Regiune: Statele Unite ale Americii
Limbă: Română
Schimbaţi

Termenii de utilizare a Paysera Tickets

Intră în vigoare din: 07.12.2020

Definiții principale

1.1. Bilete/abonamente – un document generat de sistemul Paysera Tickets, care acordă dreptul de a participa la un anumit eveniment sau la mai multe evenimente organizate de organizator și unde sunt date numele, locul și data evenimentului, codul QR și alte informații ale organizatorului .
1.2. Website tickets.paysera.com – site-ul electronic care aparține UAB Paysera LT în baza dreptului de proprietate și care face parte din Paysera Tickets.
1.3. Organizator – o persoană juridică sau fizică care a creat un eveniment în sistemul Paysera Tickets și vinde sau distribuie bilete la eveniment; datele Organizatorului sunt furnizate alături de informații despre eveniment.
1.4. Paysera – UAB „Paysera LT” (cod persoană juridică 300060819, înregistrată la Pilaitės pr. 16, Vilnius), care a creat, susține și dezvoltă sistemul Paysera Tickets și care deține toate drepturile intelectuale asupra sistemului actual.
1.5. Paysera Tickets – un sistem electronic de bilete care aparține Paysera sub drepturi de autor, disponibil la adresa tickets.paysera.com.
1.6. Cumpărător – o persoană juridică sau fizică care cumpără / a cumpărat un bilet prin sistemul Paysera Tickets la Evenimentul organizat de Organizator. O persoană fizică sau juridică care vinde / a vândut un bilet achiziționat prin sistemul Paysera Tickets conform procedurii prevăzute în reguli.
1.7. Eveniment – un concert, excursie, sport sau orice alt eveniment public organizat de Organizator, la care se poate participa doar cu un Bilet.
1.8. Reguli – reguli privind utilizarea sistemului Paysera Tickets.
1.9. Vizitatorul site-ului web – orice persoană care vizitează sau utilizează websiteul tickets.paysera.com, indiferent de statusul înregistrării.

Dispoziții generale

2.1. Prezentele reguli intră în vigoare în momentul în care o persoană începe să acceseza sistemul Paysera Tickets. Atunci când folosește sistemul Paysera Tickets, persoana declară că a citit prezentele reguli, că este de acord cu acestea și se angajează să le respecte.
2.2. Regulile sunt considerate a fi o condiție necesară pentru utilizarea sistemului Paysera Tickets și se aplică atât Cumpărătorilor, cât și Organizatorilor. Persoanele care nu sunt de acord cu Condițiile de utilizare a biletelor Paysera nu pot utiliza acest sistem și, atunci când îl utilizează, se angajează să respecte aceste reguli.
2.3. Prezentele reguli definesc condițiile de utilizare a sistemului Paysera Tickets atunci când primiți informații despre Evenimente, achiziționați Bilete la Evenimente, furnizați informații Organizatorilor și alte condiții de utilizare a sistemului.
2.4. Paysera își rezervă dreptul de a modifica oricând dispozițiile prezentelor reguli. Astfel de modificări intră în vigoare din momentul publicării pe site tickets.paysera.com. Este recomandat să se citească întotdeauna cea mai nouă versiune a prezentelor reguli înainte de a utiliza Paysera Tickets.

Utilizarea sistemului de bilete Paysera Tickets

3.1. Sistemul Paysera Tickets este un sistem de bilete de evenimente, care oferă posibilitatea organizatorilor de a furniza informații despre evenimente și de a le distribui bilete, iar cumpărătorilor de a primi informații despre evenimente, organizatorii lor și de a cumpăra un bilet de la organizator.
3.2. Paysera nu oferă niciun serviciu de distribuție / vânzare a biletelor către cumpărători, ci oferă doar o platformă pentru schimbul de informații despre evenimente între organizator și cumpărător și pentru achiziționarea / vânzarea biletelor..
3.3. Paysera nu își asumă responsabilitatea și nu are dreptul de a stabili termenii și condițiile serviciilor, dreptul de utilizare acordat de Biletele distribuite de Organizator. De asemenea, Paysera nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul furnizat în descrierea evenimentului, inclusiv exhaustivitatea și comprehensibilitatea termenilor și condițiilor de furnizare a serviciilor specificate în descriere. Organizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru conținutul descrierii evenimentului, completitudinea, acuratețea și legitimitatea acestuia.
3.4. Paysera nu oferă posibilitatea de a revinde Biletul achiziționat, cu excepția unei scutiri prevăzute în clauza 3.5 din Regulile pentru abonamentele de sezon. Dacă descrierea evenimentului nu prevede altfel și o astfel de revânzare a Biletului încalcă restricțiile stabilite de legi și / sau Organizator, Organizatorul are dreptul să declare Biletul invalid și să nu restituie Biletul cumpărat.
3.5. Paysera permite Cumpărătorului care a achiziționat abonamente să vândă o parte din biletele care constituie abonamentele în sistemul Paysera Tickets. Cumpărătorul poate utiliza acest drept de revânzare în sistemul Paysera Tickets, vânzarea acestor Bilete pe alte platforme / locuri este interzisă.
3.6. Datele organizatorului evenimentului sunt furnizate lângă fiecare eveniment specific.
3.7. Persoanelor cu vârsta sub 16 (șaisprezece) ani li se interzice utilizarea sistemului Paysera Tickets și cumpărarea sau vânzarea biletelor. Prin înregistrarea în sistemul Paysera Tickets sau cumpărarea sau vânzarea unui bilet, Cumpărătorul confirmă faptul că au cel puțin 16 (șaisprezece) ani și au dreptul de a efectua tranzacții respective și de a-și asuma responsabilitatea deplină pentru corectitudinea acestui date / confirmare.
3.8. Biletele pot fi achiziționate de toate persoanele care au dreptul și posibilitățile de a efectua astfel de tranzacții, adică persoanele a căror funcționare nu este limitată în acest domeniu, care au posibilitățile tehnice de a plăti biletul și de a primi un bilet electronic și care respectă cu cerințele prezentelor Reguli.
3.9. Pentru a cumpăra un Bilet la Eveniment, Cumpărătorul poate, dar nu trebuie să se înregistreze în sistemul Paysera Tickets prevăzut în capitolul 5 din Reguli. Cumpărătorul, care nu este înregistrat în sistemul Paysera Tickets, trebuie să selecteze pur și simplu evenimentul, să selecteze opțiunea de cumpărare a biletului, să introducă numărul de bilete pe care dorește să le cumpere, să furnizeze adresa de e-mail validă și alte informații despre cumpărător solicitate de Organizatorului și să dea confirmările solicitate de sistem și consimțământul de a transfera datele lor Organizatorului.
3.10. Cumpărătorul poate plăti biletul folosind metode de plată electronice integrate în sistemul Paysera Tickets.
3.11. Cumpărătorul va plăti biletul în termen de 1,5 ore de la trimiterea comenzii. Dacă întârzie să plătească biletul, Cumpărătorul își asumă riscul ca biletul să nu fie cumpărat și furnizat. Pentru rambursarea banilor cu întârziere, Cumpărătorul va contacta direct Organizatorul.
3.12. Biletele sunt emise Cumpărătorului numai după ce plătesc prețul integral pentru Bilete. Informații despre prețurile biletelor sunt furnizate pe site-ul webtickets.paysera.com și în timpul achiziționării biletului. În cazul în care Cumpărătorul dorește să primească o factură pentru Biletele cumpărate, Cumpărătorul ar trebui să contacteze direct Organizatorul.
3.13. După ce Cumpărătorul plătește corespunzător pentru Bilet, Biletul electronic generat este trimis la adresa de e-mail specificată de Cumpărător, iar pentru Cumpărătorul care este înregistrat în sistemul Paysera Tickets, Biletul este, de asemenea, încărcat în contul lor din sistemul Paysera Tickets . Cumpărătorul este responsabil pentru furnizarea unei adrese de e-mail corecte și valide. În cazul în care Cumpărătorul furnizează o adresă de e-mail inexactă sau invalidă, își asumă responsabilitatea pentru eșecul trimiterii Biletelor către Cumpărător sau pentru trimiterea lor către altcineva. În acest caz, pentru primirea Biletului sau rambursarea banilor pentru Bilet, Cumpărătorul va contacta direct Organizatorul.

Drepturile și obligațiile organizatorului

4.1. Organizatorul, pentru a putea utiliza sistemul Paysera Tickets, trebuie să fi acceptat prezentele Reguli și să fi încheiat un acord cu Paysera cu privire la proiectul respectiv de colectare a plăților.
4.2. Organizatorul confirmă că distribuie și vinde Biletele către Cumpărători direct, încheind tranzacții de cumpărare-vânzare cu Cumpărătorii.
4.3. Fondurile din Biletele vândute sunt colectate în contul de monedă electronică al Organizatorului în sistemul Paysera în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute pe www.paysera.com.
4.4. Organizatorul este responsabil pentru facturarea Cumpărătorilor. Organizatorului îi este furnizată o funcție de facturare automată în sistemul Paysera. Paysera oferă Organizatorului instrucțiunile pentru utilizarea acestei funcții.
4.5. Organizatorul poartă întreaga răspundere pentru executarea și anularea evenimentului și va informa imediat cumpărătorii cu privire la orice modificări ale evenimentului: data, ora, anularea evenimentului etc.
4.6. Organizatorul își asumă întreaga răspundere pentru orice pierderi suferite de Cumpărător din cauza schimbării locului sau orei Evenimentului sau a altor condiții ale Evenimentului, atunci când Cumpărătorul a cumpărat deja Biletul la Eveniment.
4.7. Organizatorul deține responsabilitatea împotriva Cumpărătorilor și a altor persoane terțe (autorități competente etc.) pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a rambursărilor de Bilete către Cumpărători. Organizatorul poate rambursa Biletul Cumpărătorului, conectându-se la contul lor din sistemul Paysera.
4.8. Organizatorul se conectează la sistemul Paysera Tickets utilizând contul de sistem Paysera.
4.9. Organizatorul, atunci când creează evenimentul în sistemul Paysera Tickets, oferă informații despre acesta, adică numele, locul, ora, descrierea, alte informații necesare, selectează setările necesare ale biletelor și datele necesare pentru a fi colectate despre cumpărător.
4.10. Organizatorul poate vizualiza numărul de bilete vândute sau distribuite în sistemul Paysera Tickets, poate monitoriza statisticile evenimentelor lor și poate efectua alte acțiuni prevăzute în sistem.
4.11. Organizatorul trebuie să descarce și să utilizeze o aplicație mobilă specială pentru a verifica autenticitatea și validitatea biletului. Paysera oferă organizatorului instrucțiuni despre cum trebuie verificate biletele cu o aplicație mobilă specială.
4.12. Organizatorul se angajează să asigure acuratețea, completitudinea și conformitatea tuturor informațiilor grafice, textuale și digitale despre Evenimente furnizate pe tickets.paysera.com site-ul web cu legislația aplicabilă. Organizatorul se angajează să nu promoveze sau să încurajeze ura, violența sau hărțuirea împotriva indivizilor sau grupurilor de indivizi; nu utilizați materiale protejate prin drepturi de autor sau mărci comerciale fără permisiunea corespunzătoare.
4.13.Organizatorul se angajează să nu dezvăluie acreditării de conectare folosite pentru conectarea la sistemul Paysera Tickets unor terțe persoane.
4.14. Organizatorului i se interzice organizarea, distribuirea și vânzarea de bilete la evenimente care încalcă cerințele legislației, inclusiv conținut pornografic sau erotic, evenimente destinate promovării consumului de alcool și tutun sau jocuri. Organizatorului i se interzice, de asemenea, utilizarea sistemului Paysera Tickets, cu încălcarea clauzei 10.3 din Reguli, precum și executarea de activități ilegale, fraude și alte acțiuni penale..
4.15. Organizatorul se angajează necondiționat să ramburseze Paysera pentru orice penalități impuse de autoritățile competente dacă aceste sancțiuni au fost impuse lui Paysera din vina Organizatorului.
4.16. Părțile sunt de acord că organizatorul analizează revendicările cumpărătorilor legate de un eveniment respectiv la care biletele au fost distribuite / vândute prin sistemul Paysera Tickets. Paysera, după ce a primit astfel de reclamații, trebuie să le transmită Organizatorului notificând Cumpărătorului.
4.17.Dacă o instituție care protejează drepturile consumatorului adoptă o decizie formală conform căreia revendicarea utilizatorului este rezonabilă și daunele aduse utilizatorului trebuie să fie compensate de Paysera, Paysera însuși pune în aplicare o astfel de decizie a instituției care protejează drepturile consumatorilor, dar Organizatorul trebuie să ramburseze Paysera pentru daunele suferite în relația cu decizia implementată a instituției care protejează drepturile consumatorilor dacă decizia a fost adoptată nu din vina Paysera.
4.18. În cazul în care Organizatorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Acord, Paysera are dreptul, fără o avertizare separată, să înceteze imediat unilateral prezentul Acord, să suspende și / sau să întrerupă drepturile Organizatorului de a utiliza sistemul Paysera Tickets, să suspende vânzarea / distribuția. de bilete și trimiteți o scrisoare Organizatorului prin care solicitați restituirea cumpărătorilor și întreprindeți alte acțiuni legale pentru a proteja interesele Paysera, cumpărătorilor și terților.
4.19. Organizatorul este de acord și confirmă faptul că Paysera are dreptul de a face publice, la discreția sa, evenimentele publice ale Organizatorului pe conturile sale de socializare, fără a notifica Organizatorul și a obține consimțământul acestora. Evenimentele sunt publicate pe contul de rețea socială Facebook Paysera Tickets-Renginių Bilietai postând informații despre acestea în fluxul de știri și creând alte evenimente cu informații despre evenimente.
4.20. Organizatorul este de acord și confirmă faptul că Paysera are dreptul de a utiliza spațiul gratuit pe bilet la propria sa discreție pentru publicitatea sau publicitatea terților și de a utiliza acest spațiu în alte scopuri. Organizatorul confirmă că nu are nicio reclamație și nu va exprima nicio reclamație în viitor cu privire la conținutul, textul și informațiile grafice etc. publicate pe spațiul liber de pe Bilet. Paysera se va asigura că conținutul publicității nu va perturba ordinea generală, cerințele legale și normele de bună conduită.

Drepturile și responsabilitățile Cumpărătorului

5.1. Cumpărătorul trebuie:
5.1.1. să efectueze plata corespunzătoare și în timp util a Biletului cumpărat către Organizator;
5.1.2. să furnizeze date corecte, detaliate și corecte;
5.1.3. să nu încalce și să respecte aceste Reguli, alte condiții și dispoziții disponibile publicului Paysera și Organizatorului, instrucțiunilor legale Paysera și cerințelor legislației aplicabile;
5.1.4. să efectueza plata biletelor în termen de 1,5 ore de la depunerea comenzii;
5.1.5. înainte de a cumpăra Bilete, să evaluaze toate circumstanțele organizaționale ale Evenimentului, Bilete la care cumpără, inclusiv data, ora, locul și alte condiții ale Evenimentului, citiți toate informațiile relevante legate de achiziționarea Biletelor și executarea Evenimentului, întrebați despre datele Organizatorului de evenimente etc. Pentru informații suplimentare, Cumpărătorul va contacta direct Organizatorul.
5.2. Cumpărătorului i se interzice:
5.2.1. să falsifice sau copierea biletelor, utilizarea sau achiziționarea ilegală a biletelor în afara platformei Paysera Tickets;
5.2.2. vânzarea biletelor generate de sistemul Paysera Tickets în afara sistemului Paysera Tickets;
5.2.3. utilizarea oricăror dispozitive, programe sau software care pot perturba funcționarea corespunzătoare a sistemului Paysera Tickets;
5.2.4. efectuarea oricăror alte acțiuni care ar crea o încărcare irațională sau excesivă a sistemului Paysera Tickets.
5.3. Toate acțiunile ilegale ale Cumpărătorului sunt raportate forțelor de ordine și altor autorități competente.
5.4. Atunci când folosește sistemul Paysera Tickets, Cumpărătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru acuratețea, exhaustivitatea și conformitatea datelor furnizate cu realitatea și își asumă toate consecințele pentru nerespectarea prezentelor cerințe.
5.5. Înainte de a veni la Eveniment, Cumpărătorului i se recomandă să întrebe dacă ora, locul și alte condiții ale Evenimentului au rămas neschimbate.
5.6. Cumpărătorii folosesc site-ul pe propriul risc. Paysera nu garantează și nu își asumă responsabilitatea pentru orice tulburări sau probleme întâmpinate de Cumpărător atunci când folosește site-ul web.

6. Înregistrare

6.1. Cumpărătorul care dorește să vândă un abonament / bilete pe sistemul Paysera Tickets unei alte persoane trebuie să fie un utilizator înregistrat al sistemului Paysera Tickets.
6.2. Înregistrarea se face utilizând datele de conectare ale cumpărătorului la Facebook, Google și alte platforme, precum și datele obținute de la aceste platforme necesare pentru înregistrare. Persoana, prin înregistrarea în sistemul Paysera Tickets, este de acord că datele lor personale sunt transferate către Paysera în scopul înregistrării în sistemul Paysera Tickets..
6.3. Cumpărătorul poartă întreaga răspundere că datele lor personale furnizate și stocate în formularul de înregistrare și în sistemul Paysera Tickets sunt corecte, corecte și complete. În cazul unei modificări a datelor, Cumpărătorul trebuie să le actualizeze imediat. Paysera și / sau Organizatorul nu vor fi în niciun fel responsabili pentru daunele apărute Cumpărătorului și / sau terților datorită faptului că Cumpărătorul a indicat date cu caracter personal incorecte și incomplete sau nu a reușit să modifice sau să actualizeze datele după schimbarea acestora,

7. Circumstanțele legate de eveniment

7.1. Organizatorul poartă responsabilitatea pentru calitatea evenimentului, apariția acestuia și furnizarea de informații exacte despre eveniment și modificări ale termenilor și condițiilor acestuia. În ceea ce privește orice circumstanță legată de Eveniment sau Bilete, Cumpărătorul va contacta direct Organizatorul.
7.2. Termenii și condițiile Evenimentului sunt stabilite de Organizator. Din acest motiv, condițiile de furnizare a serviciilor de evenimente pot diferi pentru anumite persoane. Paysera nu deține responsabilitatea și nu are dreptul să stabilească termenii și condițiile de furnizare a serviciilor care sunt accesate cu Bilete.
7.3. În cazul în care Organizatorul anulează Evenimentul sau informează în alt mod că Evenimentul nu va avea loc sau că data, locul sau alte criterii importante ale Evenimentului au fost modificate și, astfel, valabilitatea Biletelor este suspendată, Cumpărătorii trebuie contactați direct Organizatorul pentru rambursarea banilor și / sau compensarea daunelor.
7.4. În ceea ce privește neacceptarea biletelor, înlocuirea biletelor sau pierderea biletelor, Cumpărătorul va contacta direct Organizatorul.
7.5. După ce a primit reclamații legate de eveniment, Paysera le transmite direct Organizatorului.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

8.1. Paysera prelucrează datele personale ale Cumpărătorilor în conformitate cu procedura și în condițiile stabilite în Politica de Confidențialitate.
8.2. Datele cu caracter personal ale Cumpărătorilor pentru prelucrarea cărora Organizatorul folosește Paysera sunt prelucrate în conformitate cu Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal încheiat între Organizator și Paysera. Prezentul Acord reglementează procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal al Cumpărătorului, obligațiile reciproce și responsabilitatea Organizatorului și Paysera și își propune să asigure protecția și securitatea corespunzătoare a datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în conformitate cu legislația aplicabilă care protejează datele cu caracter personal.
8.3. Organizatorul și Paysera încheie Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, care este o anexă la Condițiile de utilizare a biletelor Paysera aplicabile organizatorilor. În cazul în care Organizatorul nu este de acord cu prezentul Acord, nu poate utiliza serviciile Paysera Tickets.

9. Responsabilitatea Paysera

9.1. Paysera notează și Organizatorul este de acord că nu deține responsabilitatea și nu are dreptul să stabilească termenii și condițiile serviciilor care sunt accesate cu Biletele distribuite de Organizatori și nu își asumă responsabilitatea pentru validitatea Biletelor, a acestora suspendare, actualizări etc. Paysera nu stabilește prețurile Evenimentelor sau termenii și condițiile de furnizare a serviciilor Evenimentului, nu alocă locuri și nu stabilește niciun alt criteriu de furnizare a serviciilor, nu își asumă responsabilitatea pentru calitate serviciilor de evenimente, conținutul, apariția și respectarea cerințelor legale și nu oferă garanții pentru astfel de servicii. Serviciile pentru evenimente sunt oferite cumpărătorilor în conformitate cu regulile interne ale organizatorilor. Informații despre termenii și condițiile de furnizare a serviciilor accesate cu biletele achiziționate sunt furnizate în descrierea evenimentului sau contactând Organizatorul relevant.
9.2. Paysera nu își asumă responsabilitatea pentru funcționarea defectuoasă a sistemului de bilete Paysera Tickets care a avut loc nu din vina Paysera și nu rambursează daunele cauzate din cauza unei astfel de defecțiuni.
9.3. Paysera nu rambursează daunele legate de biletele sau evenimentele cumpărate.

10. Cerințe pentru o utilizare sigură

10.1.Persoanele înainte de a primi / comanda Serviciile ar trebui să ia notă suficientă de termenii și condițiile de furnizare a Serviciului, prețul Biletelor sau Serviciilor, să cunoască limitele stabilite pentru Biletele care permit utilizarea serviciilor furnizorului de servicii și / sau alte criterii ale furnizarea de servicii. În cazul oricăror întrebări, persoanele trebuie să contacteze Paysera Tickets pentru informații suplimentare.
10.2. Atunci când comandă bilete pe site, persoanele trebuie să se asigure efectuează cautarea biletelor și / sau plasează comenzi utilizând o singură fereastră de browser. Dacă persoanele caută bilete utilizând mai multe ferestre de browser, acestea își pot pierde biletele sau sesiunea de conectare personală la site-ul web poate expira. Din acest motiv, procedura de comandare / achiziție a biletelor poate fi întreruptă.
10.3. Vizitatorilor site-ului web le sunt interzise:
10.3.1. să utilizeze orice dispozitiv, program sau software fără acordul scris al Companiei pentru a copia conținutul de pe site sau pentru orice alte acțiuni neautorizate;
10.3.2. să utilizzeze orice dispozitiv, program sau software pentru procesarea sau încărcarea comenzilor de bilete pe site-urile web ale Paysera LT sau Paysera Tickets;
10.3.3. să utilizeze orice dispozitiv, program sau software care poate întrerupe buna funcționare a site-ului web;
10.3.4. să efectueze orice acțiuni care constituie o încărcare sau o supraîncărcare nerezonabilă a site-ului web;
10.3.5. să se conecteze, reîncărce sau reîmprospăteze paginile site-ului web sau furnizați alte cereri către servere mai des decât o dată, în intervalul de trei secunde.
10.4. Persoanele folosesc site-ul web pe propriul risc. Persoanele sunt responsabile pentru securitatea parolei și / sau a cuvântului cheie, dacă este cazul, ele însele. Compania nu garantează și nu este responsabilă că persoanele nu vor întâmpina interferențe sau probleme atunci când utilizează site-ul web.
10.5. În toate cazurile, persoana care primește / solicită / comandă Servicii ar trebui să acționeze în mod rezonabil, cu integritate și discreție și să furnizeze doar informații corecte Companiei și să clarifice toate circumstanțele relevante pentru ei într-un caz specific și să fie conștient de toate informațiile solicitate.
10.6. Dacă se observă încălcări specificate în clauza 10.3 sau orice alte încălcări ale site-ului web, vizitatorul site-ului web va informa Paysera despre aceste încălcări prin e-mail la security@paysera.com.

11. Alți Termeni și Condiții

11.1. Datorită obstacolelor tehnice sau în caz de alte circumstanțe, funcționarea sistemului Paysera Tickets și posibilitatea de a cumpăra bilete pot fi suspendate sau încheiate.
11.2. Toate drepturile de autor referitoare la proiectarea și conținutul Biletelor aparțin Paysera și / sau Organizatorilor, Paysera nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul și cerințele Biletelor distribuite în sistemul Paysera Tickets.
11.3. Orice litigii legate direct de Paysera vor fi încercate să fie soluționate prin negocieri cu Paysera. În astfel de cazuri, Cumpărătorul ar trebui să contacteze serviciul de asistență pentru clienți al Paysera la detaliile de contact de pe site.
11.4. Litigiile dintre Cumpărător și Organizator sunt soluționate între părți. Paysera nu participă la soluționarea litigiilor dintre Cumpărător și Organizatorul evenimentului și nu deține nicio responsabilitate cu privire la soluționarea litigiului respectiv sau a consecințelor acestuia asupra părților.
11.5. În caz de eșec al soluționării litigiului prin negociere și, cu condiția ca Cumpărătorul să fie o persoană fizică, Cumpărătorul are dreptul să se adreseze Autorității de Stat pentru Protecția Drepturilor Consumatorului din Republica Lituania sau cea mai apropiată Centrul European pentru Consumatori.
11.6. În cazul eșecului soluționării litigiului pe cale amiabilă sau prin alte metode nejudiciare de soluționare a litigiilor, litigiul va fi soluționat în conformitate cu legislația valabilă a Republicii Lituania la instanța competentă a Republicii Lituania, în funcție de locația sediul central al Paysera LT.

Termenii de utilizare (Versiune expirată, valabilă până la: 07.12.2020)