește o varietate de instrumente de securitate administrativă, tehnică și fizică.
7. Toate datele personale colectate de Paysera sunt prelucrate în conformitate cu Legea Republicii Lituania privind protecția juridică a datelor cu caracter personal, Regulamentul general privind protecția datelor și alte acte juridice.

Respectarea Politicii de confidențialitate

8. Vizitând site-ul web (tickets.paysera.com) și / sau folosind informațiile și / sau Serviciile conținute în acestea, persoana recunoaște și confirmă că a citit Politica de confidențialitate, a înțeles-o și a fost de acord cu aceasta. Paysera își rezervă dreptul de a modifica, la propria sa discreție, prevederile Politicii de confidențialitate prin publicarea celei mai recente versiuni a Politicii de confidențialitate pe site-ul Paysera Tickets, care devine valabilă din momentul publicării pe site. Utilizatorii sistemului Paysera Tickets sau vizitatorii site-ului web trebuie să se asigure că au citit cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate care se aplică atunci când este vizitat site-ul web. Dacă persoana nu este de acord cu Politica de confidențialitate și condițiile stabilite în aceasta, nu are dreptul să utilizeze sistemul Paysera Tickets și serviciile furnizate prin intermediul sistemului.
9. Prin acceptarea Politicii de confidențialitate, persoana oferă Paysera dreptul de a prelucra datele sale personale în conformitate cu procedura stabilită în Politica de confidențialitate..
10. Paysera informează că sistemul Paysera Tickets conține linkuri către site-uri web ale unor terțe persoane, companii sau organizații (de exemplu, organizatori de evenimente), iar informațiile personale furnizate la achiziționarea unui bilet sau la înregistrarea la un anumit eveniment sunt transferate organizatorului evenimentului. Paysera nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul site-urilor web, metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal și asigurarea confidențialității personale pe site-urile organizatorilor de evenimente (sau ale altor persoane terțe), chiar dacă persoana accesează site-urile web ale unor terțe persoane prin intermediul linkurilor furnizate în prezent site-ul web; astfel, înainte de a furniza informații despre ei înșiși, persoana va învăța să citească regulile, termenii și condițiile de confidențialitate și alte documente ale site-ului web relevant și ale managerului acestuia, legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele personale colectate în sistemul Paysera Tickets

11. Politica de confidențialitate se aplică oricărei informații care poate fi colectată de la persoane în timpul utilizării Serviciilor și care sunt considerate date cu caracter personal, adică informații care pot fi direct legate de persoana respectivă sau utilizate pentru identificarea acesteia. Prevederile prezentei politici de confidențialitate nu se aplică în ceea ce privește informațiile care nu sunt considerate date cu caracter personal.
12. Anumite date de pe acest site web, pe care Paysera le primește direct de la persoana respectivă, pot fi considerate date personale; astfel, Paysera prelucrează aceste date în conformitate cu cerințele legilor și altor acte juridice ale Republicii Lituania și cu prevederile prezentei politici de confidențialitate.
13. Scopul datelor colectate în sistemul Paysera Tickets depinde de serviciile pe care le folosește sau intenționează să le utilizeze utilizatorul sistemului Paysera Tickets sau vizitatorul site-ului web..
14. Vizitator al site-ului web: O persoană poate vizita site-ul web al sistemului Paysera Tickets și poate citi informațiile oferite în acesta fără a furniza informații despre sine.
15. Organizator de evenimente: Paysera colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale organizatorilor de evenimente, dar ținând cont de faptul că în primul rând organizatorilor de evenimente li se oferă servicii de plată Paysera, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se execută în conformitate cu Acordul General privind Serviciile de Plată șiPolitica de Confidențialitate anexa la acesta.

Cumpărător bilet

16. Dacă un cumpărător care nu este înregistrat în sistemul Paysera Tickets dorește să cumpere un bilet la un eveniment publicat pe site-ul Paysera Tickets, Paysera solicită și procesează întotdeauna o adresă de e-mail personală, unde biletele electronice achiziționate vor fi trimise ulterior.
17. Atunci când o persoană achiziționează un bilet, adresa de e-mail furnizată de persoana respectivă este întotdeauna transferată organizatorului evenimentului biletului achiziționat. Prin confirmarea comenzii biletului la eveniment, persoana își confirmă, de asemenea, consimțământul pentru a transfera informațiile personale (datele personale) pe care le completează organizatorului evenimentului.
18. Paysera prelucrează următoarele date personale ale persoanei care s-a înregistrat în sistemul Paysera Tickets, obținute în timpul înregistrării în sistemul Paysera Tickets: numele, prenumele, adresa de e-mail, identificatorul înregistrării în sistem (de exemplu, ID-ul Facebook, ID-ul Google, Paysera ID, etc.), țară și limbă.
19. Sistemul Paysera Tickets oferă posibilitatea organizatorului de evenimente de a crea câmpuri de informații suplimentare despre cumpărătorii de bilete (participanți la eveniment) pentru un anumit eveniment. Aceste date cu caracter personal ale cumpărătorilor sunt prelucrate de organizatorul evenimentului ca operator de date cu caracter personal, în timp ce Paysera prelucrează (reține) aceste date ca procesator de date sub ordinea operatorului de date (organizator de evenimente), pe baza Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal .
20. Organizatorul evenimentului deține întreaga responsabilitate pentru legalitatea prelucrării datelor personale colectate ale cumpărătorilor. Organizatorul evenimentului trebuie să se asigure că prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorilor este efectuată în scopuri legitime și din motive legitime, acolo unde este necesar, pentru a primi consimțământul corespunzător al Cumpărătorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și că notificarea corespunzătoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau acordurile încheiate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt furnizate.
21. Organizatorilor de evenimente li se recomandă să limiteze colectarea datelor la cele necesare evenimentului specific și să le colecteze numai în scopul evenimentului și serviciilor furnizate în timpul evenimentului și, în niciun caz, să nu colecteze coduri de identitate personale și / sau alte date sensibile.
22. În cazul în care organizatorul evenimentului își propune să utilizeze datele colectate în scopuri de marketing, organizatorul evenimentului va informa persoanele cu privire la aceasta înainte de a colecta aceste date și va primi consimțământul acestora.
23. Dacă persoana acceptă să furnizeze informațiile solicitate de organizatorul evenimentului, confirmând ordinea biletului la eveniment, persoana confirmă și consimțământul său de a transfera informațiile personale (datele personale) pe care le completează organizatorului evenimentului.
24. Datele personale ale Cumpărătorului, furnizate organizatorului evenimentului la înregistrarea la un anumit eveniment, sunt, de asemenea, protejate de Paysera în conformitate cu prevederile prezentei politici de confidențialitate.
25. Cumpărătorul este responsabil pentru furnizarea datelor sale personale, acuratețea și exhaustivitatea acestora.
26. Paysera nu își asumă responsabilitatea pentru metodele de asigurare a conformității cu Politica de confidențialitate utilizată de organizatorii de evenimente; astfel, înainte de a furniza informații despre sine, se recomandă persoanei să citească regulile datelor cu caracter personal ale organizatorului evenimentului relevant.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

27. Scopul principal al prelucrării tuturor datelor pe care persoana le furnizează atunci când achiziționează un bilet în sistemul Paysera Tickets este achiziționarea unui bilet prin sistemul Paysera Tickets. Cu toate acestea, Paysera poate prelucra date cu caracter personal în scopuri de administrare internă și marketing direct, care sunt specificate în prezenta Politică de confidențialitate.

Utilizarea datelor personale în scopul administrării interne

28. Paysera are dreptul de a utiliza datele personale colectate în scopuri de administrare internă:
28.1. pentru a îmbunătăți funcționarea și funcționalitatea sistemului Paysera Tickets, pentru a înțelege mai bine nevoile utilizatorilor, pentru a îmbunătăți Serviciile etc.
28.2. de asemenea, dacă o persoană și-a furnizat în mod voluntar datele sale personale pentru un anumit scop specific către Paysera, Paysera poate utiliza aceste date personale în acest scop specific, de ex. dacă o persoană contactează Paysera prin e-mail pentru a trimite o cerere cu privire la Serviciile furnizate în sistemul Paysera Tickets, Paysera salvează și folosește datele furnizate de persoana respectivă pentru a trimite răspunsul la întrebările persoanei respective, pentru a rezolva problema și pentru a răspunde la adresa de e-mail indicată sau alte date de contact indicate.

Utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct

29. Paysera are dreptul de a utiliza datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct.
29.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în acest scop pentru a oferi clienților oferte despre serviciile furnizate de Paysera Tickets.
29.2. Următoarele date cu caracter personal pot fi prelucrate în acest scop: adresa de e-mail, numărul de telefon.
29.3. Paysera poate realiza, de asemenea, profilarea în scopuri de marketing direct. Profilarea poate fi realizată utilizând Piwik, Google, Facebook și alte instrumente de analiză.
29.4. Acest document servește ca o confirmare pentru o persoană că a fost informată că datele sale de mai sus pot fi prelucrate în scopuri de marketing direct și, de asemenea, că pot să nu fie de acord și să refuze utilizarea datelor lor personale în astfel de scopuri în orice moment. Posibilitatea refuzului este prevăzută în fiecare mesaj de marketing direct prin utilizarea unui link activ, care, atunci când este activat, revocă consimțământul unei persoane dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct.
29.5. Limite de timp de păstrare a datelor: până la sfârșitul relației de afaceri cu clientul sau până la declarația de refuz a acestuia de a prelucra date în acest scop.
29.6. Furnizorii de date: direct de la persoana vizată.
29.7. Destinatari de date: datele în acest scop pot fi transferate prin sisteme de căutare și rețele sociale (pe paginile acestor sisteme este asigurată posibilitatea de a refuza prelucrarea datelor). Datele nu sunt furnizate altor persoane.
30. Paysera va informa utilizatorii sistemului Paysera Tickets dacă în anumite cazuri apare nevoia de a utiliza datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele specificate în prezenta politică de confidențialitate. Această notificare se execută în toate cazurile înainte de colectarea datelor cu caracter personal.

Termeni de păstrare a datelor cu caracter personal

31. Paysera păstrează datele personale colectate ale utilizatorilor înregistrați în sistemul Paysera Tickets timp de 10 (zece) ani de la încetarea relației de afaceri cu utilizatorul înregistrat.
32. Paysera păstrează datele personale colectate ale utilizatorilor care nu sunt înregistrați în sistemul Paysera Tickets timp de 10 (zece) ani de la data achiziționării biletului până la eveniment sau furnizarea de date cu caracter personal, dacă datele personale nu au fost furnizate în scopuri a unui eveniment specific.

Natura voluntară, exactitatea și exhaustivitatea furnizării datelor

33. Toate informațiile pe care o persoană le furnizează Paysera sunt furnizate în conformitate cu principiile voluntarismului, exactității și exhaustivității informațiilor. Atunci când achiziționează un bilet în sistemul Paysera Tickets și / sau furnizează date cu caracter personal, persoana este de acord ca datele lor personale să fie prelucrate conform procedurii și în scopurile stabilite în prezenta politică de confidențialitate și transferate organizatorului evenimentului, după cum se specifică în clauza 18 a politicii de confidențialitate.
34. Paysera nu verifică informațiile personale furnizate. Se consideră că informațiile furnizate de persoana respectivă sunt complete și exacte, iar persoana care furnizează informațiile deține responsabilitatea pentru exactitatea și exhaustivitatea informațiilor furnizate.

Divulgarea datelor

35. Toate informațiile menționate anterior, care cuprind date cu caracter personal, nu vor fi transferate unor terțe persoane fără consimțământul persoanei respective, cu excepția cazurilor definite în prezenta politică de confidențialitate, atunci când acestea sunt cerute de legislația aplicabilă sau sunt necesare în scopul furnizării de Servicii.
36. Paysera poate dezvălui datele cu caracter personal sau informațiile furnizate de persoană atunci când o astfel de dezvăluire este cerută de legislația valabilă sau de autoritățile competente. Paysera poate, de asemenea, să divulge date sau informații cu caracter personal numai dacă nu este interzis de legislație și numai atunci când poate fi justificat în mod obiectiv în cazul specific. Paysera se angajează să nu dezvăluie date cu caracter personal unor terțe persoane, cu excepția următoarelor cazuri:
36.1. atunci când persoana își dă consimțământul pentru divulgarea datelor cu caracter personal;
36.2. la furnizarea de servicii - unui anumit organizator de evenimente care organizează evenimentul, căruia persoana i-a achiziționat un bilet, după ce a informat persoana cu privire la aceasta (așa cum este prevăzut în prezenta politică de confidențialitate și, de asemenea, în acordurile cu organizatorii evenimentului);
36.3. autorităților de aplicare a legii în conformitate cu procedura stabilită de legislația Republicii Lituania;
36.4. dacă este necesar să se prevină sau să se investigheze activități infracționale;
36.5. în alte cazuri prevăzute de legislație.
37. În caz de nevoie, Paysera își rezervă dreptul de a angaja alte persoane la propria sa discreție pentru executarea anumitor funcții în numele Paysera. Pentru ca astfel de persoane să își poată executa funcțiile atribuite, li se poate acorda acces la anumite informații personale. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, Paysera se va asigura că persoanele menționate nu vor putea utiliza aceste informații în alte scopuri și numai în măsura necesară pentru a executa funcțiile atribuite.

Aflați despre datele cu caracter personal păstrate de Paysera, corectarea inexactităților, refuzul prelucrării datelor și alte drepturi

38. Persoana are dreptul să solicite să-și verifice datele personale colectate și păstrate prin sistemul Paysera Tickets, metoda de procesare a acestuia și să solicite furnizarea acestor date. O dată pe an calendaristic, aceste date pot fi furnizate gratuit, dar în alte cazuri, furnizarea datelor poate fi taxată la o sumă care nu depășește costul furnizării datelor.
39. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul să solicite de la Paysera să corecteze gratuit toate inexactitățile datelor sale personale. Subiectul datelor cu caracter personal are, de asemenea, dreptul de a refuza ca datele lor personale să fie procesate și dezvăluite unor terțe persoane, cu excepția cazului în care este necesar să se furnizeze Servicii pe site-ul web.
40. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a opri prelucrarea datelor (șterge datele) în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate sub consimțământul persoanei, atunci când persoana respectivă își revocă consimțământul sau când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal sau dacă datele cu caracter personal trebuie șterse în temeiul obligațiilor legale. O cerere scrisă privind refuzul prelucrării datelor trebuie trimisă personal lui Paysera, prin e-mail sau prin alte mijloace electronice de comunicare. Dacă refuzul este justificat din punct de vedere legal, Paysera, după examinarea cererii, va înceta prelucrarea datelor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Se va lua în considerare faptul că dreptul de ștergere imediată a datelor cu caracter personal poate fi limitat sau nu este fezabil din cauza obligației legale a Paysera de a păstra datele personale ale clienților.
41. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor atunci când subiectul datelor cu caracter personal contestă exactitatea acestor date pentru o perioadă de timp în care procesatorul de date poate verifica acuratețea datelor; atunci când prelucrarea datelor este ilegală și subiectul datelor cu caracter personal nu este de acord ca datele lor personale să fie șterse și necesită în schimb limitarea utilizării acestora; atunci când procesatorul de date nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării datelor, dar este necesar ca subiectul datelor cu caracter personal să declare, să execute sau să protejeze cerințele legale. Procesorul de date va informa subiectul cu privire la datele cu caracter personal, ale căror date au fost limitate la prelucrare, înainte de a elimina limitarea procesării datelor.
42. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a adresa o reclamație privind prelucrarea datelor către o instituție de supraveghere, în cazul în care clientul presupune că datele lor sunt prelucrate cu încălcarea drepturilor și intereselor lor juridice în conformitate cu legislația aplicabilă; să se adreseze procesatorului de date cu caracter personal și / sau responsabilului cu protecția datelor cu privire la punerea în aplicare a drepturilor acestora; alte drepturi stipulate de acte juridice.
43. Solicitarea de a accesa datele personale reținute de Paysera, de a le corecta sau de a refuza prelucrarea acestora trebuie trimisă la adresa de e-mail tickets@paysera.com. În cerere, persoana trebuie să indice în mod clar numele, prenumele și adresa de e-mail.
44. Pentru corectarea sau ștergerea datelor care au fost transferate organizatorului evenimentului, persoana trebuie să contacteze direct organizatorul evenimentului.

Cookie-uri și prezență

45. Paysera ar putea folosi cookie-uri în sistemul Paysera Tickets. Cookie-urile sunt fișiere mici trimise către browserul web al unei persoane și păstrate pe hard diskul personal. Cookie-urile sunt transferate pe computer pentru prima dată când vizitați acest site web. Ulterior, cookie-urile sunt utilizate pentru identificarea computerului și pentru a facilita accesul la site-urile web și la informațiile conținute în acesta. Majoritatea browserelor web acceptă cookie-uri, dar o persoană poate modifica setările browserului de internet pentru a opri cookie-urile și a șterge cookie-urile deja existente. Cu toate acestea, acest lucru poate limita funcționalitatea site-urilor web.
46. Cookie-urile necesare utilizate de Paysera sunt întotdeauna stocate pe dispozitivul persoanei și sunt utilizate pentru îmbunătățirea identificării, funcționalității și utilizării site-ului web, precum și pentru a facilita accesul persoanei pe site.
47. Alte cookie-uri care nu sunt necesare sunt utilizate pentru îmbunătățirea experienței persoanei folosind site-ul web și / sau sistemul Paysera Tickets și pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate. Aceste cookie-uri sunt utilizate numai după obținerea consimțământului unei persoane.
48. Toate informațiile despre cookie-urile utilizate pe site, scopul, valabilitatea și datele utilizate sunt prezentate aici.

Dispoziții finale

49. Paysera își rezervă dreptul de a modifica dispozițiile Politicii de confidențialitate în orice moment. Astfel de modificări intră în vigoare din momentul publicării lor pe site-ul companiei - tickets.paysera.com. Astfel, persoanelor care vizitează site-ul web și utilizează Serviciile li se recomandă să citească întotdeauna cea mai nouă versiune a Politicii de confidențialitate, care se aplică în momentul vizitării site-ului web și utilizării Serviciilor.
50. Dispozițiile prezentei Politici de confidențialitate sunt supuse legislației Republicii Lituania. Toate disputele referitoare la prevederile prezentei politici de confidențialitate vor fi soluționate prin negociere și în cazul în care nu se ajunge la un acord - în instanțele din Republica Lituania.

Politica de confidentialitate (Versiune expirată, valabilă până la: 07.12.2020)