Регион: Международно
Език: български
Промяна

Innovation Explorer 2021

We want to dive a layer deeper. After the turbulent 2020 and the Covid-19 pandemic, protests, recession there is no doubt that the innovation know-how is the key to our future success. Now we are on crossroad - innovation crossroads -  to be a successful healthy nation or to duplicate our previous behaviour.

In partnership with economists, scientists and investors Innovation Starter Agency will share a bold vision for innovation tomorrow.

NB! Regarding Covid-19 situation. Limitation of Liability: Live Broadcasting & Broadcast Recording

Организаторът носи отговорност за качеството на събитието. Организаторът ще вземе решение относно възстановяването на сумата, ако събитието не се проведе или бъде отложено. За по-подробна информация относно обстоятелствата и възстановяването на средства, моля, вижте Обстоятелства, свързани със събитието