Регион: България
Език: български
Промяна

Kritinio mąstymo ugdymas: Tarpdisciplininės perspektyvos švietime ir darbo rinkoje

Pagrindiniai konferencijos akcentai: 

Tarpdisciplininis požiūris: kviečiame dalyvauti praturtinančiuose, įrodymais pagrįstuose dialoguose, kurie mažina atotrūkį tarp skirtingų akademinių sričių ir yra susiję su įvairiomis darbo vietomis.

 Ugdymo inovacijos: kviečiame aptarti  metodikas, metodus ir būdus, kuriais siekiama ugdyti studentų kritinio mąstymo įgūdžius įvairiose švietimo įstaigose.

 Dalijimasis gerąja patirtimi: kviečiame sužinoti iš šios srities ekspertų apie sėkmingas iniciatyvas ir geriausią praktiką, kurią taikant galima  veiksmingai ugdyti studentų kritinį mąstymą.              

 Mokslinių tyrimų pristatymai:  kviečiame susipažinti su naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais, susijusiais su studentų kritinio mąstymo įgūdžių ugdymu įvairiose akademinėse disciplinose, skatinant gilesnį šios temos supratimą ir jos svarbą darbo rinkos institucijoms.

Renginys vyksta Vilniaus universiteto Filologijos fakultete bei nuotoliniu būdu. 

Организаторът носи отговорност за качеството на събитието. Организаторът ще вземе решение относно възстановяването на сумата, ако събитието не се проведе или бъде отложено. За по-подробна информация относно обстоятелствата и възстановяването на средства, моля, вижте Обстоятелства, свързани със събитието

Местоположение (за онлайн събития - URL)