Регион: България
Език: български
Промяна

Drupal Developer Days Burgas

Drupal Developer Days is an annual gathering of people loving, learning and discussing the open-source content management system, Drupal. The event is going to be held from June 26-28, 2024 at Burgas Free University in Burgas, Bulgaria. DDD 2024 is going to be a 3-day event full of amazing sessions, workshops and discussions as well as various social events and other surprises. 

More information at https://ddd2024.drupalcamp.bg/

Организаторът носи отговорност за качеството на събитието. Организаторът ще вземе решение относно възстановяването на сумата, ако събитието не се проведе или бъде отложено. За по-подробна информация относно обстоятелствата и възстановяването на средства, моля, вижте Обстоятелства, свързани със събитието

Местоположение (за онлайн събития - URL)